Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitesdrænage ved portal hypertension

Definitioner1

Indikation1

Behandlingsmål1

Kontraindikationer1

Forprøver1

Udførelse:2

Definitioner

Tømning af væske fra bughulen

 

Indikation

Der er indikation for ascitespunktur ved spændt ascites og efterfølgende start på diuretisk behandling Mhp. at sikre, at der ikke kommer recidiv af asciten. Der henvises til PRI-dokumentet ”ascites behandling ved levercirrose”. Der er indikation for akut tømning ved påvirket respiration eller abdominale gener med smerter, kvalme og opkastninger og bør i vagten derfor udføres ultralydsvejledt. I dagtid foregår ascites punkturen i dagafsnittet/ambulatoriet og akut tømning i vagten udføres ultralydsvejledt.

Der foreligger ingen data der afklarer om man skal tømme pt. med spontan bakteriel peritonitis.

 

Behandlingsmål

Total tømning og samtidig volumensubstitution med humant albumin. Drænet bør fjernes inden for 24 timer for at forebygge sekundær infektion.

 

Kontraindikationer

Tidligere kirurgi i punkturområdet med risiko for adhærencedannelse og deraf flg. risiko for tarmperforation

Infektion i punkturområdet

Der er ingen data der understøtter at man ikke må foretage ascites tapning ved påvirket INR eller trombocytopeni. Ved INR > 1,5 og trombocytter < 40 anbefales det, at der foreligger BAC test og at der ved blødning gives FFP og/eller trombocytpool.

Ved punktur skal indikationen anføres i journalen og pt. skal informeres om indgrebet og have givet samtykke hertil. Dette også med henblik på dokumentation overfor rtg. afdelingen i situationer hvor der er indikation for ultralydsvejledt punktur. Ved INR > 2,0 og behov for ultrasonisk vejledt punktur, skal pt. konfereres med vagthavende rtg. læge.

 

Forprøver

Bør foreligge inden punkturen.

 

Udførelse:

Pt. skal inden procedurens udførelse

  • • Vejes

  • • Have tømt blæren mhp. at beskytte mod urinblærelæsion.

Mhp. at forebygge post paracentese cirkulatorisk dysfunktion (PPCD) skal der gives volumen ekspansion. Der foreligger flere studier, der viser at albumin er bedre Mhp. mindre risiko for udvikling af PPCD relaterede komplikationer i form af hepatisk encefalopati, recidiv af ascites, genindlæggelse m.m. Der er ingen dokumentation for bedre overlevelse (mest fordi studierne ikke har været store nok). Der skal gives 8g humant albumin (HA)/liter udtømt ascites, men for praktiske formål gives 2 portioner 20 % HA i forbindelse med proceduren.

  • • Pt. lejres på ryggen. Huden afsprittes x 2 og der gives lokalanæstesi med adrenalin svarende til ”modsatte McBurney” i venstre fossa (1/3 fra processus spinosus ant. superior på en linie trukket herfra og til umbilicus).

  • • Der foretages en lille incision i huden og herefter indføres et cytofix punktursæt.

  • • M.h.t. analyser på ascitesvæsken henvises til instruksen ”ascites behandling ved levercirrose”.

  • • Efter udtømning påsættes ”sommerfugl” og absorberende forbinding.

  • • Efter drænfjernelse kan der evt. påsættes pose over indstiksstedet for at opsamle evt. udsivning af ascites.

 

Efter tømning vejes pt. og der startes diuretisk behandling som tidligere anført.

Opfølgning som anført i ”Ascitesbehandling ved levercirrose”.