Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sectio

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Aspirationsprofylakse

Antibiotika

Thromboseprofylakse

Smertebehandling

Referencer

Operationsteknik

Kodning

 

Formål

Instruks vedrørende sectio caesarea

 

Definition af begreber

Operativ forløsning gennem abdominal incision.
 

KMCA10A

Kejsersnit akut udført før fødslen
Udført < 8 timer efter beslutning

KMCA10B

Elektiv sectio
Udført > 8 timer efter beslutning

KMCA10D

Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt

KMCA10E

Kejsersnit udført akut under fødslen

+ KZYM00

Maternal request

KLGA00

Sterilisation i forb. med sectio

 

 

Beskrivelse

 

Elektivt sectio

 • • Elektivt sectio planlægges til eller efter GA 39+0.

 • • Der planlægges forundersøgelse med anæstesitilsyn 1-3 uger før indgrebet.

 • • Samtykke til evt blodtransfusion indhentes ved forundersøgelse.

 • • BAC-test, BF-test og hæmoglobin kun på indikation.

 • • Elektivt sectio planlægges som 1. operation på dagens program.

 • • Ugens 4 første dage foretrækkes.

 

Forberedelser forud for anæstesi ved elektivt sectio:

 • • Kontroller typeseddel for antistoffer.

 • • Kateter à demeure, (kan evt lægges på OP)

 • • Generende pubesbehåring fjernes (ikke rutinemæssig rasering).

 • • Ingen præmedicin, men aspirationsprofylakse (se nedenfor).

 • • Der er ikke indikation for at patienter skal preloades med væske inden anlæggelse af spinal analgesi.

Aspirationsprofylakse:

 • • Elektiv sectio

Aspirationsprofylakse:
Aftenen før operationen: Omeprazol 20 mg per os.
På operationsdagen, 1 - 2 timer før: Omeprazol 20 mg per os.
Ved generel anæstesi gives desuden: Natriumcitrat
0.3 M, 30 ml per os.

Aspirationsprofylakse:
Regional anæstesi: Ingen profylakse.
Generel anæstesi: Natriumcitrat
0.3 M, 30 ml per os.

Aspirationsprofylakse:
Regional anæstesi: Natriumcitrat 0,3 M, 30 ml pr os
Generel anæstesi: Natriumcitrat
0.3 M, 30 ml per os

Aspirationsprofylakse: Som grad 2

Antibiotika:

 • • Profylaktiske antibiotika til kejsersnit reducerer incidensen af postpartum morbiditet, sårinfektioner og alvorlige infektioner.

 • • Ved anæstesi indledning gives 1,5 g Zinacef IV til ALLE, både akut og elektiv, som engangs dosis.

 • • Ved BMI ≥30 gives 3 g Zinacef IV.

 • • Hvis blødningen overstiger 1,5 L eller operationen varer mere end 3-4 timer, så skal ovenstående dosis gentages.

Tromboseprofylakse:

Der gives tromboseprofylakse til alle sectio patienter der ikke er fuldt mobiliseret kl. 20.

Se link: http://gynobsguideline.dk/lmwh/index.php

 

Fragmin 5000 IE subcutant, gives tidligst 4 timer efter spinal/epidural anæstesien er lagt

Hvis der er anlagt epiduralkateter, må kateteret tidligst fjernes efter 12 timer.

Thrombose profylaksen gives indtil patienten er fuld mobiliseret.

 

Sugning af børn:

Ingen rutinemæssig sugning.

 

Postoperativ smertebehandling:

 • • Paracetamol 1 g x 4

 • • Ibubrufen 400 mg x 4 ELLER Supp. Bonyl 500 mg x 2

 • • Morfin 5-10 mg PNKirurgisk teknik

 

 • • Inden operationen påbegyndes sikres det at der er ordineret antibiotika, syntocinon, smertestillende og evt tromboseprofylakse ud fra den gældende retningslinje.

 • • Der anvendes dobbelthandsker.

 

 1. 1. Bedøvelsen tjekkes ved nap med pincet 10 cm bilateralt for navlen.

 2. 2. Joel Cohen incision (3 cm under linjen mellem spinae iliaca ant sup eller 3 fingersbredder over symfysen) med skalpel, min. 15 cm langt. Dybde: frit til subcutis.

 3. 3. Subcutis åbnes med skalpel ca 3 cm i midtlinjen til rectusfascien er synlig og linea alba er erkendt.

 4. 4. Fascien incideres henover midtlijen og der gennembrydes stumpt til peritoneal hulen. Ved kraftig linea alba deles deles denne med saks. Ved sejt peritoneum parietale/præperitonelt fedt ”nulres” med fingrene mod begge sider.

 5. 5. Rectus muskulaturen adskilles digitalt i midtlinjen uden at løsne fascien fra muskelbugen. Assistent og operatør trækker i hver sin retning til hullet svarer til incisionen.

 6. 6. Peritoneum viscerale deles med skalpel over blærens omslagsfold. Det forsøges at bryde myometriet digitalt. Hvis dette ikke lykkes bruges stump pean eller spidsen af Mayosaks. Ekstra forsigtighed ved tyndt nedre segment eller fornemmelse af sparsomt fostervand. Instrumentet indføres tangentielt, ikke pegende mod fostret.

 7. 7. Uterotomien udvides stumpt med kranio-kaudalt træk.

 8. 8. Fostervandet opsuges separat og mængden noteres.

 9. 9. Ledende forsterdel lukseres frem i uterotomien og barnet fødes ved fundustryk.

 10. 10. Barnet gives til jordemoder/placeres på maters lår. Der afnavles efter 60 sekunder. I ventetiden påsættes ringtænger på blødende kar i uterotomien.

 11. 11. Der gives inj syntocinon 5-10 IE i myometriet

 12. 12. Placenta fødes ved let træk på navlesnoren og udvendig uterinmassage. Caviteten sikres tom med 1-2 fingre med serviet.

 13. 13. Suturering af uterotomien in situ med forløbende Vicryl 0. Der startes og afsluttes lateralt for uterotomien. Ved behov kan der suppleres med én eller flere hæmostaserende krydssuturer. Eventuelt lukkes i to lag for at opnå tilfredsstillende hæmostase.

 14. 14.  Koagler suges op fra fossa Douglasii.

 15. 15. Efter fuld hæmostase noteres blodmængde i sug og servietter vejes.

 16. 16.  Uterus kontraktionsgrad sikres og genitalia interna inspiceres.

 17. 17. Fascien lukkes fortløbende med PDS 0 loop.

 18. 18. Ved subcutis over 2 cm sættes enkelte eller fortløbende subcutane suturer svarende til Scarpaes fascie .

 19. 19. Huden lukkes med stables eller en intracutan absorberbar sutur.

 20. 20.  Efter sectioet sikrer jordemoder og læge i fællesskab at en eventuel skalpelektrode er fjernet.

 

 

Opvågning

Se PRI-dokument: Fordeling af ansvar og opgaver mellem jordemoder og opvågningspersonalet i forbindelse med sectio (LINK)
 

 

Referencer

DSOG guidelines:

Sectio, akut - Klassifikation, melding og organisation (2009)
Sectio antea (2013) + patientinformation (2013)
Sectio til terminen – operationsteknik og praktisk håndtering (2016)