Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Praktikplan for Portøraspirant på Regionshospital Nordjylland

Formål1

Beskrivelse2

Praktikplan for:2

Praktikophold i Medicinsk afdeling3

Mål for praktikperioden:3

Opgaver3

Praktikophold i Kirurgisk afdeling5

Mål for praktikperioden:5

Opgaver5

Praktikophold i Røntgenafdelingen7

Mål for praktikperioden:7

Opgaver7

Praktikophold i Fysiurgiske afdelinger9

Mål for praktikperioden:9

Opgaver9

Praktikophold i operations-, intensiv- og opvågningsafdeling10

Mål for praktikperioden:10

Opgaver10

Praktikophold i Skadestue/Modtagelsen12

Mål for praktikperioden:12

Opgaver12

Færdigheder i relation til afdøde patienter14

Mål for praktikperioden:14

Opgaver14

Opgaver i forbindelse med transport15

Opgaver15

Øvrige opgaver16

Opgaver16

Referencer16

Formål

Denne praktikplan er oprettet for at sikre at aspiranten får den rette vejledning og der bliver undervist i alle uddannelsens områder.

Beskrivelse

 

 

 

SygehusVendsyssel

 

 

 

 

Praktikplan for:

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

som Portøraspirant

Praktikophold i Medicinsk afdeling

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

Aspiranten skal kunne anvende sin teoretiske viden omkring patienter med medicinske sygdomme og udvise praktiske færdigheder i relation til afdelingens patienter og personale.

Aspiranten skal kunne genkende symptomer på de mest almindeligt forekommende medicinske sygdomme og tage højde for disse i forbindelse med forflytning, lejring og transport af patienter.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om patientgrupper i medicinsk afdeling

 

 

 

 

 

 

Løft/forflytning/lejring af immobile patienter i forbindelse med undersøgelser

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af hjælpemidler i afdelingen

 

 

 

 

 

 

Mobilisering af patienter (gå, træning m.m.)

 

 

 

 

 

 

Hjælpe plejepersonalet med personlig pleje af patienter (sengebad, påklædning, toilet m.m

 

 

 

 

 

 

Kørsel med patienter herunder observation af patienter

 

 

 

 

 

 

Kontakt, kommunikation med patienter herunder overholde tavshedspligt og etiske forskrifter

 

 

 

 

 

 

Orientering om medicinsk behandling – omgang med særligt affald (kemoterapi m.m.)

 

 

 

 

 

 

Evt. orientering om omgang med smittefarlige patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikophold i Kirurgisk afdeling

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

 

Aspiranten skal kunne anvende sin teoretiske viden omkring patienter med kirurgiske sygdomme og udvise praktiske færdigheder i relation til afdelingens patienter og personale.

Aspiranten skal kunne genkende symptomer på de mest almindeligt forekommende kirurgiske sygdomme og tage højde for disse i forbindelse med forflytning, lejring og transport af patienter.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om patientgrupper i kirurgiske afdelinger

 

 

 

 

 

 

Løft/forflytning/lejring af sengeliggende patienter

Lejring af patienter i forbindelse med undersøgelser

 

 

 

 

 

 

Kendskab til, hvorledes sug, ilt og dræn fungerer

 

 

 

 

 

 

Varetagelse af hygiejniske principper i kirurgisk afdeling

 

 

 

 

 

 

Mobilisering af kirurgiske patienter (gå, træning m.m.)

 

 

 

 

 

 

Hjælpe plejepersonalet med personlig pleje af kirurgiske patienter

 

 

 

 

 

 

Kørsel med kirurgiske patienter herunder kørsel med ilt, dræn, infusion.

- observation af patienter under kørslen

 

 

 

 

 

 

Kontakt, kommunikation med patienter herunder overholde tavshedspligt og etiske forskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikophold i Røntgenafdelingen

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

Aspiranten skal kunne kombinere sin teoretiske såvel som praktiske viden omkring patienter med medicinske og kirurgiske sygdomme, så aspiranten udviser praktiske færdigheder i relation til patienterne og de specifikke arbejdsopgaver i Røntgenafdelingen.

Aspiranten skal have kendskab til Røntgenafdelingens mest almindelig anvendte apparatur og udvise en adfærd, der tager højde for hygiejne, strålehygiejne, kemikalier, film, filmfremkaldelse og andre former for undersøgelsesdokumentation.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om røntgenafdelingen – herunder apparatur

 

 

 

 

 

 

Løft, forflytning, lejring af patienter i røntgenafdelingen

 

 

 

 

 

 

Viden om stråle/hygiejne, viden om film, fremkalder, kemikalier

 

 

 

 

 

 

Kørsel med patienter til og fra røntgenafdelingen

 

 

 

 

 

 

Kontakt, kommunikation med patienter, herunder overholde tavshedspligt og etiske forskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikophold i Fysiurgiske afdelinger

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

 

Aspiranten skal kunne kombinere sin teoretiske såvel som praktiske viden omkring patienter med medicinske og kirurgiske sygdomme, så aspiranten udviser praktiske færdigheder i relation til patienterne og de specifikke arbejdsopgaver i Fysiurgiske afdelinger.

