Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analcancer

 

Incidens

0,4 - 0,7 per 100.000 indbyggere i DK, højst blandt kvinder.

 

Definition

Primært planocellulære og basalcelle (transitionelle/kloakogene) - karcinomer. Forholdet mellem de 2 typer er ca. 3:1, der er ingen væsentlig klinisk eller prognostisk forskel.

Ætiologisk har seksuelt overført smitte, herunder især HPV - human papilloma virus og HIV betydning ligesom rygning og kronisk irritation/infektion findes associeret til analcancer.

 

Undersøgelser

Analcancer bør mistænkes ved langvarig analkløe, kronisk eksem eller sårdannelse.

Diagnosen stilles ved biopsi i forbindelse med anorektoskopi/sigmoideoskopi.

Når diagnosen analcancer er stillet, henvises patienten til Mavetarmkirurgisk Afdeling, Skejby Universitetshospital, hvor videre udredning og behandling foretages.

Til generel information foretages følgende udredning og behandling:

Analultralydundersøgelse, CT-skanning af thorax samt abdomen, MR-skanning af lille bækken, supplerende ultralydundersøgelse af inguina med finnålsaspiration fra evt. patologiske glandler samt staging af patienten i universel anæstesi med henblik på endelig klassifikation iht. UICC’s TNM-klassifikation.

 

TNM-klassifikation

T1Tumor ≤ 2 cm i største diameter

T2Tumor > 2 men ≤ 5 cm i største diameter

T3Tumor > 5 cm i største diameter

T4 Tumorindvækst i omkringliggende strukturer (vagina, urethra eller blære)

 

NxUkendt

N0Ingen metastaser

N1Metastaser til perirektale lymfeknuder alene

N2Metastaser til unilaterale interne iliacale og/eller inguinale lymfeknuder

N3Metastaser til perirektale plus inguinale og/eller bilaterale iliakale og/eller bilaterale inguinale lymfeknuder

 

MxUkendt

M0Ingen metastaser

M1 Plus metastaser

 

Behandling:

T1 < 1 cm, grad 1 eller 2, N0M0:

Kirurgi

T1N0M0:

RT (64 Gy/32 fraktioner)

T2N0M0 < 4 cm:

RT

T2N0M0 ≥ 4 cm:

Neoadj. kemo + RT

T3-4N0M0:

Neoadj. kemo + RT

 

 

Kontrol foretages på behandlingsstedet

Efter afsluttet kemo-stråleterapi kontrolleres patienten de første 2 år hver 3. mdr.

Fra 24 til 36 måneder efter behandlingens afslutning kontrolleres patienterne hvert halve år, og derefter årlig kontrol 4 og 5 år efter behandlingens afslutning.

Ved mistanke om recidiv henvises patienten til Skejby Universitetshospital, hvor udredning foretages:

  • • CT eller PET-CT thorax/abdomen

  • • UL-skanning af inguinal regioner

  • • Anorektoskopi/GU, transanal ultralydskanning og palpation i universel anæstesi

  • • MR - skanning af det lille bækken og inguinalregioner

Kan mistanken om recidiv bekræftes og tegn til dissemineret sygdom udelukkes, tilbydes patienten operation: Rektumekstirpation med sigmoideostomi og samtidig rekonstruktion af perineum med rectus abdominis flap (plastikkirurg).