Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Plasmaferese – TPE (Terapeutisk Plasma Exchange)

 

 

Definition1

Forudsætninger1

LÆGEORDINATIONER1

Behandlingsforløb2

Antal behandlinger2

Blodprøver2

Forberedelse2

Montering2

Behandling3

Observationer under behandlingen3

Afslut behandling4

 

 

Ordinations- og observationsskema udskrives herfra klik her

 

Definition

Plasmaferese, eller på engelsk therapeutic plasma exchange, er en teknik, hvorved man fjerner plasma fra fuldblod. Det fjernede plasma erstattes med donorplasma eller plasmaderivater (erstatningsvæske).

BEMÆRK: Kun nogle sygeplejersker i afdelingen opnår rutine og erfaring i denne specielle behandling, så derfor kan det ikke forventes, at plasmaferese kan udføres af alle vagthavende dialysesygeplejersker.

 

Forudsætninger

TPE-behandling og instruks må kun anvendes af dialysesygeplejersker, der er specielt oplært i denne funktion.

 

TPE

 • • Udføres i 3Ø eller på intensiv afdeling.

 • • Udføres med Prisma.

 • • Funktionen er speciel for afd. og varetages af 10-15 heri oplærte spl.

 • • Behandlingen påbegyndes sædvanligvis i dagtimer på hverdage.

 • • Hæmatokritværdi skal foreligge.

 • • D-CVK der kan give et blodflow på min. 100 ml/min.

LÆGEORDINATIONER

 • • Ønsket plasmavolumen udskiftet (max 60 ml/kg - oftest 4000ml hos voksne)

 • • Ønsket udskiftning i ml/t (oftest 1000- 2000 ml/t)

 • • Plasma-erstatningsvæske

 • Oftest 5 % Human albumin (blanding af hemosol med kalium (BG4) og 20% human albumin)

 • Eller friskfrosset plasma ved HUS og TTP

 • • Heparinisering (oftest bolus 1000 IE, vedligeholdelse 20 IE/kg/t)

BEMÆRK: Heparin dosis skal ofte øges efter de første behandlinger.

Behandlingsforløb

Antal behandlinger

Normalt 7 behandlinger i løbet af to uger WG (Wegeners granulomatose), HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura).

Ved Goodpasture/anti-GBM dog 10-14 behandlinger .

Blodprøver

 • • Kontrolblodprøver med mindre andet er aftalt (lægeordineret).

 • • Total IgG, INR, APTT inden hver anden behandling.

 • BEMÆRK: APTT kan ikke tages fra DCVK og INR også specielle retningslinjer.

 • • Hvis IgG er under 5 gives immunglobulin, 1 portion efter plasmaferese.

 • • Hvis der er blødningsrisiko erstattes albumin med friskfrosset plasma.

 • • ANCA eller anti-GBM x 1 ugentlig (afhængigt af grundsygdom).

Forberedelse

Forbered erstatningsvæsken

 • • Ønskes 4 liter 5% human albumin, blandes 10x 100 ml 20% human albumin med 3,1 liter Accusol med K ( BG 4 )

 • • Ønskes 3 liter 5% human albumin blandes 8x 100 ml 20% human albumin med 2,3 liter Accusol med K ( BG 4 )

Forbered primingsvæsken

4 x1 liter NaCl isot. med 5000 IE heparin / l

Montering

Start Prisma-maskinen på vanlig vis

 • TIP: følg instruks på skærmen

 • • Vælg altid ny pt

 • • Tryk cont.

 • • Vælg TPE

 • • Monter TPE 2000 sættet på vanlig vis

TIP: Indsæt evt. 3-vejshane på venesiden før injektionsmembranen. (god ved luft i systemet)

 • • Tryk load

 • • Monter 1 l. NaCl på erstatningsslangen

 • • Monter primingsvæske på veneslangen

 • • Tryk prime

 • • Der primes med 4 liter NaCl / heparin

 • • Husk ”prime igen”

 • • Tryk cont. når 4 priminger er udført

 • • Prime-test udføres

 • • Tøm opsamlingspose

 • • Monter erstatningsvæske

Behandling

INDSTIL ordinationerne

 • • Bekræft forudindstillet grænse for væsketab (130ml).

 • • Pt hæmatokrit-værdi indtastes.

 • NOTE: Hæmatokrit-værdien er 43 %, hvis ikke vi indstiller til den korrekte.

 • • Antal ml der ønskes udskiftet.

 • • Antal ml i erstatningsvæsken samlet eller i ml pr. pose.

 • BEMÆRK: Ved brug af friskfrosset plasma indstilles volumen af erstatningsbeholder til ca. 20 ml mindre, end der er i posen - vær opmærksom på at posen ikke løber tom, så der kommer luft i systemet. Ved skift af poser lukkes klemmen på erstatningsslangen, inden posen tages af krogen, og åbnes først, når posen igen hænger på krogen. Ellers kommer der luft i slangen.

 • • Tryk cont.

 

INDSTIL flowrater

 • • Antikoagulation

 • • Bolus

 • • Vedligeholdelse

 • • Blodflow start på 100 ml / min (dette er også min. flow) MAX blodflow er 125 ml/min

 • • Patient plasmatab OBS ALTID 0

 • • Udskiftet plasma i ml/t – start med 1000 ml/t

 • • Tryk cont.

 

Start behandlingen på vanlig vis

Øg blodflow til 125 ml/min efter 5-15 min.

Øg erstatningsvæske med 500 ml/t hver 5-15 min til MAX 2000 ml/t.

Observationer under behandlingen

Der er to nye funktioner på skærmen:

 

TMPa = filtertryk – udløbstryk (Dette må ikke overstige 100 mmHg, indikerer risiko for hæmolyse).

 • BEMÆRK: TMPa kan stige hastigt ved start af behandlingen, - falder spontant i løbet af 1-2 min.

TMPa kan reduceres ved at reducere erstatningshastigheden og/eller blodflowet.

P filter = filtertrykfald = filtertryk – venetryk.

Øvrige målte tryk er som vi kender dem fra alm. prismabehandling.

Afslut behandling

Afsluttes på vanlig vis, følg instruks på skærmen.