Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fundusoptagelse – fotografisk undersøgelse af øjenbaggrunden

 

Formål

At fundusfotografering foregår korrekt og giver et resultat, der kan anvendes som grundlag for forebyggelse af diabetisk retinopati.

 

Definition af begreber

Fotografisk undersøgelse: Fotografering af nethinden med TOPCON non-mydriatic retinal kamera

Retinopati: Synstruende forandringer på øjets nethinde

 

Beskrivelse

Patienten får foretaget synstest

 • • I mørkt rum placeres stol 3 meter fra bogstavtavle

 • • Testes med prøvebrille med klap for det ene øje. Brillebærere testes med egne briller påsat klap. Højre øje testes først.

 • • Bogstavlinjen godkendes ved 3 korrekte ud af 5 bogstaver

 • • Resultat, det lille tal inderst i højre side af bogstavtavle noteres

 • • Hvis patient er ordblind eller overhovedet ikke kan se skærmen, kan der forsøges med fingertælling fra ca. 1 meters afstand

 

Der foretages øjendrypning

 • • Vær opmærksom på at kontraindikation er øjenlidelse i form af grøn stær og familiær disposition herfor

 • • Eventuelle kontaktlinser tages ud

 • • Begge øjne dryppes 1 dråbe i hvert øje og i vilkårlig rækkefølge med

 • • Phenylephrine Hydrochloride 10%

 • • Tropicamide 1%

 • • Den pupildilaterende virkning indtræder efter ca. 10 minutter

 • • Virkningen holder i 2 – 3 timer men der kan gå op til 24 timer før forholdene er helt normaliseret igen

 • • Bilkørsel og betjening af maskiner frarådes de første timer efter øjendrypning. Det anbefales at benytte solbriller på grund af øget lysfølsomhed

 

Klargøring af TOPCON øjenfotoapparat

 1. 1. PC tændes

 2. 2. Overtræk og dæksel på øjenfotoapparat fjernes

 3. 3. Kamera tændes på ”ON” i øverste venstre side

 4. 4. Tænd på sort knap nederst i højre side af apparatet

 5. 5. Klik på PC ikon imagenet

 6. 6. Klik på Capture, marker Color

 7. 7. Indtast data

 8. 8. Klik OK – herefter bliver skærmen sort og er klar til fotografering

 

Patientforberedelse

 1. 9. Patienten må ikke have briller eller kontaktlinser på

 2. 10. Patienten sætter sigt tilrette i stolen og højden indstilles

 3. 11. Bordhøjden reguleres, så patienten sidder godt

 4. 12. Patienten sætter hage på og pande mod støtten

 5. 13. Hagestøtte indstilles så tindingemarkeringen er ud for øjet

 6. 14. Patienten bedes åbne øjnene godt og fokusere på et grønt blinkende lys

 

Fotografering

 1. 15. Joy-stick og kamera holdes tilbage som udgangsposition

 2. 16. På skærmen ses (), der også indikerer, at det er her patienter ser det grønne blink

 3. 17. Kamera stilles så () er midt for pupil

 4. 18. Mens joy-stick holdes tilbage, føres kamera frem til, der lyder et klik og 2 bjælker fremkommer på skærmen.

 5. 19. På sort fokuseringsknap drejes der indtil bjælkerne er placeret lige over hinanden.

 6. 20. På kamera føres videre frem ved hjælp af joy-stick og indstilles så de to hvide pletter samles midt i (). Synsnerven skal være længst ude i siden og den gule plet i midten af billedet

 7. 21. Tryk på udløserknappen på toppen af joy-stick

 8. 22. Til foto nasalt anvendes fixationslys på stang. Føres over til modsat side af det øje der fotograferes. Synsnerve skal ses i midten af billedet.

 9. 23. Der fortsættes til der er taget 4 brugbare billeder:

 • • Højre øje centralt + nasalt

 • • Venstre øje centralt + nasalt

 1. 24. Når alle billeder er taget, gemmes de ved at klikke på file + save. Patientdata fremkommer og der klikkes OK

 

Elektronisk overførsel af billeder til øjenafdeling

 1. 25. På PC lukkes Imagenet ned efter fotografering

 2. 26. Programmet MEYER åbnes med indtastning af kode

 3. 27. Der klikkes MENU, MED ENDO, BILLEDER IND

 4. 28. Udfyld CPR og tryk SØG.

 5. 29. Udfyld Skema og klik OPRET NY PATIENT eller søg TIDLIGERE FOTOGRAFERET

 6. 30. Klik OPRET NY UNDERSØGELSE

 7. 31. Fotosessions oplysninger udfyldes

 8. 32. Ved status på fotosessions klik AFVENT ØJENAFDELING

 9. 33. Klik GEM FOTODATA

 10. 34. Klik FOTO 1 ved VÆLG FOTOAPPARAT

 11. 35. Gå tilbage til Imagenet

 12. 36. Dobbeltklik på det ønskede billede marker MAXIMIZE

 13. 37. Klik UTILITIES og EXPORT IMAGE – eftersøger fil-navn

 14. 38. Gå tilbage til IMAGENET og sæt filnavn ind

 15. 39. Klik SAVE

 16. 40. Gå til MEYER og klik OPDATER – der kommer til at stå OPDATER ud for valgte billede

 17. 41. Gå til IMAGENET og find nyt billede og gentag proceduren indtil alle fire billeder er fundet

 18. 42. Gå til MEYER og klik OVERFØR

 19. 43. Der står OK ud for valgte billeder

 

Afslutning

 1. 44. Både MEYER og IMAGENET lukkes ned

 2. 45. TOPCON apparatet slukkes på OFF og sort knap i højre side

 3. 46. Hage- og pandestøtte rengøres med Mediswab

 4. 47. Linsen rengøres sidst på dagen med special vådserviet Precision Optical Cleaner og eftertørres med tørt linsepapir

 5. 48. Sort hætte sættes på linse og plastcover over TOPCON apparat når den ikke er i brug

 

 

 

Dokumentation i CSC

Klinisk oversigt -> plejestatus

Der oprettes en arbejdsdiagnose: Øjenfoto/ fundusfoto

Der laves journalnotat

 

Referencer

Instruction manual til TOPCON apparat - non-mydriatic retinal camera