Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient med tolkebistand, OP Frederikshavn

 

 

Beskrivelse

Modtagelse af patient

Teamet, som består af anæstesisygeplejerske og operationssygeplejerske, afklarer det forestående patientforløb. Ved indgreb uden anæstesi, gælder samme regler. I EPJ læses der om der er særlige individuelle hensyn inden patienten kommer på operationsafdelingen.  

 

Modtagelse, hvor der fysisk er en tolk med 

 • • Portør kommer med patienten i seng og tolken til den aktuelle stue. 

 • • Der sker en overlevering til anæstesisygeplejersken – alternativt operationssygeplejersken. 

 • • Modtagelse af patient og tolk varetages af anæstesisygeplejerske i omladerummet. Tolken iklædes overtrækskittel og hue af enten portør eller anæstesisygeplejerske.  

 • • Patienten får operationshue og går ind i indsovningsrummer/operationsstuen, hvis det er muligt. Portør tilkaldes hvis der er behov ved forflytning af patienten til operationslejet.  

 • • Hvis indgrebet er i lokalanæstesi er det operationssygeplejersken, der modtager patient og tolk.  

 • • Hvis anæstesien indledes på selve operationsstuen, skal sterilt opdækkede borde være tildækkede.  

 • • Anæstesi og operationssygeplejerskerne hilser og præsenterer sig samt klargør, hvilken rolle de har i forhold til patienten. 

 • • Patienten lejres på lejet under hensyntagen til patienten og anæstesimetoden og indgrebet i samspil. Skjorten glattes og evt. benposer/lårstrop/knæpude og andet, i samarbejde med patienten.  

 • • Der laves Sikker Kirurgi Tjek ind.  

 • • Når alle spørgsmål er afklarede og anæstesien indledes/patienten sover, sendes tolken ud.  

 

Modtagelse, hvor der er tolk via telefon.  

 • • I booking kommentarfelt, står der et telefon nummer, man skal ringe til. Dette er arrangeret af sekretæren.  

 • • Man ringer op og i displayet står der ”højtaler”, som man benytter. Derved kan alle, patient som sundhedspersonale tale sammen.  

 • • Når alle spørgsmål er afklarede, afsluttes samtalen. 

 • • Eller forgår det som beskrevet ovenfor.  

 

Overvejelser i sygeplejen: 

Ved kommunikation med en patient, hvor tolke bistand er nødvendig, er det vigtigt, at man retter sin kommunikation mod patienten og ikke tolken. At der bliver talt i korte sætninger og at der gives ro og tid til oversættelse – svar – og oversættelse. 

Vi udviser ro go professionalisme ved at tilpasse og målrette vores kommunikation og handlinger efter patientens fysiske og psykiske tilstand.  

Definition af begreber

Operationsteam: Operationssygeplejerske og anæstesisygeplejersker og evt. operatør.  

Omladerum: Det sted på operationsgangen hvor patienterne venter på at komme til operation. 

Indsovningsrum: De forrum som er til operationsstuerne, hvor patienten bliver bedøvet. 

 

Formål

Sikre at patienten får en optimal, individuel sygepleje før, under og efter indgreb, under hensyntagen til etiske retningslinjer og patientens kulturelle værdier, ved at patienten via tolk forstår deres operationsforløb, og derved oplever tryghed, individuel hensyntagen, professionalisme og sygepleje af høj kvalitet.  

 

 

Referencer

Sikker Kirurgi Tjekliste: https://pri.rn.dk/Sider/14633.aspx

Lejring af operationspatient https://pri.rn.dk/Sider/6064.aspx

Operationshygiejne https://pri.rn.dk/Sider/23151.aspx