Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel behandling – Medicinkontrol i Børne- og Ungdomspsykiatrien

 

 

Formål

Kliniske retningslinje mhp harmonisering af arbejdsgange for sundhedsfagligt personale ved Medicinkontrol. For specifikke kontroller i de enkelte ambulatorier – se lokale vejledninger.

 

Forberedelse:

 • • Gennemgang af notater I EPJ siden seneste kontakt, herunder eventuelle blodprøvesvar, EKG mv.

 • • Ved behov opdateres behandlingsplan.

 

Præsentation:

 • • Velkomst og præsentation (navne og titler på tilstedeværende noteres).

 • • Patientidentifikation.

 • • Sikre informeret samtykke.

 • • Ved 1. kontakt med sagsansvarlig: Information om sundhedsfaglig kontaktperson og udlevering af kontaktkort.

 

Samtale:

 • • Oplysning om og afdækning af effekt- og bivirkningsprofil i forhold til den konkrete farmakologiske behandling, evt. ved brug af relevante rating scales og bivirkningsskemaer.

 • • Afdække eventuelle ændringer i psykiske tilstand.

 • • Afdække eventuelle ændringer i den sociale situation.

 • • Afdække eventuelle ændringer i somatisk tilstand.

 • • Vurdere compliance, fortsat indikation, behov for præparatskift og risiko for misbrug.

 • • Foretage medicinafstemning i FMK og medicinmodul.

 

 • • Evt indhente oplysninger om CAVE:

 • • For alle patienter ved opstart, præparatskift eller ved mistanke om tilkomne allergier.

 • • Evt. medicingennemgang, som efterfølgende konfereres med læge

 • • Foretages minimum *1/ år

 • • Evt KRAM screening

 • • Foretages minimum *1/ år, og i øvrigt ved risikoadfærd.

 • • Evt psykoedukation

 • • Evt selvmordsrisikovurdering

 • • For alle patienter fra 12 år, ved 1 samt. I et ambulant behandlingsforløb. Herefter min. * 1 årligt. Desuden ved revurdering af behandlingsplan og ved forværring af tilstand.

 • • For alle patienter under 12 år, hvor dette er relevant.

 

Somatisk kontrol:

Kontrol af blodtryk, puls, højde og vægt samt taljemål ved behandling med neuroleptika. Ved mistanke om selvskadende adfærd eller anoreksi vurderes barnet i undertøj.

 

Objektiv psykisk vurdering:

Opmærksomhedsfunktion, psykomotorisk tempo, impulskontrol, tendens til association, tendens til perseveration, følelsesforvaltning, arousal, basal kontakt, stemningsleje, funktionsniveau, kognitivt funktionsniveau, adfærd( Eks: tvang, tic, opposition), psykose, selvbillede.

 

Konklusion/afslutning:

 

Definition af begreber:

 • • Medikamentel behandlingssamtale: Konsultation mellem sundhedsfaglig personale, forældre, barn/ung og relevant professionelt personale mhp opfølgning af planlagt medikamentel behandling.

 • • Medicinafstemning: Der udspørges til patientens aktuelle medicinering og oplysningerne sammenholdes med oplysningerne i FMK, med henblik på efterfølgende ajourføring af FMK.

 • • Konference: Tværfaglig drøftelse mellem distriktssygeplejerske og speciallæge, hvor det videre forløb /behandlingsplan omkring patientens medicinske behandling besluttes.

 • • KRAM faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

 • • EPJ: Elektronisk Patient Journal.

 • • FMK: Fælles Medicin Kort

 

 

Referencer:

 

 • • Der henvise desuden til:

 • • Nationale kliniske retningslinjer (NKR) for diagnosespecifikke udredninger og behandlinger. Sundhedsstyrelsen 2014

 • • RADS. Behandlingsvejledninger for specifikke præparater.

 • • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark: Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

 

PRI dokumenter: