Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kompetenceudvikling for Teknisk Afdeling i Farsø og Hobro

 

Beskrivelse

Vi skal vide, hvor vi er, før vi ved, hvordan vi kommer i mål.

 

Der afvikles hvert år MUS-samtaler med medarbejderne, som dokumenteres på et aftaleskema eller i et referat.

 

Skemaet underskrives af Teknisk chef og medarbejder og begge har et eksemplar af dokumentet. Det er Teknisk chef ansvar, at opbevare dokumentation for afholdelse af MUS-samtalen.

 

Formålet med samtalen er at sikre en fremadrettet udvikling for medarbejderen, så man vedligeholder og udvikler de ønskede krav samt ønsker, som der er, både fra Teknisk chef og den enkelte medarbejders side.

 

Definition af begreber

Kompetenceudvikling: Defineres som udvikling i forhold til at kunne løse nye opgaver, løse opgaver anderledes, mere hensigtsmæssigt, personlig udvikling/ny viden, samt via kurser/uddannelse.

MUS-samtale: Individuel medarbejderudviklingssamtaler, der skal afholdes hvert år med Teknisk chef og medarbejderne.

 

Formål

At personalet til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af den enkeltes afdelings Opgaver

At sikre:

 

at der foreligger en samlet kompetenceudviklingsplan på institutions-, afdelings- og individniveau

 

at den enkelte medarbejder er en attraktiv, kvalificeret og fleksibel medarbejder

 

at styrke medarbejderens faglige og personlige kompetencer

 

et højt fagligt niveau

 

Referencer

Bilag: J:\DDKM\SHdok\teknisk afdeling\instrukser\1.4.5 uddannelse og kompetenceudvikling

 

DDKM 1.4.5 – Uddannelse og kompetenceudvikling.