Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue F og U

 

 

Modalitet

Ultralydsapparater Logiq 9 og Esaote Mylab 70Xvision

Undersøgelsestyper

Ultralydsundersøgelser, drænager og biopsier, hertil opdækning af sterilt bord, assistance ved undersøgelse og fiksering af katetre.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske. sygehjælper eller S.O.S.A.

  2. 2. Samlet 1 uges oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

  3. 3. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

  4. 4. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  5. 5. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

  6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  7. 7. Instruktion i Klinisk Vejledningssystem, hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  8. 8. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen