Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel:

Melding og kommunikation

Tekstforfatter:

Sanne M. Peitersen (Falck A/S) og Mette Bøgeskov-Jensen (AMK-Vagtcentralen)

Fagligt ansvarlig:

 

Kvalitetsansvarlig:

 

Ledelsesansvarlig:

Præhospital leder

Standard:

2.2.3 Generelle patientforløbsstandarder

Sidst revideret:

 

Næste revisionsdato:

 

Resumé

Erstatter 1.10.1, 2.2.3 og 2.2.4 DDKM 1. version

Anvendelsesområde:

Hele det regionale præhospitale system, modtagere af meldinger fra AMK-vagtcentralen, Region Nordjylland

Nøgleord:

Visitation, disponering og melding

Informationstype:

Retningsgivende dokument,

 

 

Standardens formål

 

At sikre, at:

  • • Meldingen fra AMK-vagtcentralen indeholder fyldestgørende information til optimering af den præhospitale indsats

  • • Meldingen giver mulighed for fyldestgørende vurdering og behandling

  • • Meldingen understøtter en koordineret behandling

  • • Indsatsen koordineres optimalt, så de rette informationer når de præhospitale enheder

  • • Kommunikation og kommunikationsveje er korrekte og entydige

  • • Personale har adgang til den information, som er nødvendig for at løse opgaverne korrekt

Målgruppe (Ansvarlig)

 

Sundhedsfaglige visitatorer og tekniske disponenter i AMK-vagtcentralen, region Nordjylland, samt præhospitale enheder

Definition af begreber

 

AMK: Akut Medicinsk Koordinationscenter

 

SINE: SIkkerhedsNEttet er et nationalt TETRA-baseret radionet, der dækker Danmark, og som alle danske beredskaber er forpligtiget til at anvende.

 

SOP: Standardiseret operationel procedure. Findes på networking som er AMK-vagtcentralens intranet.

 

SFV: Sundhedsfaglig visitator

TD: Teknisk disponent

 

 

 

Indikatorer for opfyldelse af standarden

 

Trin 1

Retningsgivende dokumenter (fremgangsmåde)

 

Beskrivelse

Indholdet af meling fra AMK-vagtcentralen til de præhospitale aktører er entydig og fyldestgørende og videreformidles via meldesystemet, og meldingen modtages og uddybes eventuelt løbende, så den præhospitale indsats kan koordineres og optimeres.

 

Retningslinjerne for indholdet af meldingen fra AMK-vagtcentralen beskrives i:

SOP-Sundhedsfaglig meldingsmodtagelse ved ABC-kørsel og SOP-Sundhedsfaglig visitering ved 112 meldinger.

 

Retningslinjerne for melding og kommunikation via meldesystemet mellem AMK-vagtcentralen og de præhospitale enheder, samt øvrige aktører beskrives i:

SOP-Call Out

SOP-SINE-kommunikation

SOP- Lægebiler og Paramediciner biler - Sundhedsfaglig disponering

SOP- akuthjælpere SMS alarmering

SOP-AED SMS og Frederikshavn

SOP – Forkortelser og fagudtryk

SOP-Kommunikation Teknisk disponent

Actioncard SINE (se mappen Action Cards)

SOP-Helikopter - ALH

051 Kommunikation mellem aktører

SOP- Helikopter – SAR Rekvirering

SOP- Helikopter – Samarbejde med JRCC

 

Retningslinjer for tilbagemelding mellem de præhospitale enheder og AMK-vagtcentralen, herunder tilkald/afmelding af nødvendige ressourcer via TD beskrives i:

(Se også SOP`per nævnt her ovenfor)

SOP-MTE Disponering

Akutlægebiler i Region Nordjylland

032 Akutbiler i region Nordjylland

Paramedicinerbiler i Region Nord

SOP- Lægebiler og Paramediciner biler - Sundhedsfaglig disponering

SOP- Helikopter - ALH

SOP- Haste og nødkald

 

Retningslinjer ved nedbrud af kommunikationsudstyr og sekundære kommunikationsveje er beskrevet i:

SOP-Nøddrift

SOP-Teknisk hjælp

SOP- Nødtelefon - Omskiftning

 

Dokumentation:

Al kommunikation med AMK-vagtcentralen via SINE og fastnettelefoner optages og arkiveres i minimum 5 år.

 

 

Trin 2

Implementering og anvendelse

 

 

Trin 3

Kvalitetsovervågning

 

 

Trin 4

Kvalitetsforbedring

 

 

Referencer