Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for anæstesi-sygeplejersker, Aalborg UH, Thisted

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Kredsløbsstabiliserende stoffer1

Atropin 1 mg/ml1

Efedrin 50 mg/ml.2

Metaoxidrin 1 mg/ml2

Adrenalin 1 mg/ml.3

Seditiva og morfika3

Propofol 10 mg/ ml.3

Pentothal – Natrium Thiopental (25mg/ml.)4

Midazolam 5 mg/ml.4

Ultiva5

Fentanyl/ Haldid 50 mikrogram/ml.5

Rapifen 0,5 mg/ml6

Neuromuskulært blokerende stoffer6

Suxamethon: inj. væske 20mg/ml.6

Rocuronium/ Esmeron inj.væske, opløsning 10mg/ml.7

Neostigmin/Robinul7

Referencer8

 

Formål

At afgrænse og beskrive anvendelsen af de almindeligt forekommende medikamina i afdelingen. Det skal muliggøre anæstesisygeplejerskernes selvstændige handlemåder i såvel planlagte som akutte situationer.

 

Definition af begreber

Rammeordination: De nævnte stoffer kan anvendes selvstændigt af anæstesisygeplejersken uden lægelig involvering under hensyntagen til patientens tilstand og behov. Alle andre stoffer kan kun gives efter specifik lægeordination af kirurg og anæstesiolog.

 

Beskrivelse

 

Kredsløbsstabiliserende stoffer

 

Atropin 1 mg/ml

 

Indikation for rammeordination.

Pludselig opstået bradycardi med signifikant BT-fald. ( > 25 % af udgangsværdien)

Pulsfald til 45 og derunder.

 

Ramme-dosering

0,01 mg/kg i. v. gives, hvis puls en er under 45. (f. eks 60 kg 0,6 mg. Atropin iv.)

Ved svær bradycardi/asystoli gives 1 mg. 1.v. Hvis effekt udebliver kontaktes lægen.

 

Effekt

Atropin er et parasympatolytikum. Virkningsmåden er blokade af acetylcholinets muskarinreceptorer i glat muskulatur og kirtelceller.

Modvirker (især vagusbetinget) bradycardi og BT-fald.

Virkningen indtræder hurtigst ved intravenøst indgift. Hvis i.v. adgang ikke er tilstede, kan atropin gives i.m. eller via trakealtube. Virkningen vil så indtræde lidt senere, og være knap så udtalt.

 

Bivirkninger

Mundtørhed, takycardi, pupildillatation.

 

Kontraindikationer

Glaukom, parkinsonisme.

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Efedrin 50 mg/ml.

 

Indikation for rammeordination

Akut svigtende cirkulation med signifikant BT-fald > 25 % af udgangsværdien eller under 80 mmHg systolisk

 

Rammedosering

5-10 mg iv. (Max x 3)

 

Effekt

Efedrin virker sympatomimetisk, alfa og beta-stimulerende, dvs. med både kontraherende og hjertestimulerende effekt. Frarådes ved hjertesyge patienter.

 

Kontraindikationer

Tyreotoksikose, fæokromocytom.

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

Metaoxidrin 1 mg/ml

 

Indikation for rammeordination

Akut svigtende cirkulation med signifikant BT-fald > 25 % af udgangsværdien eller under 80 mmHg systolisk

 

Rammedosering

0,1-0,2 mg. Mg. iv. (Max x 3) hvis ingen effekt kontaktes læge.

Der kan anvendes metaoxedrin-inf bestående af 2 mg metaoxedrin i 18 ml NaCl. Anvendes altid ved sectio i spinal. Ellers efter aftale med anæstesilægen.

 

Effekt

Metaoxidrin virker sympatomimetisk, alfa stimulerende, dvs. med kontraherende effekt på perifere kar. Tilrådes til brug ved hjertesyge patienter.

 

Kontraindikationer

Tyreotoksikose, hypertension

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

Adrenalin 1 mg/ml.

 

Rammeordination

1 mg. hurtigt ved hjertestop (ifølge algoritmen) og lægeordination.

ved anafylaktisk chok gives 0,25 mg Adrenalin iv. evt. x 2. Ved manglende effekt kan det gentages.

Altid lægeordination.

 

Effekt

adrenalin virker sympatometisk, alfa og betastimulerende, det vil sige både karkontraherende og hjertestimulerende.

 

Bivirkninger

Hjertebanken, hypertension, takycardi, tremor, hovedpine, svimmelhed, arytmier

 

Kontraindikationer

Glaukom, tyritoksikose, hypertension, især forbundet med arteriosclerose, hvor der kan opstå hjerneblødning.

rettelse

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Seditiva og morfika

 

Propofol 10 mg/ ml.

 

Rammeordination

Sygeplejehandlinger og doseringsmetode findes ved link til instruks om total intravenøs anæstesi.

 

Effekt

Propofol er et anæstetikum/sedativum med kort virkningstid og ringe analgetisk virkning.

anvendes til G. A i kombination med opoid

 

Bivirkninger

Blodtryksfald, bradycardi, respirationsdepression, lokalirriterende med smerter på injektionsstedet.

 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til børn under 3 år

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Pentothal – Natrium Thiopental (25mg/ml.)

 

Rammeordination

3-5 mg/ kg. Hos ældre og svagelige reduceres dosis. Ved Sectio op til 8 mg./ kg

 

Effekt

Barbitursyrederivat til intravenøs anæstesi. Hurtigvirkende 30-60 sek.

 

Bivirkninger

Blodtryksfald, bradycardi, respirationsdepression,.

 

Kontraindikationer

Porfyri,(enzymdefekt, der giver stofskifte anomalier) allergi.

