Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urindyrkning og mikroskopi

FORMÅL

At udtage urin til bakteriologisk undersøgelse.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Forberedelse

Remedier der findes frem:

  • • Steril plastbakke

  • • Handsker

  • • Sterilt H2O

  • • Sterile vattamponer

  • • 1 gult uringlas (Monovette) til dyrkning

  • • 1 kanyle

  • • 1 gult urinprøverør med vakuum(Vacutest) til mikroskopi + det dertil hørende ”sugerør” (findes kun på 13. etage)

  • • Rekvisition i laboratoriemodul og KMA. I laboratoriemodul bestilles profilen Urin neonatal og i KMA vælger man Urin – dyrkning/resistens i favoritlisten og udfylder de kliniske oplysninger

 

Prøvetagning

 • • Standardmetoden til prøvetagning af urin er midtstråleurin metoden.

 • • Der foretages en afvaskning med sterilt vand før opsamling af urinen i den sterile bakke.

Dyrkning (KMA-seddel)

 • • Tag låget af det sterile uringlas og læg proppen, så den bevares steril.

 • •  Sæt kanylen på glasset og træk 1 ml til dyrkning. Kassér kanylen og sæt låg på glasset.

Mikroskopi (laboratoriemodul -seddel)

 • •  Uringlasset med vakuum fyldes med 2 ml til mikroskopi. Man må IKKE tage proppen af de nye glas, for så kan det ikke sendes med pusterøret(Tempus). Der skal anvendes opsamlingsstuds/”sugerør” til at fylde de nye glas. OBS membranen må kun brydes en gang. Dvs. stik sugerøret ned i urinen, derefter kobles vakuumglasset på og membranen brydes.

 

 • • Glassene forsynes med stregkoder fra rekvisitionerne. (I nødstilfælde, hvor det ikke er muligt at samle urin til 2 glas, kan man nøjes med et glas(monovetteglas) men i så fald er det VIGTIGT at anvende stregkode fra både laboratoriemodul og KMA-rekvisitionen på samme glas!)

Se bilag.

Forsendelse

 • • Skriv til Klinisk Biokemisk afd. og fortæl der en prøve i laboratorieelevatoren.