Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ascitesdrænage ved portal hypertension

Indikation

Der er indikation for ascitespunktur ved spændt ascites og efterfølgende start på diuretisk behandling mhp. at sikre, at der ikke kommer recidiv af asciten. Der henvises til PRI-dokumentet ”ascites behandling ved leversygdom”.
Der er indikation for akut tømning ved påvirket respiration eller abdominale gener med smerter, kvalme og opkastninger og bør i vagten derfor udføres ultralydsvejledt. I dagtid foregår ascites punkturen i
dagafsnittet/ambulatoriet.

Der foreligger ingen data der afklarer om man skal tømme patienter med spontan bakteriel peritonitis.

 

Behandlingsmål

Total tømning og samtidig volumensubstitution med humant albumin. Drænet bør fjernes inden for 24 timer for at forebygge sekundær infektion.
 

Kontraindikationer

  • • Tidligere kirurgi i punkturområdet med risiko for adhærencedannelse og deraf flg. risiko for tarmperforation

  • • Infektion i punkturområdet

  • • Der er ingen data, der understøtter, at man ikke må foretage ascites tapning ved påvirket INR eller trombocytopeni. Ved INR > 1,5 og trombocytter < 40 anbefales det, at der foreligger BAC test, og at der ved blødning gives FFP og/eller trombocytpool.

Ved punktur skal indikationen anføres i journalen, og pateinten skal informeres om indgrebet og have givet samtykke hertil. Dette også med henblik på dokumentation overfor røntgen afdelingen i situationer, hvor der er indikation for ultralydsvejledt punktur. Ved INR > 2,0 og behov for ultrasonisk vejledt punktur, skal patienten konfereres med vagthavende røntgen læge.

 

Forprøver

Bør foreligge inden punkturen.

 

Udførelse

Pt. skal inden procedurens udførelse

  • • Vejes

  • • Have tømt blæren mhp. at beskytte mod urinblærelæsion

Mhp. at forebygge post paracentese cirkulatorisk dysfunktion (PPCD) skal der gives volumen ekspansion. Der foreligger flere studier, der viser, at albumin er bedre mhp. mindre risiko for udvikling af PPCD relaterede komplikationer i form af hepatisk encefalopati, recidiv af ascites, genindlæggelse m.m. Der er ingen dokumentation for bedre overlevelse (mest fordi studierne ikke har været store nok).

Der skal gives 8g humant albumin (HA)/liter udtømt ascites, men for praktiske formål gives 2 portioner 20 % HA i forbindelse med proceduren.

  • • Patienten lejres på ryggen. Huden afsprittes x 2 og der gives lokalanæstesi med adrenalin svarende til ”modsatte McBurney” i venstre fossa (1/3 fra processus spinosus ant. superior på en linje trukket herfra og til umbilicus).

  • • Der foretages en lille incision i huden og herefter indføres et cytofix punktursæt

  • • Mht. analyser på ascitesvæsken henvises til instruksen ”ascites behandling ved levercirrose”

  • • Efter udtømning påsættes ”sommerfugl” og absorberende forbinding

  • • Efter drænfjernelse kan der evt. påsættes pose over indstiksstedet for at opsamle evt. udsivning af ascites

 

Efter tømning vejes patienten, og der startes diuretisk behandling som tidligere anført.

Opfølgning som anført i ”Ascitesbehandling ved levercirrose”.

 

Definitioner

Tømning af væske fra bughulen