Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient med tolkebistand, OP Frederikshavn

 

Formål

Sikre at patienten får en optimal, individuel sygepleje før, under og efter indgreb, under hensyntagen til etiske retningslinjer og patientens kulturelle værdier, ved at patienten via tolk forstår deres operationsforløb, og derved oplever tryghed, individuel hensyntagen, professionalisme og sygeplej af høj kvalitet.

 

Definition af begreber

Operationsteam: Operationssygeplejerske og anæstesisygeplejersker. https://pri.rn.dk/Sider/28622.aspx

 

Beskrivelse:

Modtagelse af patient

Teamet, som består af anæstesisygeplejerske og operationssygeplejerske, afklarer det forestående patientforløb. Ved indgreb uden anæstesi, gælder samme regler. I clinical læses der om der er særlige hensyn indenpatienten kommer på operationsafdelingen.

 

Modtagelse, hvor der fysisk er en tolk med

 • • Portør kommer med patienten i seng og tolken til den aktuelle stue.

 • • Der sker en overlevering til anæstesisygeplejersken – alternetivt operationssygeplejersken.

 • • Den fysiske patientjournal, som er med patieneten kontrollesres af anæstesisygeplejersken ift. IT systemerne, inden patienten hentes ind.

 • • Modtagelse af patient og tolk varetages af anæstesisygeplejerske i omladerrummet. Tolken iklædes overtrækskittel og hue af enten portør eller anæstesisygeplejerske.

 • • Patienten får operationshue på og varmt tæppe om sig og går ind i indsovningsrummer/på operationsstuen, hvis det er muligt. Portør tilklades hvis der er behov ved forflytning af patientnen til operatiosnlejet.

 • • Hvis indgrebet er i lokal anæstesi er det operationssygeplejerskene, der odtager patient og tolk.

 • • Hvis anæstesien indledes på selve operationsstuen, skal sterilt opdækkede borde være tildækkede.

 • • Anæstesi og operationssygeplejerskerne hilser og præsentnerer sig samt klargør, hvilken rolle de har i forhold til patienten.

 • • Patienten lejres på lejet under hensyntagen til patienten og anæstesimetoden og indgrebet i samspil. Skjorten glattes og evt. benposer og andet, hvis patientn forstår hensigten.

 • • Der laves Sikker Kirurgi Tjek ind.

 • • Når alle spørgsmål er afklarede og anæstesien indledes/patienten sover, sendes tolken ud.

 

Modtagelse, hvor der er tolk via telefon.

 • • I booking kommentarfelt, står der et telefon nummer, man skal ringe til. Dette er arrangeret af sekretæren.

 • • Man ringer op og i displayet står der ”højtaler”, som man benytter. Derved kan alle, patient som sundhedspersonale tale sammen.

 • • Når alle spørgsmål er afklarede, afsluttes samtalen.

 • • Eller forgår det som beskrevet ovenfor.

 

Overvejelser i sygeplejen:

Ved kommunikation med en patient, hvor tolke bistand er nødvendig, er det vigtigt, at man retter sin kommunikation mod patienten og ikke tolken. At der bliver talt i korte sætninger og at der gives ro og tid til oversættelse – svar – og oversættelse.

Vi udviser ro go porfessionalisme ved at tilpasse og målrette vores kommunkation og handlinger efter patientens fysiske og psykiske tilstand.

 

 

 

Referencer

Operationsteam: Operationssygeplejerske og anæstesisygeplejersker. https://pri.rn.dk/Sider/28622.aspx

Omladerum: Det sted på operationsgangen hvor patienterne venter på at komme til operaion. Indsovningsrum forstås: De forrum som er til operationsstuerne, hvor patienten bliver bedøvet.

Sikker Kirurgi Tjekliste: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Lejring af operationspatient https://pri.rn.dk/Sider/6064.aspx

Operationshygiejne https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx