Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycininstallation i blæren

 

Indikation

Iht. DaBlaCas retningslinjer kan Mitomycin intravesikalt anvendes til overfladiske urothelial cancer i blæren (pTa eller evt. multifokalCIS), der ikke kan kontrolleres med resektion alene eller BCG skylninger.

Mitomycin er et cytotoksisk antibiotikum som isoleres fra kulturer af Streptomyces caespitosus. Mitomycin er stærkt lokalirriterende. Mitomycin har alkylerende effekt og hæmmer selektivt DNA-syntesen.

Der gives Mitomycin 40 mg intravesikalt via kateter, 8 behandlinger 1 gang om ugen, hvorefter patienterne tilbagehenvises til urologisk afdeling til videre kontrol, typisk med cystoskopi efter 2-3 måneder.

 

Forberedelse

Dagen før

 • • Kontrollere om pt. har fået taget blodprøver (jf. MedOnc).

På dagen

 • • Samtale ved læge, kontrol af blodprøver og behandlingen ordineres (obs. skal ikke printes til cystostatika, da der forefindes lukket system (samlet pakke) i eget medicinrum).

 • • Patienten informeres om at drikke så lidt som muligt, 8-10 timer før behandlingen, med henblik på ikke at fortynde mitomycin.

Fremfindes

 • • 2 Rulleborde

 • • 1 til at lægge remedier frem på

 • • 1 til steril udpakning

 • • Sterile og usterile medicinske engangshandsker

 • • Gallipot med vattamponer og postevand

 • • 1 sugende engangsplastunderlag og 1 halehåndklæde (lægges mellem patientens ben)

 • • Kateter forefindes i pakken med Mitomycin

 • • Instillagel

 • • Beskyttelsesbriller til alt personale på stuen

 • • Steril overtrækskittel kan anvendes

 • • 1 stk. 120 ml NaCL skyllevæske (”harmonika”-flaske)

 • • 2 kapsler til opsamling af urin

 • • Grå plastpose til cytostatikaaffald, smides efterfølgende i hvid/gul cytostatikaspand

 • • Lille ble

 • • Steril afdækning, til bord

I en blå bærepose, der udleveres til patienten, pakkes:

 • • 120 ml NaCl (”harmonika”-flaske)

 • • Halehåndklæde

 • • Ekstra ble

 

Behandling

Mitomycininstallation fremgangsmåde

 • • Spl. blander Mitomycin i lukket system. Hætteglasset kobles på posen med saltvand. Tilkoblingen ”knækkes” således at saltvandet tømmes ned i hætteglasset med Mitomycin. Når blandingen er opløst, suges den tilbage i posen, ved at trykke på posen nogle gange.

 • • Patienten lejres og penis/vagina vaskes med vand.

 • • Lægen anlægger kateter (medfølger) under aseptiske forhold (sterile medicinske engangshandsker) og udtømmer residualurin.

 • • Herefter kobler lægen posen med Mitomycin sammen med kateterstudsen.

 • • ”Knæk” tilkoblingen, tættest på kateterstudsen, således at Mitomycin kan løbe ind i kateteret.

 • • Herefter bukkes tilkoblingen til hætteglasset, for at undgå returløb op i hætteglasset.

 • • Der trykkes let på posen, for at få al Mitomycin ind i kateteret. Til slut før trykket på posen lettes, påsættes blå klemme på slangen, lige under posen således, at der undgås returløb til posen.

 • • Herefter fjernes kateteret forsigtigt, under samtidig skylning med NaCl omkring urethra.

 • • Patienten skal så vidt muligt ”holde på” Mitomycinen i 2 timer, før urinen lades i toilettet.

 • • Patienten instrueres i at sidde ned, første gang vandet lades, og lægge låget ned, når der skylles ud i toilettet.

 • • Patienten instrueres i, umiddelbart efter at have ladet urin/Mitomycin, at skylle omkring urethra med NaCl, for at fjerne rester af cytostatika (patienten samler det brugte udstyr i den blå pose, som sygeplejersken bortskaffer).

 • • Patienten instrueres i at drikke rigelig vand hjemme, for at skylle blæren.

 • • Sygeplejersken kvitterer for Mitomycin i MedOnc, schedulerer og bestiller blodprøver (se MedOnc).

 

Håndtering af cytostatika se instruksen Cytostatika – Forholdsregler ved omgang med og pleje af patienter i cytostatikabehandling

 

Forventede bivirkninger

Sædvanlige:

 • • Urogenitalia: Irritation i genitalier og urinveje med dysuri, cystitis, nocturi, øget miktionsfrekvens og hæmaturi.

 • • Hud: Dermatit og pruritus på hænder og i genitalorådet.