Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje i forbindelse med patientklager og patienterstatningssager

 

Problemstilling:

For at sikre nem adgang til Patienterstatningens anmeldelsesskemaer og pjecer samt Patienterstatningens vejledning om klagemulighed, klageskema m.v. er her samlet en række relevante links.

 

Målgruppe – modtagelse:

Ledere og medarbejdere på Aalborg Universitetshospital.

 

Definition af begreber:

Patienterstatningen:

Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Loven giver mulighed for erstatning, hvis du kommer til skade som følge af behandling eller undersøgelse, eller hvis din skade skyldes et lægemiddel. Loven administreres af Styrelsen for Patientklager. Det er Patienterstatningens opgave at hjælpe patienterne. Styrelsen for Patientsikkerhed indhenter journaler og andet materiale, og vurderer herefter i samarbejde med lægelige eksperter, om der kan tildeles erstatning.

 

Styrelsen for Patientklager:

Det er muligt at klage over den sundhedsfaglige behandling, fx et samlet behandlingsforløb, uden at rette klagen mod en bestemt sundhedsperson. Det er også muligt at klage over manglende efterlevelse af patientrettigheder som fx retten til frit og udvidet frit sygehusvalg, sygehusenes kontaktpersonordning og betaling for sygehusbehandling i udlandet.

 

Hvis der klages over bestemte sundhedspersoner, skal afgørelse træffes af Disciplinærnævnet.

 

Patientklagesystemet indebærer endvidere, at patienter får tilbud om en lokal dialog med regionen/sygehuset, når de klager over en sundhedsperson eller en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til. Patienten afgør selv, om patienten ønsker at tage mod tilbuddet.

 

Formål:

For at sikre nem adgang til Patienterstatningens anmeldelsesskemaer og pjecer samt Styrelsen for Patientklagers vejledning om klagemulighed, klageskema m.v. er her samlet en række relevante links.

 

Metode:

Samling af relevante links.

 

 

Beskrivelse:

 

Patienterstatningen

Her er det muligt at finde anmeldelsesskemaer samt pjecer vedr. patienters ret til erstatning i forbindelse med behandlings- og lægemiddelskader til Patienterstatningen:

 

https://pebl.dk/

 

Styrelsen for Patientklager:

Her er det muligt at finde vejledning om klagemuligheder, behandling af klager samt klageskema:

 

https://stpk.dk/