Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantation af Loop-recorder

 

Implantation af Loop-recorder i Kard. Lab.

Patientfunktion/teknikfunktion

Sterilfunktion

Anlæggelse af Loop-recorder på børn

Implantation af loop-recorder i Kard. Amb.

Rasering til Loop-recorder

 

Implantation af Loop-recorder i Kard. Lab.

Patientfunktion/teknikfunktion

Inden implantationen:

 • • Tilstræbe at navnet er lagt ind i Allura røntgensystem inden patienten ankommer til stuen

 • • Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt, og dokumentere dette på

implantationsskemaet

 • • Lyseblå Loop-implantationsskema udfyldes med patientlabel og device-label

 • • Patientlabel i proceduremappen i forrummet (under PM-procedure)

 • • Patienten modtages på rummet

 • • Patienten skal ikke være fastende

 • • Navn, cpr. nr. samt allergi og intolerans kontrolleres

 • • Identifikation af patient dokumenteres på implantationsskemaet

 • • Patienten lejres på ryggen med evt. pude under knæene

 • • Patienten informeres om indgrebet

 • • EKG med 4 ekstremitetsafledninger

 • • Hjælpe sterilsygeplejerske med påklædning

 • • Åbne sterile utensilier til sterilsygeplejerske

 • • Medvirke til Time Out

 • • Opdatere Cetrea løbende

 

Under proceduren:

 • • Patienten observeres under hele proceduren

 • • Klargøre og udfylde: Patientkort med label fra Loop-recorder

 

 

Efter proceduren i Kardiologisk Laboratorium:

 • • Loop-recorder aktiveres, testes og programmeres individuelt

 • • Patienten instrueres i aktivering af loop-recorder og medgives instruks

 • • Ved Medtronic Linq indtastes alle felter med *

 • • Patient informeres om at henvende sig i PM-amb ved symptom/aktivering/besvimelse og evt. infektionstegn

 • • Indkaldes til kontrol efter 1-3 måneder på grønt skema til sekretæren

 • • Skanne utensilier i Implant Trace Modul (Stregkode)

 • • Monitorerings- og programmeringsudstyr aftørres

Sterilfunktion

Inden implantationen:

Utensilier findes frem:

 • • 1 stk. instrumentkasse

 • • 1 stk. PM-pakke

 • • 1 stk. knivsblad

 • • 1 stk. Lidokain 10 mg/ml

 • • 1 stk. Lampehåndtag

 • • Klorhexidin

 • • 250 ml. heparin-vand eller NaCl isotonisk

 

Kun ved St. Jude:

 • • 2 stk. Sutur 0 (lille nål)

 • • 1 stk. Vicryl 3-0

 • • 1 stk. vicryl 4-0

 • • Plaster (Lille)

 • • Steristrips

 • • Ansvarlig for at den implanterende læge bliver tilkaldt

 • • Kirurgisk håndvask

 • • Steril påklædning

 • • Modtage sterile utensilier

 • • Tælle servietter, instrumenter m.v.

 • • Individuel opdækning af utensilier

 • • Afspritte pt.

 • • Afdække patienten

 • • Assistere læge/operatør

 

Efter implantationen:

 • • Optælling af instrumenter og servietter

 • • Instrumenter lægges i det blå papir og lægges tilbage i pacemakerkassen.

 • • Hjælpe med at lægge patient i seng

 • • Instrumentkassen sættes ud i rtg. Skyllerummet

 • • Udfylde dokument fra instrumentkassen med dato og initialer

 • • Registrering af instrumenter i T-Doc

 

Anlæggelse af Loop-recorder på børn

Medbring følgende:

 • • 2 stk. Kitpack CVK

 • • 2 stk. instrumentkasser

 • • 2 stk. Loop-recorder (Medtronic Linq) eller Tablet

 • • 1 stk. Medtronic programmer

 • • 2 stk. lidokain

 • • 2 stk. Vicryl 3-0 (lille nål)

 • • 2 stk. Vicryl 4-0

 • • 2 pk steristrips

 • • 2 stk. lille plaster

 • • 2 stk. 50 ml. NaCl.

 • • 1 stk. ”oplukker”

 • • 2 stk. knivsblad 24

 • • 1 stk. blåt Loop implantationsskema

 • • 1 stk. grønt skema med procedurekoder til sekretæren

 • • Evt. taxa-kort

 

Forløbet:

 • • Der tages taxa til Aalborg Universitetshospital Nord OP 1.sal

 • • Barnet kaldes til OP, når vi er klar

 • • Forældre informeres om indgrebet

 • • Barnet lægges i generel anæstesi.

