Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler ved tilsigtet bestråling af gravide

 

FORMÅL

At beskrive proceduren i tilfælde af at der bliver foretaget en tilsigtet røntgenundersøgelse på en gravid, hvor fosteret kommer i den direkte stråling.

GYLDIGHEDSOMRÅDE

Gælder ved alle undersøgelser (Se pjecen "Graviditet og røntgenstråling" fra SIS, tabel 1. side 3) hvor der sker en tilsigtet bestråling af en gravid kvinde.

ANSVAR

Ansvaret for at denne procedure følges påhviler den radiolog, der har vurderet undersøgelsen som uopsættelig.

BESKRIVELSE

Er det muligt (med hensyntagen til akutte forhold) skal den medicinsk-fysiske ekspert kontaktes inden undersøgelsen med henblik på at vurdere bestrålingen, den resulterende fosterdosis og evt. optimere optagelsesparametre.
Skemaet til at notere eksponeringsværdier udprintes.
Efter gennemført undersøgelse skal fotograferende personale og radiolog for hver enkelt undersøgelse notere eksponeringsværdier i det tilhørende skema og sende det til den medicinsk-fysiske ekspert.
Efter undersøgelsen foretager den medicinsk-fysiske ekspert en estimering af fosterdosis og underretter den henvisende instans samt den klinisk ansvarlige sundhedsperson om resultatet.
Den medicinsk-fysiske ekspert beder henvisende instans om at indføre resultatet i patientens journal, samt informere kvinden om resultatet af dosisvurderingen.
 

DOKUMENTATION & ARKIVERING

Resultatet af dosisestimeringen indskrives i den gravide patients journal. Henvisende instans har ansvar herfor.
Hvis dosisniveauet tilskriver det, indberetter den dosimetri-ansvarlige fysiker hæ
ndelsen til SIS (Statens Institut for Strålebeskyttelse).

SKEMA

Skema til registrering af stråledosis ved konventionel røntgen

Skema til registrering af stråledosis ved CT.

 

RELATEREDE DOKUMENTER:

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling