Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsplan for patienter i vacuum behandling

Indikation

Patienten har infektion og har fået ilagt svamp til vacuumbehandling. Vacuumsvampen skiftes ca. hver 3. dag på operationsgangen, hvor patienten skal være fastende.

De hyppige fasteperioder samt infektionen betyder, at denne patientgruppe er i høj ernæringsmæssig risiko og kan risikere et uhensigtsmæssigt vægttab under indlæggelsen. Der er derfor behov for en særlig ernæringsplan for denne patientgruppe.

Formål

 • • At patienterne dagligt indtager 75 % af deres energi- og proteinbehov

 • • At sufficient ernæring vil fremme patientens såropheling og dermed afkorte indlæggelsesforløbet

Ansvarlige

(Signatur forklaring)

L = læge

 

S = sygeplejerske

Ernæringsplan

 • • 1. dag efter opstart af vacuumbehandling opstartes et problem ”ernæringsplan for VAC-patient” i Clinical Suite med tilhørende sygeplejehandling(S):

 • • Patienten skal indtage minimum 75% af deres energi- og proteinbehov

 • • Ernæringsscreening 1. dag og herefter hver 3. dag

 • • Kostregistrering alle dage mellem fasteperioder. Hvis patienten spiser sufficient, skal lægen ordinere i journalen, at det ikke er nødvendigt med kostregistrering. Hvis patienten ikke spiser tilstrækkeligt, skal der dagligt deres stilling til supplering med parenteral ernæring eller sondeernæring

 • • Patienten vejes hver 2. dag

 • • Olimel opsættes kl 24 på fastedage. Dette uanset om patienten må spise morgenmad kl 6.

Ernæringsplan for fastedage i forbindelse med skift af vacuumsvamp

 • • Alle patienter faster for føde fra kl. 24.00 dagen før operationen (S)

 • • Patienten tilbydes natmad inden fasteperioden opstartes (S)

 • • Se PRI dokumentet Præoperative fasterutiner i forhold til væskeindtag (S)

 • • Tjekskema for vacuumpatienter følges i forhold til klargøring af patienten (se bilag) (S)

 • • Kl. 06.00 om morgenen gives den ordinerede præmedicin med 150 ml vand. Er ordineret på tjekliste i journal med præcis dato (S/L)

 • • Parenteral ernæring, Olimel opsættes og følger patienten på operationsafsnittet og opvågningsafdelingen

Se https://pri.rn.dk/sider/7388.aspx

 

Der påsættes en 3-vejshane i Afsnit T til CVK og venflon i forbindelse med opsætning af

Olimel. 3-vejshanen anvendes til medicin under operationen (S)

 • • Olimel skal pauseres under selve operationen og skal tændes igen, når patienten overflyttes til Opvågningsafdelingen (operationspersonalet)

 • • Blodprøver jævnfør standard for parenteral ernæring tages 2 gange ugentligt (levertal, væsketal, INR, magnesium og fosfat) (S)

 • • Ved diabetespatienter tages faste-blodsukker inden opstart af parenteral ernæring. Herefter BS-kontrol hver 3 time (S). Ingen fast morgeninsulin på fastedage, blodsukkeret skal reguleres med hurtig-virkende insulin ud fra Afsnittets rammeordinationer (S)