Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mindre liv

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse

Lavrisiko gravide

Højrisiko gravide

Referencer

Formål
Instruks vedrørende udredning af gravide som mærker mindre liv.

Definition af begreber
(Diagnose kode: DZ358J - Kontrol af højrisikograviditet, mærket mindre liv end vanligt)

Beskrivelse
Indledning
Der er ingen klart definition af hvad "mindre liv" er, men 3-7 % af alle gravide henvender sig med "mindre liv".
Mindre liv er associeret med øget risiko for intrauterin fosterdød.
Misdannelser (fraset CNS misdannelser) er normalt ikke relateret til mindre liv.
Rutinemæssig registrering af føtale bevægelser kan ikke anbefales som screeningsmetode hos lavrisiko gravide.
Rutinemæssig UL-undersøgelse med Doppler, eller biofysisk profil ændrer ikke prognosen hos lavrisiko gravide.

Føtal aktivitet
Den føtal aktivitet ændrer sig gennem graviditeten og varierer gennem døgnet. I slutning af 3. trimester opfører fostret sig mere og mere som et nyfødt barn, med længere søvnperioder. Inaktivitetsperioder varer gennemsnitlig 23 minutter, men op til 75 minutter er normal.

Håndtering
Alle gravide som mærker mindre liv bør henvises til obstetrisk specialafdeling og ses indenfor timer.

Lavrisiko graviditet
Gravide med ukomplicerede graviditet

 • • Anamnese

 • • Klinisk undersøgelse med BT og urin stix

 • • Klinisk vurdering af fosterstørrelse

 • • CTG


Hvis den klinisk undersøgelse er normal, CTG er reaktiv og kvinden igen mærker liv skal der ikke foretages yderligere.
Kvinden kan afsluttes uden yderligere og skal ikke kontrolleres.
(Hvis kvinden er set på fødegangen, kan hun afsluttes af den jdm. som har tilset hende)

Hvis der er en eller flere af følgende forhold

 • • Unormal klinisk undersøgelse

 • • Tvivl om fosterstørrelsen

 • • Ikke reaktiv CTG

 • • Den gravide stadig ikke mærker liv


Undersøges som højrisiko graviditet

Højrisiko graviditet
Hos gravide med øget risiko (IUGR, oligohydramnion mm) skal der foretages supplerende ultralydsundersøgelse.

 • • Vægtskøn

 • • Fostervandsmængde

 • • Flow i a. umbilicalis

 • • Føtale bevægelser

Hvis der ikke kan laves ultralydsundersøgelser samme dag, kan patienten ses i ambulatoriet næste dag, hvis der er normal CTG.


Hvis undersøgelserne viser normale forhold hos fostret kan patienten umiddelbart afsluttes uden kontrol.

Hvis der er tegn på intrauterin patologi håndteres graviditeten afhængig af de tilstedeværende risikofaktorer.

Referencer

DSOG guideline