Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aktinomykose

Definition

Aktinomykose er en sjælden kronisk infektion forårsaget af Actinomyces species, som er anaerobe/fakultative Gram-positive stave. Actinomyces er udbredt i naturen (jord), men også på humane overflader, herunder huden, mundhulen, tarmkanalen og kvindelige genitalier. Der kan under særlige omstændigheder ske en invasion af bakterierne i dybereliggende væv, hvorved aktinomykose eksempelvis optræder cervikofacialt, torakalt, abdominalt eller urogenitalt. Symptombilledet er meget varierende, men uanset lokalisation kan infektionen have et kronisk progredierende forløb. Karakteristisk er dog suppurerende infektioner med svovlgranula eller kronisk fistulerende infektioner. Aktinomykose kan også forveksles med en tumor, alternativ tuberkulose.

Ved dyrkning af Actinomyces species i relevant prøvemateriale, forekommer bakterien dog ofte i kombination med andre bakterier, så tolkning af dyrkningssvar skal altid ske ud fra den samlede kliniske præsentation, evt. i samråd med klinisk mikrobiolog.

Risikofaktorer for udvikling af sygdom er: dårlig mundhygiejne, abdominal kirurgi, radioterapeutisk behandling, fremmedlegemer med tæt relation til slimhinder (tandimplantater, spiral (IUD)).

Lokalisation af sygdom og frekvens af bestemte Actinomyces species

Aktinomykose forekommer i forskellige anatomiske lokalisationer, herunder ansigt/hals (55%), intestinalt (20%), torakalt (ca.15%), tubo-ovarielt (få %), CNS (sjældent).

Ved aktinomykose i ansigt, lunger og tarm er A. israelii hyppigst, herefter A. gerencseriae, A. gravenitzii og A. meyeri.

IUD-relaterede infektioner forårsages især af A. turicensis, men A. israelii, A. naeslundii, A. odontolyticus, A. gerencseriae og A. cardiffensis, og V. cambriensis ses også.

Kvinder med spiral (IUD) og fund af Actinomyces arter

En vaginal kolonisationsfrekvens på 5-20 % er rapporteret hos kvinder med spiral; det skal sammenlignes med 0-5% hos ikke-spiralbærende kvinder.

Risikoen for at udvikle sygdom er dog lav, men man bør have risikoen for aktinomykose in mente op til flere måneder efter fjernelse af spiralen.

Påvisning af Actinomyces i cervix hos asymptomatiske kvinder med IUD giver ikke anledning til at fjerne spiralen eller antibiotisk behandling. Spiralen bør dog udskiftes efter 5 år og fjernes ved sikker menopause.

Hos patienter med mavesmerter + spiral + påvisning af Actinomyces tilrådes fjernelse af spiral. Hvis symptomerne persisterer, bør der undersøges nærmere for tuboovariel absces mv.

Hos kvinder med spiral, hvor der udvikles infektion og tumorlignende ændringer i bækkenet, bør aktinomykose indgå som differentialdiagnose.

Diagnose

Diagnosen stilles på grundlag af kliniske symptomer, billeddiagnostik (CT/MR scanning), histologi af biopsimateriale (patognomoniske fund), samt dyrkning af relevant prøvemateriale i form af pus og/eller biopsier. Overfladepodninger eller materiale på podepind er ikke egnet til undersøgelse for Actinomyces.

Bemærk at dyrkning for Actinomyces kræver særskilt rekvisition.

Behandling og behandlingsvarighed

Dosering og varighed af antibiotisk behandling afhænger af udbredelsen af aktinomykosen. Ukompliceret cervicofacial aktinomykose kan formentlig færdigbehandles på 3-6 uger. Kompliceret sygdom dvs. invasiv og udbredt infektion forbundet med signifikant purulens eller fistulering, behandles op i 6-12 måneder.

Kirurgi er indiceret ved absces/tumordannelse, og er diagnosen stillet præoperativt, kan intravenøst penicillin behandling reducere tumors omfang og dermed reducere det operative indgreb.

 

Behandling

 

 

Intravenøst regime

 

Opfølgende oralt regime

 

 

Behandlingsvarighed

Primær

Penicillin G 3g (5 MIE) x 4

Penicillin V 1-2 MIE x 4

eller

Amoxicillin 500 mg x 3-4

 

Ved kompliceret sygdom: 4-6 ugers i.v. antibiotika efterfulgt af OR antibiotika i 6-12 måneder

 

Ved ukompliceret sygdom (hyppigst cervicofacial): 1-2 ugers i.v. antibiotika efterfulgt af OR antibiotika i 4-6 uger.

Ved penicillin allergi

Ceftriaxon1 2g x 1

Doxycyclin 100 mg x 2

eller

Clindamycin2 300-450 mg x 4

Ved type I allergi

(anafylaksi)

Doxycyclin 100 mg x 2

eller

Clindamycin2 900 mg x 3

Doxycyclin 100 mg x 2

eller

Clindamycin2 300-450 mg x 4

1 Actinomyces europaeus og Actinomyces graevenitzii er resistente til ceftriaxon

2 >20% af undersøgte Actinomyces sp. isolater er resistente til clindamycin, og følsomhedsbestemmelse bør foreligge.

Monitorering af patienter med aktinomykose

Traditionelle parametre er SR + UL (genitalt).

CT og MR kan bruges til monitorering af behandlingsresultatet.

Referencer

Könönen E, Wade WG. Actinomyces and related organisms in human infections.Clin Microbiol Rev. 2015;28(2):419. 

Karen C. Carroll Michael A. Pfaller Marie Louise Landry Alexander J. McAdam Robin Patel, Sandra S. Richter, Manual of Clinical Microbiology, 2 Volume Set, 12th Edition, American Society of Microbiology (2019).

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th Edition, 2020. s. 3071-3081.

C. Westhoff. IUDs and colonization or infection with Actinomyces. Contraception, 75 (2007), pp. S48-S50

García-García A, Ramírez-Durán N, Sandoval-Trujillo H, Romero-Figueroa MDS. Pelvic Actinomycosis. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2017;

Valour F, Sénéchal A, Dupieux C, et al. Actinomycosis: etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management. Infect Drug Resist. 2014;7:183-197.

Gajdács M, Urbán E, Terhes G. Microbiological and Clinical Aspects of Cervicofacial Actinomyces Infections: An Overview. Dent J (Basel). 2019;7(3):85.

Valbø A, Rønning EJ, Aaberg M. Aktinomykose som komplikasjon til spiralbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:830-2.