Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse

 

Formål

Beskrivelse af antibiotikaprofylakse.

 

Beskrivelse

Operationer i rent felt

  1. 1. Indsættelse af alloplastik samt amputationer:
    2 g Diclocil ved anæstesiindledning

  2. 2. Operationer med indsættelse af større implantat (eks. marvsømning, hofteosteosyntese), eller hvor man af andre årsager finder indikation for antibiotikaprofylakse:
    2 g Diclocil ved anæstesiindledning

Åbne frakturer

Diclocil i 1 døgn (uanset bløddelsdække) 2 g initialt, derefter 1 g/dosis, i alt 4 doser i 1 døgn.

Kan suppleres ved eksposition for urene medier med Penicillin 3 g (5 MIE) x 4 + Gentamicin 320 mg som éngangsdosis.

Åbne småfrakturer som behandles ambulant, skal have 500 mg Diclocil 2 tabletter x 4 i 1 døgn. Tabletterne udleveres på skadestuen.

Bemærkninger

Ved penicillinallergi erstattes Diclocil med Cefuroxim 750 mg x 4 (initialdosis 1,5 g). Alle nævnte doseringer er til voksne, nyreraske personer.

Ved operationstid > 3 timer gives 1 g Diclocil ekstra.

Ved åbne frakturer skal første dosis antibiotika gives så tidligt som muligt dvs. sædvanligvis på skadestuen.

Antibiotikabehandlingen kan naturligvis ikke erstatte den kirurgiske (grundig rensning, skylning og revision).

Frakturinddelingen baserer sig på Gustilo og Andersons klassifikation.

 

Referencer

Antrum RM & Solomkin JS. A review of antibiotic prophylaxis for open fractures. Orthopedic Review 1987,vol.16,4:246-54.

Patzakis MJ et al. The role of antibiotics in the management of open fractures. J Bone & Joint Surg 1974,54-A:532-41.

Sloan JP et al. The role of antibiotics in open fractures of the distal phalanx. J Hand Surg 1987,12-B:123-4.

Patzakis MJ & Wilkins J. Factors influencing infection rate in open fracture wounds. Clin Orthop 1989,243:36-40.

Gustilo RB & Anderson JT. Prevention of infection in the treatment of 1025 open fractures of long bones. J Bone & Joint Surg. 1976,58-A:453-8.