Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cordaronekontrol ved sygeplejerske i Hjertemedicinsk Ambulatorium, Thisted

Beskrivelse

Cordarone (Aminodaron) er medicin til behandling af:
Rytmekontrol ved:

 1. 1. Atrieflimren

 2. 2. Ventrikulær arytmi
   

Medicinen anvendes, hvor anden behandling ikke har været tilstrækkelig.

Inden behandlingen påbegyndes, tages Cordaroneprøver samt rtg. thorax. Når behandlingen er indledt, skal der igen tages Cordaroneprøver efter 1 måned, hvor patienten får brevsvar. Patienten ses herefter med fysisk fremmøde efter henholdsvis 3 og 6 måneder.

Ved langtidsbehandling tages prøver hvert halve år, hvor patienten ses med fysisk fremmøde en gang årligt hos sygeplejerske.

 

 

1.

Sygeplejersken præsenterer sig og byder patienten velkommen, hvorefter patienten følges ind i lokalet.

2.

Patienten identificeres.

3.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten kender formålet med kontrollerne.

4.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har kendskab til cordaronebehandlingens virkning/bivirkninger. Udlevering af skriftlig patientvejledning + mundtlig opfølgning:

 • • Fotosensibilisering

 • • CNS-symptomer – depressivitet, øget appetit, svimmelhed

 • • Cornea-aflejninger

 • • Myopati

 • • Tremor

 • • Påvirkning af lungefunktionen (”hvide lunger”)

 • • Påvirkning af stofskiftet og leverfunktionen

5.

Sygeplejersken spørger ind til patientens velbefindende med speciel fokus på hjertet siden indlæggelse/seneste ambulante besøg.

6.

Blodtryk og puls måles.

7.

Biokemi tjekkes – er der tegn på begyndende leverpåvirkning og nyrepåvirkning, hyperthyreoidisme eller hypothyreoidisme kontaktes en læge. Der accepteres stigning i leverparametre svarende til 2 x øvre grænseværdi.

8.

EKG tjekkes

 • • Har patienten SR eller Atrieflimren/ atrieflagren?

 • • PQ-interval. ved forlænget PQ og QT-interval kontaktes lægen

 • • Rtg. thorax der max er 1 år gammelt. Sygeplejersken kan selv henvise til rtg. thorax

 • • Frekvens. Ved A-fli 100-120 skal patienten sendes hjem med en Holter i et døgn og med svar til den ansvarlige læge.

9.

Sygeplejersken tjekker, om patienten mangler recept på Cordarone.

10.

Der bestilles EKG samt blodprøver (Cordaroneprøver: EKG, Væsketal, INR, ALAT, basisk phosfataser, bilirubiner, TSH, T3, T4) i Labka, hvor sidste sæt tages en uge før kontrollen. Svar på blodprøver og EKG taget efter 6 mdr. gives af kontaktsygeplejersken og pr. brev.

Patienten ender således ud med, at han hvert år ses af en sygeplejerske forudgået af EKG, blodprøver, og hvor der tages rtg thorax. Blodprøver og EKG hver 6. måned.

11.

Kontrollerne dokumenteres i lægejournalen.

 

Formål

Klinisk kontrol af hvorvidt patienten tåler Cordarone, og om indikationen fortsat er til stede.

 

Referencer

Patientinformation:

Behandling af forstyrrelser i hjerterytmen med Cordarone

https://www.nbv.cardio.dk/af

Amiodaron og thyroidea - Dansk Endokrinologisk Selskab (endocrinology.dk)