Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG fod fra reumatologerne

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

1. optagelse: AP + skrå.

Efterfølgende kontroller: AP

 

Positionering

 

AP: Patienten ligger på ryggen med aktuelle knæ flekteret, så fodsålen ligger lige mod lejet. Obs. at foden ikke roterer indad eller udad.

Skrå: Patienten ligger på ryggen med aktuelle knæ flekteret, så fodsålen ligger lige mod lejet. Lateralsiden løftes ca. 45 grader.

 

Centrering

 

AP: Centrer mellem 2. og 3. metatars og ca. midt på metatarsens længderetning.

Skrå: Centrer midt på foden og ca. midt på metatarsens længderetning.

 

Billedkriterier

AP: Tæer, metatarser og fodrod skal være medfotograferet. Distale del af metatarserne skal være fri af hinanden.

Skrå: Tæerne, metatarserne og fodroden skal være medfotograferet. Basis af 3., 4. og 5. metatars skal være friprojiceret.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

AP

Skrå

 

Billede 1

 

Billede 3