Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue F

 

Modalitet

Ultralydsapparatur Toshiba Aplio500

Undersøgelsestyper

Ultralydsundersøgelser, drænager og biopsier.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

 

  1. 1. Uddannelse som radiograf, røntgensygeplejerske, sygehjælper eller S.O.S.A.

  2. 2. Samlet 1 uges oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

  3. 3. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning

  4. 4. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  5. 5. Skal have kendskab til og kunne udføre sterile teknikker og håndtering af utenstiler.

  6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  7. 7. Instruktion i PRI, AED og akutbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  8. 8. Instruks i RIS/PACS

 

 

Dokumentation

Opnået kompetence vurderes individuelt og godkendes. Ingen skriftlig dokumentation.