Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for Cone Beam CT-scanning på Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Forud for enhver Cone Beam CT-scanning (CBCT), skal der i journal anføres en indikation og efterfølgende en beskrivelse af scanningen (se link til dokumentet ”CBCT beskrivelse” under bilag til højre). Uddannelsestandlæger konfererer indikationen med en specialtandlæge forud for alle CBCT-skanninger. Beskrivelsen af skanningen foretages af den ordinerende tandlæge og godkendes efterfølgende af en tandlæge eller specialtandlæge, der har gennemført Tandlægeforeningens kursus i Cone Beam CT og dermed opfylder de formelle krav jf. retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Alle skanninger udføres med lavest mulige dosis og mindste strålefelt.

 

Følgende patientkategorier kan indtil videre rutinemæssigt scannes:

 

1. Kæbeledspatienter

Med mistanke om ossøs destruktion af kondylhoved

2. Mellemansigtsfrakturer

Diagnostik og post-operativ røntgenkontrol af stilling

3. Osteotomibehandling (orto-kirurgiske patienter)

Behandlingsplanlægning og post-operativ kontrol af stilling

4. Præoperativ planlægning af implantatbehandling

Mhp. vurdering af knoglevolumen, nerveforløb og udstrækning af sinus maxillaris

5. Fastlæggelse af canalis mandibularis

Forud for visdomstandfjernelse, cystefjernelse m.v.

6. Ektopisk lejrede tænder

Tredimensional lejring af i forhold til tilgrænsende tænder/tandrødder

7. Rodresorptioner og ankyloser

 

 

 

Reference:

”Retningslinjer for brugen af CBCT skanner hos tandlæger” se link: retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen