Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse, akutte patienter via Akut Modtagelsen, Thisted K3

Formål:

Ensretning af proceduren, for modtagelse af akutte patienter, når der forelægger en behandlingsplan. Akutte patienter modtages i Akut Modtagelsen og udskrives enten derfra, overflyttes til Akut sengeafsnit eller overflyttes til kirurgisk afsnit indenfor 4 timer.

Instruksen retter sig til modtagelse i Kirurgisk sengeafsnit K3.

 

Beskrivelse:

Patienten meldes til afdelingen:

 • ➢ Patienten meldes til afdelingen via Flowkoordinator eller dennes stedfortræder, efter ordination af bagvagten.

Visitationsretningslinjer for Akutmodtagelsen, Klinik akut, Sygehus Thy-Mors

 • ➢ Patienten fremkommer son ”advis” på Cetreatavlen, og der godkendes ved at sætte modtager på.

 • ➢ Afsnitsledende sygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske informeres straks om den akutte/overflyttede patient, hvorefter denne tager stilling til hvem der skal modtage patienten, og placeringen i afdelingen.

 • ➢ Der opdateres i CCS, så patienten kommer frem på skærmen. Tildeles seng i CCS.

 • ➢ Stuen klargøres, så patienten kan modtages.

 • ➢ Patienten er modtaget i Akutmodtagelsen, ifølge PRI-dokument: Modtagelse af akutte patienter i Akutmodtagelsen (AM), Fællesklinik Thisted, Regionshospital Nordjylland

 

Patienten ankommer til afdelingen:

Vigtigt at man løbende igennem hele forløbet, holder patienten + pårørende orienteret om plan, behandling og pleje.

 • ➢ Patient og evt. pårørende bydes velkommen, installeres og vises til rette på stuen.

 • ➢ Patientidentifikation. Der påsættes ikke nyt armbånd, men identifikation dokumenteres i Clinical.

 • ➢ Afhængigt af tidsrummet patienten har været i Akut Modtagelsen, kan det være nødvendigt med opfølgning på indlæggelsessamtale/oplysninger.

 • ➢ Patientens almene tilstand vurderes, og herudfra sikres i.v.-adgang og evt. opsætning af ilt.

 • ➢ Patienten TOKS´es ved modtagelsen, hvis ikke det er udført lige inden afgang fra anden afdeling.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS og Mobilt Akut Team, Fællesklinik Thisted.

 • ➢ Patienten Tryksårsscreenes ved ankomst til afdelingen, hvor huden fysisk efterses.

Tryksårsforebyggelse - Aalborg Universitetshospital

 • ➢ Patienten lejres afhængig af diagnose og smerter. Smerter vurderes efter VAS.

Smertevurdering - Læge og sygeplejefaglig vurdering, behandling og evaluering

 • ➢ Der gives evt. smertestillende, efter lægeordination og afdelingens rammeordinationer.

 • ➢ OBS. Obligatoriske screeninger: KRAM, ernæring.

Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol/stoffer og fysisk inaktivitet (KRAM)

Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

 • ➢ Stamdata i CCS kontrolleres. Der skal altid være oplyst 2 pårørende i Patientoplysninger.

 • ➢ Udlever relevante Patientvejledninger.

 • ➢ Patientlabels udskrives, og fordeles mellem journal og mappen til labels..

 • ➢ Tjek journal og evt. udfør ordinationer.

 • ➢ Tjek anæstesiskema i tilfælde af operation og evt. udfør ordinationer.

 • ➢ Der sættes fasteskilt på sengen, hvis patienten skal / muligvis skal opereres.

Præoperative fasterutiner

 • ➢ Patienten hjælpes i operationstøj.

Klargøring af patient til operation, Operationsafsnittet, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Evt. medicinsk tilsyn efter ordination af læge eller anæstesien.

 • ➢ Dosere den ordinerede medicin og tjekke medicinliste. I samarbejde med pårørende, fremskaffes patientens egen medicin, i original emballage.

 • ➢ Medicinering - Lægemiddeladministration

 • ➢ Oprette relevante ”Problemer” i CCS.

 • ➢ OBS om der er sendt plejeforløbsplan i TSM, ellers sendes kort plan for patienten og forventet udskrivelse.

Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivning

 

Patientvejledninger

”Værd at vide”