Aspiranten skal have kendskab til Fysiurgiskafdelings mest almindelig anvendte hjælpemidler samt støtte i træningsopgaver og udvise en adfærd, der tager højde for hygiejne og patientsikkerhed.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om fysiurgisk afdeling og patienterne

 

 

 

 

 

 

Løft, forflytning, lejring af patienter i fysiurgisk afdelig

 

 

 

 

 

 

Kørsel med patienter i seng/kørestol til og fra fysiurgisk afdeling

 

 

 

 

 

 

Kontakt, kommunikation med patienter, herunder overholde tavshedspligt og etiske forskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikophold i operations-, intensiv- og opvågningsafdeling

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

Aspiranten skal kunne kombinere sin teoretiske såvel som sin praktiske viden omkring patienter med medicinske og kirurgiske sygdomme, så aspiranten udviser praktiske færdigheder i relation til patienterne og de specifikke arbejdsopgaver i operations-, intensiv og opvågningsafdelingen.

Aspiranten skal have kendskab til afdelingernes mest almindeligt anvendte apparatur og udvise en adfærd, der tager højde for hygiejne og det sterile miljø i afdelingerne.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om operationsafdeling

 

 

 

 

 

 

Orientering om intensiv afdeling

 

 

 

 

 

 

Orientering om Opvågningsafdeling

 

 

 

 

 

 

Løft/forflytning/lejring af

- patienter, der skal opereres

- patienter, der er opereret

- montering af speciallejer

 

 

 

 

 

 

Kørsel med operationspatienter

- før OP(præmedicin)

- efter OP – herunder patienter med infusion, dræn, ilt

 

 

 

 

 

 

Kendskab til, hvorledes udstyr fungerer:

- ilt

- sug

- respirator

 

 

 

 

 

 

Varetagelse af hygiejniske principper i:

- operationsafdelingen

- opvågningsafdeling

- intensivafdeling

Omgang med instrumenter og andet sterilt udstyr

 

 

 

 

 

 

Kontakt til præmedicinerede patienter og kontakt til nyopererede patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikophold i Skadestue/Modtagelsen

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

Aspiranten skal kunne kombinere sin teoretiske såvel som sin praktiske viden omkring patienter med medicinske og kirurgiske sygdomme, så aspiranten udviser praktiske færdigheder i relation til patienterne og de specifikke arbejdsopgaver i Skadestue/Modtagelsen.

Aspiranten skal have kendskab til afdelingens mest almindelig anvendte apparatur og udvise en adfærd, der tager højde for hygiejne og steril teknik.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Orientering om Skadestue/Modtagelsen

 

 

 

 

 

 

Lejring, forflytning, løft af patienter i Skadestue/Modtagelsen

 

 

 

 

 

 

Kørsel med patienter fra Skadestue til sengeafdelinger eller behandlingsafdelinger herunder patienter med infusion, ilt m.m.

 

 

 

 

 

 

Varetagelse af hygiejniske principper i Skadestue/Modtagelsen

 

 

 

 

 

 

Kontakt, kommunikation med patienter, herunder overholde tavshedspligt og etiske forskrifter

 

 

 

 

 

 

Støtte/hjælp til pleje-behandlingspersonale i konfliktsituationer

 

 

 

 

 

 

Kendskab til ambulancetjeneste – evt. studiebesøg

 

 

 

 

 

 

Kendskab til politiets opgaver i Skadestue/Modtagelse

 

 

 

 

 

 

Assistere ved behandling af patienter, som er:

- svært skadet

- har hjertestop/ hjertemassage

- patienter med fraktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdigheder i relation til afdøde patienter

i perioden fra og med den __________ til og med den _________

 

Mål for praktikperioden:

Aspiranten skal kunne anvende sin teoretiske viden omkring afdøde patienter og disses pårørende, og udvise praktiske færdigheder, der tager højde for etiske forskrifter og viser respekt for den afdøde og dennes pårørende.

Aspiranten skal kunne anvende sin teoretiske viden omkring mennesker i sorg og krise, så de pårørende i selve kontakten bliver imødekommet og forstået.

 

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Hjælpe plejepersonalet med istandgørelse af døde patienter

 

 

 

 

 

 

Etisk holdning overfor døde patienter og deres pårørende

 

 

 

 

 

 

Kontakt til pårørende, herunder fremvisning af døde

 

 

 

 

 

 

Kørsel med døde patienter

 

 

 

 

 

 

Orientering om kapel og 6-timers stue

 

 

 

 

 

 

Viden om sektion, evt. overværelse af sektion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaver i forbindelse med transport

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Transport af og omgang med varer

 

 

 

 

 

 

Transport af og omgang med medicin/blod

 

 

 

 

 

 

Transport af og omgang med mad

 

 

 

 

 

 

Transport af og omgang med affald

 

 

 

 

 

 

Transport af og omgang med post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige opgaver

 

Opgaver

Orientering om opgaven

Dato

Vejle-der

Selv-stændig udført

Dato

Vejle-der

Kendskab til ergoterapi og ergoterapeutiske arbejdsmetoder

 

 

 

 

 

 

Kendskab til psykiatriske afdelinger og arbejdsmetoder

- evt. hjælp af personale i psykiatrisk afdeling i forbindelse med alarm

 

 

 

 

 

 

Kendskab til laboratorier

- transport af prøver/blod m.m.

 

 

 

 

 

 

Affaldshåndtering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer