Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indåndingsflowmeter (in-check dial) - brugsvejledning

Beskrivelse

Indikation

In-Check apparatet er et indåndingsflowmeter, som hjælper med at vælge den mest velegnede inhalator for patienten.

Tørpulverinhalatorer kræver et tilstrækkeligt indåndingsflow for at suge medicinen ud af deviceren.

In-Check apparatet har en valgbar modstand. Denne er kalibreret så indåndingsflowet kan måles, og vise om patienten kan anvende den valgte devicer, med den aktuelle indåndingskapacitet.

 

Anvendelse af In-Check

Nulstilling

Nulstil In-Check apparatet ved at holde det lodret med mundstykket opad. Slå det hårdt mod den anden hånd, i lodret stilling, så den magnetiske nulstillingsvægt frigøres, og herved returneres den røde markør til sin startposition. Apparatet skal herefter vendes 180 grader, så magneten går tilbage til sin hvileposition (helt oppe ved mundstykket). (Se bilag).
 

Måling

Indstil mundstykket efter den devicer, der ønskes afprøvet.

Sæt et rent blåt filter på for hver patient (denne skal følge patienten under hele indlæggelsen).

Patienten skal ånde helt ud (ved siden af mundstykket).

Mundstykket tages i munden og patienten tager en dyb indånding, læberne skal holdes tæt sluttet om mundstykket.

Proceduren gentages i alt 3 gange (husk nulstilling mellem hver måling). Det bedste resultat vælges som måleresultat.

 

Resultat

Alle forsøg sammenlignes og brug af devicer vurderes.

Husk at In-Check ikke er alene om at afgøre valg af devicer, patienten skal også kunne betjene den valgte devicer iøvrigt (compliance).

 

Rengøring

In-Check apparatet sprittes af udvendigt med 70% opløsning efter brug. Blåt filter skiftes mellem hver patient.
 

Definition af begreber

Inhalator: Spray eller pulverbeholder med indhold af lægemidler til lokal behandling af luftvejssygdomme.

Flowmeter: Instrument til måling af strømning.

Kalibrere: Justere et måleinstrument.

Devicer: Forskellige typer af inhalationsapparater til inhalationsmedicin fx turbohaler, discos etc.

Compliance: Evnen til at forstå/mestre/efterleve.
 

Formål

At personalet kan anvende indåndingsflowmeteret, og kan vurdere om patienten har en tilstrækkelig inhalationskapacitet til det valgte device.
 

Referencer

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10) (rn.dk)