 

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Thio-pumpe. Kan benyttes ved evt. transport. Spec. velegnet til kranietraumepatienter.

dosis: efter intubationsdosis tilkobles pumpen. 5-10 mg/kg/time. (børn og store voksne skal ofte have 10mg/kg/time).

1. time 5mg/kg/time

2. time 4mg/kg/time

3. time 3mg/kg/time

Doserne er vejledende

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

Midazolam 5 mg/ml.

 

Rammeordination

Til sedation med bevaret bevidsthed. ( Almindeligvis 1,25 mg-2,5 mg iv. )

 

Effekt

Hypnoticum af benzodiazepin gruppen.

 

Bivirkninger

Respirationsdepression og apnø

 

Kontraindikationer

Søvnapnoe, akut alkohol-sovemiddelforgiftning. Svær respirationsinsuffiens.

Myastina gravis kan forværres.

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Ultiva

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning i hætteglas indeholdende 1 mg eller 5 mg

remifentanyl.

1 mg. opløses i 20 ml. Nacl

5 mg. opløses i 100 ml. Nacl.

 

Rammeordination

Sygeplejehandlinger og doseringsmetode findes ved link til instruks om total intravenøs anæstesi.

 

Effekt

Korterevarende syntetisk morfikum. Anvendes til GA i kombination med Propofol.

 

Bivirkninger

Hypotension, respirationsdepression.

 

Kontraindikationer

Til epidural og spinal. pga. indhold af glycin.

forsigtighedsregler: Virkningen ophører i løbet af 5-10 min. ved kirurgiske indgreb, hvor postoperative smerter kan forudses, bør der gives analgetika forud for eller senest ved seponering af remifentanil.

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Fentanyl/ Haldid 50 mikrogram/ml.

Ramme-dosering

Induktionsdosis 1-2mikrogram/kg (almindeligvis 0,1-0,15 mg ved vægt på ca. 70 kg)

Vedligeholdesdosis under anæstesi 0,05-0,1 mg hver ½ time.

 

Effekt

Korterevarende syntetisk morfikum, en ren opiod-antagonist.

Er ca. 100 gange mere potent end morfin.

Efter intravenøs indgift indtræder virkningen efter 3-5 min. med virkningsmaksimum efter ca. 20 min.

 

Bivirkninger

Hypotension, respirationsdepression. Muskelrigiditet

 

Kontraindikationer

Absolutte: ingen.

Relative: nedsat lever- og nyrefunktion.

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Rapifen 0,5 mg/ml

 

Rammedosering

Anvendes ved akut indledning af anæstesi. Almindeligvis 20-30 mikrogram/kg.iv.

(voksen 70 kg. 2 ml )

Effekt

Virkningen indtræffer efter 2 min.

Varighed: kortere end fentanyl ca. 10-15 min.

 

Bivirkninger

Hypotension, respirationsdepression. Muskelrigiditet

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Neuromuskulært blokerende stoffer

 

Suxamethon: inj. væske 20mg/ml.

 

Rammedosering

1,0-1,5 mg/kg (Almindeligvis 100 mg ved voksen patient ca. 70 kg.)

 

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Vær opmærksom på indgift af atropin inden 2. gangs dosering af Suxa, da risikoen for bradycardi er stor.

 

Effekt

Depolariserende neuromuskulær blokker. total muskelafslappelse, specielt i forbindelse med intubation af patienter, som ikke er fastende.

Suxametonium har den korteste anslagstid og virkningsvarighed af alle muskelrelaxantia.

Virkningen indtræder indenfor 1-1,5 min efter intravenøs injektion

varighed 5-15 min.

 

Bivirkninger

Tvitz (ukoordinerede muskelbevægelser) bradycardi, muskelsmerter, hyperkaliæmi,

 

Kontraindikationer

Store brandsår, større muskelkontusioner. Tidligere tilfælde af malign hypertermi hos patienten eller i den nærmeste familie. Forsigtighed tilrådes, hvor der er mistanke om atypisk plasma-kolinesterase

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Rocuronium/ Esmeron inj.væske, opløsning 10mg/ml.

Rammedosering

Intubation voksne 0,6-1,0 mg/kg.

Efter suxa 0,3-0,4 mg/kg.

Vedligeholdesdosis 0,1-0,15 mg/kg.

Virkning efter 1-2 min. Varighed 20-40 min

 

Effekt

Ikke depolariserende neuromuskulær blokker. Total muskelafslappelse under anæstesi.

 

Bivirkninger

Anafylaktiske reaktioner kan forekomme. Histaminfrigørelse og de dertil knyttede symptomer.

 

Kontraindikationer

Allergi overfor stoffet. Forsigtighedsregler ved patienter med myasthenia gravis og stærkt nedsat leverfunktion

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer

 

Neostigmin/Robinul

inj.væske opl. 0,5 Ropinul + 2,5 mg Neostigmin i 1ml. ampul

 

 

Rammedosering

Inj.væske opl. 0,5 Ropinul + 2,5 mg/ml. Neostigmin = 1ml. ampul, til patienter der har fået Esmeron eller andre non -depolariserende stoffer

 

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Der skal være mindst 2 udslag på TOF, før der reverteres.

Ved TOF-ratio > 40 % kan reverteringen halveres.

Ved TOF-ratio > 90 % skal der ikke reverteres med mindre

Patienten virker rest relakseret.

 

Effekt

Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere

 

Bivirkninger

Mundtørhed, øget gastrointestinal aktivitet, arytmier, bradycardi

 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler ved astma, epilepsi, hypertension

 

Se Lægemiddelkataloget eller www.medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

 

Referencer

www. medicin.dk.

Jørgen Viby Mogensen, Lars S. Rasmussen, Thomas Vester - Andersen

Anæstesi 2007 (Fadls. Forlag )