Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oversigt over abdomen LYS 1

Formål

Vurdering af abdominalorganernes anatomiske og fysiologiske tilstand.

Forberedelse inden billedtagning og modtagelse af patienten

 

—

Indskriv patienten med navn og data og vælg undersøgelser abdomen og thorax på Eleva.

—

Relevante billeder og papirer fra tidligere undersøgelser findes frem.

—

Klargøring af apparatur og leje:

 

Gennemlysningslejet i vandret stilling.

Opredning med to puder og dobbelt stiklagen på tværs.

Lagen til at lægge over patienten.

Evt. dropstativ til drop.

Evt. rullemadras til forflytning af patienten fra seng til leje.

Læg sikkerhedssele og håndtag parat til montering på lejet.

 

Billedoptagelser på Eleva,DR

—

Indskriv patienten med navn, data.

—

Billederne markeres med liggende/stående eller horisontal strålegang.

 

Børn oversigt over abdomen

Billederne her tages individuelt under hensyntagen til barnets størrelse, således at princippet liggende/stående overholdes.

Spædbørn:

1 liggende og 1 hængende.

 

Modtagelse af patienten

 

—

Patienten ankommer i seng med portør fra afdelingen eller akut indlagt fra modtagelsen.

—

Præsentation.

—

Kontroller patientens navn og CPR nr.

—

Information til patienten afhængig af henvisningen og patientens tilstand, om billedtagningen er liggende og stående på røntgenlejet og/eller billeder tages i sideleje i sengen.

 

Undersøgelsen

 

—

Undersøgelsen foretages af læge og radiograf/sygeplejerske i fællesskab.

—

Patienten skal holde vejret medens der eksponeres og informeres i det inden undersøgelsens start.

—

Ved obs. ileus flyttes patienten straks til gennemlysningslejet.

—

Ved obs. perforation / fri luft, tages 1. billede i sengen i venstre sideleje, hvor patienten har ligget i mindst 10-15 minutter, kan aftales med afdelingen, når patienten bestilles ned.

—

Kassetten placeres bag patientens ryg.

—

Armene placeres over hovedet.

—

Centrering: Der centreres i højre flanke med udblænding til diafragmakuppel og crista iliaca.

—

Horisontal strålegang.

—

Afstand 1 meter.

—

Billeder aflæses og frigives inden patienten flyttes til gennemlysningslejet.

 

Billedoptagelser på Eleva diagnost

 

—

1. billede – liggende rygleje, centreret således at diaphragma kupler lige ses.

—

2. billede – liggende rygleje, centreret således at rectums bund er med.

—

3. + 4. billede – stående på helt samme måde.

—

5. billede – AP under dyb inspiration, kan patienten ikke stå tages det liggende AP

 

Afslutning

 

—

Billederne akut beskrives.

—

Patienten hjælpes i seng og kan, når røntgenlæge / henvisende afdelings læge har talt sammen, køre på afdelingen.

—

Efter endt undersøgelse, skrives undersøgelseskode på henvisningen, lægens / radiografens / sygeplejerskens initialer + tillægskoder.

—

Billeder og henvisning samles og videregives til sekretærerne til senere beskrivelse.

—

Herefter er der oprydning på stuen – leje vaskes af, pudevår skiftes, og der redes op på ny.