Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CAVE registrering

 

Formål

-At sikre entydig dokumentation af allergi og intolerans

-At opgaver i forhold til caveregistrering for alle faggrupper i BDA er beskrevet og kendte

 

Beskrivelse

 

Lægemiddelallergi og –intolerans

Lægemiddelallergi og intolerans dokumenteres i EPJ med indholdsstof og ATC-kode, samt patientens reaktion på det givne præparat.

I forbindelse med en nyopstået allergisk reaktion eller symptomer på intolerans dokumenteres desuden følgende i et journalnotat:

  • • I hvor høj grad vitale parametre var påvirkede

  • • Om der blev givet behandling på patientens symptomer

  • • Hvilken behandling, der blev givet på patientens symptomer

  • • Varighed af patientens symptomer

 

I den akutte situation, hvor en patient reagerer på i.v.kontrast, er det tilkaldte medicinsk mellemvagt som udfører Cave-registreringen i EPJ.

Plejepersonalet udleverer udfyldt ATC-kodeseddel ATC-koder til cave registrerende læge.

 

Får plejepersonale eller radiolog kendskab til tidligere kontrastreaktion, som ikke er registreret i EPJ, så udfører radiologen Cave-registrering, som beskrevet nedenfor.

 

Radiolog:

Udfylder Cave.registrerings-skema manuelt vhja afkrydsning
(Se bilag til højre ”Cave skema til udfyldelse”)
Dikterer forløbet i røntgenbeskrivelsen.
 

Fotograferende
personale:

Dokumenterer observationer og tiltag i EasyViz ”Generel note”

Sekretær:

Udfylder cave-registrering i EPJ i henhold til skemaet udfyldt af radiolog.

Se hvordan du får adgang til patienten, følg følgende link: Nødadgang til patient (F.eks. ved tilsyn/assistance)

Se hvordan du opretter cave, følg følgende link CAVE – Registrer lægemiddelallergi

 

Se desuden: Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland