Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin Standardpakker, dagkirurgi og Central opvågning, Aalborg UH, Thisted

 

Vigtige elementer er:

  • • Minimering af opioidforbruget

  • • Liberal anvendelse af lokalanæstesi

  • • Multimodalterapi

  • • Optimal timing

  • • Vanlig smertestillende

 

PRÆOPERATIVT

Forventet smerte: Ingen – ringe
Ex. fjernelse af lipom.

Tbl. Paracetamol 1 gr. 30 min. før OP med max. 25 ml vand.

 

Forventet smerte: Ringe – moderat
Ex. Lyskebrok
Hysteroskopi
Lap. sterilisationer

Tbl. Paracetamol 1 gr.

Tbl. Ibuprofen 400 mg

Hvis patienten ikke tåler Ibuprofen eller det er kontraindiceret at give Ibuprofen tilbydes tbl. Morfin 5-10 mg, 30 min. før OP

Hvis pt. i forvejen får tbl. Tradolan, gives dette som præ.

 

Forventet smerte: Stærke

Ex. Skulderoperation

Større ano-rectale indgreb

Kondylomer

THD

Tbl. Paracetamol 1 gr.

Tbl. Ibuprofen 400mg

Tbl. Malfin10 mg 30 min før OP

Overvej mulighed for blok

POSTOPERATIVT

 

Kronisk smertepatient genoptager sædvanlig analgetikabehandling.

Inj. Fentanyl ½-1 mkrgr/kg iv

(50 mikrgr. = 1 ml) gentages hv. 5. min til smertefrihed

Inj. Toradol 15-30 mg iv efter ordination.
Tbl.Ibuprofen må først gives 6 timer efter Toradol inj.

Inj. Morfin 2,5 – 5 mg i/v efter ordination for personale ansat i dagkir. og uden ordination for personale ansat på central opvågning.

Inj. Oxynorm 5 mg i/v efter ordination for personale ansat i dagkir. og uden ordination for personale ansat på central opvågning.

 

Når det er muligt gives tbl. Paracetamol og tbl. Ibuprofen, evt. tbl. Morfin eller tbl. Tradolan.

VED SHIVERING

Inj. Petidin 10-15 mg i/v, max x 3.

VED UDSKRIVNING

 

Ordination af kirurgisk operatør i FMK.

 

Hvis patienten får opioider med hjem anbefales evt. tbl. Magnesia som obstipationsprofylakse.

SPECIELT FOR SECTIOPATIENTER

Disse patienter har ikke fået præmedicin.

 

Tbl. Paracetamol 1 gr.
Tbl. Ibuprofen 400 mg.
Evt. Tbl. Tradolan 50 mg/ Tbl. Morfin 10 mg.
Suppleres med vanlig smertebehandling
Evt. tilbydes TAP-blokade.

ANDRE PRÆPARATER til brug for personalet ansat i central opvågning

Inj. Atropin 1 mg/ml 0,5-1,0 mg i/v x 1
Inj. Efedrin 50 mg/ml 5-10 mg i/v (døgndosis 150 mg)

Inj. MetaOXEdrin 1 mg/ml 0,1-0,2 mg i/v (døgndosis 2 mg)
Nitroglycerin spray

 

 

Delegeret anafylaksi

Præparat

Styrke

Dosering

Kontraindikationer

Adrenalin Inj. Ifølge instruks for behandling ved anafylaksi

 

Flowchart for anafylaktisk reaktion

 

 

1mg/ml

Primærbehandling: adrenalin autoinjektor

Børn < 25 kg 0,15 mg i.m.

Voksne og børn ≥ 25 kg 0,3 mg i.m.

 

Kan gentages efter 5-10 minutter ved utilstrækkelig effekt

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin.

 

0,01 mg/kg dybt i.m. (maks. 0,5 mg i.m. pr. dosis).

 

Delegeret – Iltbehandling

Præparat

 

Dosering

Iltbrille

 

2l/min ved SAT under 94 (og efter udgangs SAT)