Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse, akutte patienter via Akutmodtagelsen, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted

 

Beskrivelse

Patienten meldes til afdelingen:

 • ➢ Patienten meldes til ansvarshavende sygeplejerske via Flowkoordinator eller dennes stedfortræder, efter ordination af bagvagten.

Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Thisted

 • ➢ Patienten fremkommer som ”advis” på Cetrea, og der godkendes ved at sætte modtager på.

 • ➢ Ansvarshavende sygeplejerske tager stilling til hvem der skal modtage patienten, og placeringen i afdelingen. Tildeles seng på Cetrea.

 • ➢ Stuen klargøres, så patienten kan modtages.

 • ➢ 2 ark patientlabels udskrives, og fordeles mellem journal og mappen til labels i medicinrummet.

 • ➢ Patienten er modtaget i Akutmodtagelsen, ifølge PRI-dokument: Modtagelse af akutte patienter i Akutmodtagelsen (AM), Aalborg UH, Thisted

Patienten ankommer til afdelingen:

Vigtigt at man løbende igennem hele forløbet, holder patienten + pårørende orienteret om plan, behandling og pleje.

 • ➢ Patient og evt. pårørende bydes velkommen, installeres og vises til rette på stuen.

 • ➢ Patientidentifikation. Der påsættes ikke nyt armbånd, men identifikation dokumenteres i Nord-EPJ.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 • ➢ Afhængigt af tidsrummet patienten har været i Akut Modtagelsen, kan det være nødvendigt med opfølgning på indlæggelsessamtale/oplysninger.

Der skal være udfyldt sygeplejeanamnese, samt sygeplejestatus indeholdende de 12 sygeplejefaglige problemområder.
(Aktivitet / Ernæring / Hud, slimhinder og andre væv / Kommunikation / Psykosociale forhold / Respiration-cirkulation / seksualitet / Smerter – sanseindtryk / Søvn og hvile / Viden og udvikling / udskillelse / Åndelige-kulturelle-religiøse forhold)

 • ➢ Stamdata i Nord-EPJ kontrolleres. Der skal altid være oplyst 2 pårørende.

 • ➢ Patientens almene tilstand vurderes, og herudfra sikres i.v.-adgang og evt. opsætning af ilt.

 • ➢ Patienten TOKS´es ved modtagelsen, hvis ikke det er udført lige inden afgang fra anden afdeling.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (rn.dk)

 • ➢ Patienten er tryksårsscreenet ved ankomst til sygehuset, hvor huden fysisk efterses.

Der følges op på om der er ændring i patientens tilstand, og om patienten har rette aflastning.

Tryksårsforebyggelse – Region Nordjylland (rn.dk)

 • ➢ Patienten lejres afhængig af diagnose og smerter. Smerter vurderes efter NRS.

Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt (rn.dk)

 • ➢ Der gives evt. smertestillende, efter lægeordination og afdelingens rammeordinationer.

Rammeordinationer for sygeplejersker i medicinske/ortopædkirurgiske sengeafsnit – Aalborg UH, Thisted (rn.dk)

 • ➢ Patienten ernæringsscreenes, og der følges op på dette, med evt. Ernæringsplan / kontakt til diætist

Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

 • ➢ Der udleveres ”værd at vide – Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, MO3”, samt andre relevante Patientvejledninger.

 • ➢ Der udføres KRAM-screening i stamafdeling, ved akutte patienter.

KRAM-screening og intervention (voksne) (rn.dk)

 • ➢ Tjek journal og evt. udfør ordinationer.

 • ➢ Dosere den ordinerede medicin og tjekke medicinliste. I samarbejde med pårørende, fremskaffes patientens egen medicin, i original emballage.

Medicinering - Lægemiddeladministration

 • ➢ OBS om der er sendt plejeforløbsplan i TSM, ellers sendes kort plan for patienten og forventet udskrivelse.

Samarbejdsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb (rn.dk)

 • ➢ Lægen afstemmer medicinen i Medicinmodulet, ved førstkommende stuegang

 • ➢ Rekvirere fysioterapien og ergoterapien, set i forhold til diagnosen.

 

I tilfælde af operation

 • ➢ Patienten informeres om det forventede præ-, per- og postoperative forløb, samt forventede postoperative invasive afgange (PVK, KAD, dræn m.m.) Informeres om postoperativ iltbehandling.

 • ➢ Blodprøver og EKG bestilles efter ordination. Der tages altid EKG til patienter over 65 år, der skal til operation.

Præoperativ sygepleje, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted (rn.dk)

Postoperativ sygepleje, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted (rn.dk)


Patientvejledninger

”Værd at vide – Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, MO3”


Formål

Ensretning af proceduren, for modtagelse af akutte patienter, når der forelægger en behandlingsplan. Akutte patienter modtages i Akut Modtagelsen og udskrives enten derfra, overflyttes til Akut sengeafsnit eller overflyttes til sengeafsnittet indenfor 4 timer.

Instruksen retter sig til modtagelse i sengeafsnittet.