Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af patienter fra akutmodtagelsen til hjemmet

Beskrivelse

Akutmodtagelsen har forskellige patientkategorier, som ofte kommer hjem efter endt behandling.

 

Definition af begreber

Instans kan være hjemmeplejen, plejehjem eller anden institution.

Relevante personer kan være pårørende, hjemmeplejen eller personer tæt på patienten, som efter aftale med patienten, må få informationer omkring denne.

 

Lægen

 • • Dikterer behandling og evt. kontrol i skadejournalen. Heri dikteres også om patienten, eller de pårørende er informeret om udskrivelsen af patienten

 • • Dikterer i skadejournalen den nye medicin og informerer patienten og de pårørende om dosis, virkning og bivirkninger. Lægen noterer, at medicinafstemning er foretaget i FMK

 • • Hvis lægen har ordineret nyt medicin, lægges recept på receptserver

 • • Er patienten ikke i stand til at hente medicin på apoteket med det samme, medgives det ordinerede medicin til et døgn

 • • Medicinen dokumenteres i Opus

 

Sygeplejersken

 • • Udfører de relevante sygeplejeopgaver i relation til den ordinerede behandling

 • • Forsøger så vidt mulig, at være til stede når lægen informere patienten, og de pårørende om udskrivelsen

 • • Samarbejder med patienten og de pårørende om udskrivelsen

 • • Identificerer evt. problemstillinger og handler ud fra disse

 • • Informerer patienten og de pårørende om plan/situation, og inddrager dem i udskrivelsen, så de føler sig trygge

 • • Vurderer i samarbejde med patient og pårørende, hvilke behov der er for hjælpemidler og hjemmehjælp ved udskrivelsen. Derefter kontaktes de relevante instanser (hjælpemiddeldepotet og hjemmeplejen)

 • • Aftaler og yderligere information dokumenteres i Clinical Suite på skadeark under koordinering ved udskrivelse

 • • Medicin dispenseret i akutmodtagelsen dokumenteres i Opus

 • • Print fra Opus sendes med patient hjem

 • • Med patientens samtykke, kontaktes pårørende og evt. hjemmeplejen, hvor der informeres om udskrivelsen

 • • Relevante pjecer udleveres og gennemgås sammen med patienten og de pårørende

 • • Relevant print fra Clinical Suite sendes med patienten hjem. Alternativ printes ”Sygeplejestatus ved hjemsendelse” (vedhæftet som bilag), udfyldes og sendes med patienten hjem

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at alle relevante informationer bliver givet til patienten

 • • Er patienten under 18 år informeres forældrene eller værgen altid. Dette dokumenteres i Clinical Suite

 

Hjælpemidler

 

Hjemmeplejen

 • • Aalborg kommune kontaktes: 99 31 31 31 fra 8-16 på hverdage.

 • • Aalborg Kommunes vagtcentral kontaktes på telefon: 99 31 72 07 fra 16-08 samt weekender og helligdage.

 • • På Personalenettet findes telefon numre på hjemmeplejen i Regionen. Skriv hjemmepleje i søgefeltet.

 • • Ved udskrivelse til plejehjem eller aflastning, kontaktes stedet direkte

 • • Ved telefonisk kontakt til primær sektor (hjemmesygepleje, hjemmeplejen, plejehjem eller lign.) anføres navn på vedkommende, som sygeplejersken har talt med, i Clinical Suite under aftaler med hjemmeplejen

 

Transport

Der bestilles transport jvf. gældende kørselsregler Kørsel til og fra hospital

 

Formål

At patienten føler sig tryg ved, at komme hjem og er velinformeret omkring egen behandling.

At relevante personer eller instans bliver informeret omkring patienten og dennes situation.

At relevant information videregives.

At personalet arbejder ud fra det etiske kodeks.

At patienten og de pårørende bliver inddraget omkring udskrivelsen.

 

Referencer

Kvalitetsstrategi

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland