Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afprøvning af Nødgenerator på Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

At sikre at der til alle tider er strøm til rådighed i Hospitalets nødstrøms-tavler.

Disse nød-tavler forsyner livsvigtige anlæg samt belysning og stikkontakter.

Definition af begreber

Lagertanke: store tanke i jord, typisk 25.000 liter.

Dagtank: mindre forbrugstank ved maskine, ca. 700 liter.

Log-bog: vigtigt dokument ved nød-aggregat hvor alle kørsler noteres.

 

Beskrivelse af ugentlig afprøvning.

Ugentlig afprøvning foregår efter fabrikantens anvisning som forefindes

i manualen under betjeningsvejledning.

Det er vigtigt at afprøvningen foregår med last og at motoren opnår drifts-

temperatur. Tillige bør starter begynde med afbrydelse af spændings-

overvågningskredsen så det svarer til et rigtigt net-udfald fra byen.

 

Før start:

Kontroller at brændstof, smøreolie samt kølervæske er tilstede i nødvendige mængder.

Start nød-aggregatet automatisk på nøgleafbryderen så netovervågnings-relæerne aktiveres.

Vær opmærksom på tiden mellem de forskellige sekvenser (nøgle, starter, start, indkobling).

Aftap evt. vand af dagtank.

 

Under kørsel:

Kontroller udstøds-temperaturer samt alle former for el-data (A, V, kW, Hz osv.).

Kontroller og noter strømstyrke til tankbeskyttelse i jord (mA).

Vigtigt: Noter drifts-data i logbogen.

Lyt, mærke, lugt og føl på vigtige anlægs-komponenter, eludstyr og hjælpeudstyr.

 

Efter kørsel:

Kontroller for utætheder omkring motoren og tanke samt spildbakke.

Vigtigt: Noter drifts-data i logbogen.

Husk at aktivere indsprøjtnings-knappen på toppen af motoren (hvis krævet).

Pejling af niveau i lagertanke.

 

Referencer

Betjeningsvejledning for dieselaggregat.

Instruktionsbog for dieselaggregat.

DIS-vedligeholdelsesprogram.