Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling med Abirateronacetat

 

Formål

Sikring af kvalitet i behandlingen med Abirateronacetat.

 

Definition af begreber

 

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde

Før opstart af Abirateronacetatbehandling sikres:

 • • Evt. hypertension skal være velreguleret (<160/95)

 • • Serum-kalium >3,5 mmol/l

 • • Bilirubin < 38 mmol/l, ALAT < 175 U/l

 • • Basisk phosphatase måles ligeledes

 

Vores erfaring er, at god effekt af Abirateronacetat behandling også kræver:

 • • God performancestatus (oppegående mere end halvdelen af dagen og selvhjulpen, men uden krav om at kunne udføre fysisk arbejde)

 • • Stabil blodprocent (i studiet var kravet hæmoglobin > 5,6 mmol/l en måned forud for start af medicinering uden behov for blodtransfusion)

 

Behandling:

Abirateronacetat 1000 mg (4 tabletter á 250 mg) tages 1 gang dagligt.

Suppleres med Prednisolon 5 mg 2 gange dagligt.

Vigtigt: Abirateronacetat skal indtages mindst en time før eller tidligst to timer efter et måltid.

 

Kontrol af patienter i Abirateronbehandling:

 • • Bilirubin, ALAT og basisk phosphatase måles hver 14. dag, evt. hos egen læge, de første 3 måneder

 • • Ved påvirkning af leverfunktion følges vejledning i Promedicin

 • • Ambulant besøg hos urolog/sygeplejerske med erfaring i prostatacancer eller praktiserende læge: Efter 14 dag, 1 måneds, 2 måneders og 3 måneders behandling og herefter hver 3. måned. Besøget efter 1 måned og 3 måneder skal være hos urolog.

 • • Væsketal kontrolleres en gang om måneden

 • • Blodtryk, puls og vægt kontrolleres ved hvert besøg

 • • PSA måles efter 1 og 3 måneders behandling

Ved afvigende svar tages der stilling til plan efter konference med prostateamlæge.

 

Bivirkninger til Abirateronacetat behandling:

 • • Perifert ødem

 • • Hypertension

 • • Hypoliæmi

 • • Urinvejsinfektion

Ingen af patienter i open label studiet i Aarhus, har endnu udvist sikre behandlingsrelaterede bivirkninger til Abirateronacetat behandlingen.

Interaktion med andre lægemidler:

Vær opmærksom på at samtidig behandling med Oxycodon, Tramadol og Codein kan reducere effekten af Abirateronacetatbehandlingen.

 

Dokumentation

I EPJ.

 

Ansvar

Afdelingens specialeansvarlige overlæge er ansvarlig for instruksen.

Afdelingens læger er ansvarlige for at følge den.

 

Referencer

Fizazi, K.,Scher, H. et al.: Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. The Lancet Oncology 2012: Vol 13 October:983-992