Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

hCG stimulation ved risiko for eller tegn på begyndende overstimulation ved IVF

 

Beskrivelse

Patienter, som skønnes at ville kunne udvikle et for stort antal follikler ved standardstimulation (PCO, ung alder, tidligere OHSS) bør overvejende stimuleres efter kort antagonist protokol og skal ultralydsscannes på 6. stimulationsdag (før dosis på 6. dagen gives).

Hvis der ved denne scanning observeres begyndende overstimulation (som ovenfor defineret), ændres den videre follikelstimulation til hCG hvis s-Ø2 værdien har nået min. 2,5 nmol/l og der ses min. 6 follikler > 12-13 mm

Hvis der ved scanningen ses mange aktiverede follikler, men de 6 største af disse endnu ikke måler 12 mm, fortsættes med FSH stimulation, evt. i let reduceret dosis og der aftales ny ULS og Ø2 måling 1-2 dage senere.

Procedure:

6. stim. dag: Ø2 måling og ULS

Stillingtagen til videre stimulation afh. af follikelmåling og s-Ø2

Kontrolscanning 1 eller 2 dage senere afh. af Ul-billedet..

Ved min. 6 follikler > 12-13 mm og når Ø2 værdien har nået 2,5 nmol/l skiftes til Ovitrelle®

(Ovitrelle-pen 1 klik = 260 IE s.c. dagligt) (Husk ekstra nåle) og der aftales ny skanning 1-2 dage senere.

Når min. 3 follikler er > 17 mm færdigmodnes med resten af Ovitrelle® pennen (min. 5000 IE)

36 timer før aspiration.

Behandlingen kan gennemføres ved både lang og kort protokol.

Observeres der på induktionsdagen over 10 modne follikler før asp. måles s-Ø2 og hvis denne er

> 10 nmol/l bør nedfrysning af alle oocytter overvejes og ved kort protokol bør induktionen foretages med GnRH-agonist (Gonapeptyl®) (se særskilt instruks vedr. dette)).

 

Definition af begreber

Overstimulation: > 15 follikler aktiveret (>10 mm) ved UL-scanning på stimulationsdag 6.

Formål

At reducere mængden af færdigmodnende follikler hvorved man undgår ”coasting” og reducerer risikoen for OHSS.

 

Referencer

http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/11/2910

03-2014/BP