Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af korttarmspatienter til CTS (Center For TarmSvigt)

 

Beskrivelse

Aalborg Universitetshospital har i forbindelse med oprettelse af Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) fået tildelt behandlingen af korttarmspatienter, herunder patienter i hjemmeparenteral ernæring, som en højtspecialiseret funktion, der varetages på Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital.

 

Formålet er at sikre:

 • • Der ved kontakt fra andre sygehuse til Center for TarmSvigt opnås en hurtig og relevant visitation til enten kirurgisk eller medicinsk behandling.

 • • Patienter med akut tarmsvigt i opfølgningsperioden gennemgår et standardiseret og systematisk behandlingsforløb, hvad angår såvel diagnose, behandling, opfølgning og monitorering.

 

Kriterier for henvisning af patienter med akut tarmsvigt til CTS - der er et virtuelt center, som understøtter det samarbejde, der foregår mellem Center for Ernæring og Tarmsygdomme samt Mave Tarmkirurgisk Afdeling - vil være følgende:

 • • Persisterende ukontrollerbar intraabdominal sepsis

 • • Komplicerede enterokutane fistler

 • • Genetablering af tarmkontinuitet

 • • Komplicerede ventralhernier på korttarmspatienter

 • • Extensiv tarmresektion

 • • Total enterektomi

 • • Persisterende metabole komplikationer på grund af high-output stomi eller fistel

 • • Besvær med at håndtere eller anlægge central veneadgang

 • • Hvis der skal iværksættes parenteral ernæring til patienter med en grundlæggende malign sygdom

 • • Svær dysmotilitet medførende funktionelt korttarmssyndrom

 • • Leverpåvirkning med mistanke om, at dette er udløst af parenteral ernæring

Visitation af patienter til CTS er centraliseret, således at en af de to kirurger tilknyttet CTS-teamet (overlæge Henrik Kold-Petersen eller overlæge Sarunas Dikinis, Mave Tarmkirurgisk Afdeling) primært søges kontaktet via henvendelse til Informationen Aalborg Universitetshospital på telefon 97 66 00 00.

 

Ved forfald eller hvis henvendelse sker udenfor dagtid kontaktes alternativt vagthavende overlæge Mave Tarmkirurgisk Afdeling på telefon 97 66 11 75.

 

Ved henvendelsen skal følgende oplysninger sikres:

Rekvirentens navn, tlf. nr./kode, afdeling og hospital.

Om muligt faxes kort resumé af sygehistorie til visitationen 97 66 12 23.

 

 • • Rekvirenten meddeles den samme dag, normalt indenfor dagtid, hvornår patienten kan modtages og hvor – der sikres aftaler med intensiv afdeling, hvis overflytning sker mellem to intensive afdelinger. Patienten skal i så tilfælde have stamafdeling i Afsnit A2.

 • • Hvis henvendelse sker i vagttid, skal der konfereres med overlægevagten. Der er yderst sjældent behov for akut overflytning, sædvanligvis kan sådan planlægges til følgende hverdag. CTS-teamet skal altid orienteres om overflytningen

 • • I tilfælde af kronisk tarmsvigt kan CET (Center for Ernæring og TarmSvigt) kontaktes, se www.cet.rn.dk

 

Ved tildeling af højtspecialiseret behandling og eneste afdeling i Vestdanmark er det vigtigt, at vi søger hurtig afklaring og sikrer gode patientforløb for denne gruppe af patienter, som generelt altid bør modtages efter henvisning, men overflytningstidspunkt bør aftales i et samarbejde mellem de involverede afdelinger.

 

Vedr. overordnede behandlingsprincipper og organisering henvises til vedhæftede fil.