 • • Loop-recorderen programmeres med navn og CPR. nr

 • • Lægen går i vask og sygeplejersken er teknikfunktion

 • • Loop-recorderen anlægges

 • • Efter implantationen måles en R-tak og Loop-recorderen indstilles individuelt

 • • Mens barnet vækkes pakkes tingene sammen

 • • Forældrene tilkaldes til information om forløbet, forholdsregler og aktivering af Loop recorderen

 • • Barnet og forældrene følges på opvågningen af operationspersonalet

 • • Der tages taxa retur til Aalborg Universitetshospital Syd

 

Efter endt procedure:

 • • Husk at få patientlabels med retur til registreringsmappen i pacemakerrummet

 • • Papirer udfyldes og barnet indkaldes til kontrol om 1-3 mdr på grønt skema til sekretæren

 

Implantation af Loop-recorder i Ekko 5 Kardiologisk Ambulatorium

Klargøring af Ekkorum 5 til Loop-implantation

 

 • • Nøgle til skabet i skuffen på Marianns kontor

 • • Henvisninger på dagens patienter hos sekretær Karina Hav

 • • Ekkoapparat køres ud på gangen

 • • Kontorstol udskiftes med PM-amb. stol med plastik betræk

 • • Montere “Adgang forbudt” på døren

 • •  2 stålborde fra gangen ved kaffestuen

 • • 1 stk. dropstativ fra ekko 1 eller 2 til fastgørelse af afdækning

 • • IPad til Medtronic Linq fra skabet i Paceamb. depotrum

 • • Evt. lampe på kulissestang

 • • Hente utensilier i Pacmakererummet:

 • • St. Jude programmer

 • • Ca. 4 stk. instrumentkasser

 • • Ca. 6 stk. Linq

 • • Ca. 2 stk. Confirm

 • • Evt. mangler af utensilier i skabet

 

 

 

Patientfunktionen

Inden implantationen:

 • • Bekræfte over for operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt, og dokumentere dette på implantationsskemaet

 • • Lyseblå Loop-implantationsskema udfyldes med patientlabel og device-label

 • • Patientlabel i proceduremappen

 • • Ved Medtronic Linq indtastes alle felter med *

 • • Patienten hentes og modtages i rummet

 • • Patienten skal ikke være fastende

 • • Navn, cpr-nummer samt allergi kontrolleres

 • • Identifikation af patient dokumenteres på implantationsskemaet

 • • Patienten lejres på ryggen

 • • Patienten informeres om indgrebet

 • • Montere 4 ekstremitetsafledninger

 • • Evt af spritte patienten iført sterile handsker

 • • Hjælpe lægen med påklædning

 • • Åbne sterile utensilier til lægen

 • • Medvirke til Time Out

 

Fremstilling af utensilier

 • • 1 pk Kitpack CVK (ekstra findes i depotrum ved Amb 1)

 • • 1 stk Lidokain 10 mg/ml

 • • Klorhexidin

 • • 20 ml Nacl

 • • 1 stk lang grøn kanyle

 • • 1 stk engangskniv

 • • Steristrips

 • • Plaster

 

Kun ved St. Jude Confirm:

 • • 2 stk sutur 0

 • • 1 stk Vicryl 3-0

 • • 1 stk Vicryl 4-0Under proceduren

 • • Patienten observeres under hele proceduren

 

Efter proceduren

 • • Hjælpe patienten i sit tøj

 

Efter proceduren i Kardiologisk Ambulatoriums kontor

 • • Loop-recorderen aktiveres, testes og programmeres

 • • Klargøre og udfylde patientkort med label fra Loop-recorder

 • • Patienten instrueres i aktivering af loop-recorder og medgives instruks

 • • Patienten informeres om at henvende sig i PM-amb ved symptom/aktivering/besvimelse og evt infektionstegn

 • • Indkaldes til kontrol om 1-3 mdr på det grønne skema til sekretær

 • • Monitorerings -og programmeringsudstyr aftørres

 • • Lejepapir udskiftes

Oprydning af rummet efter endt dagsprogram

 • • Dagens brugte utensilier skannes i Implant Trace Modul (stregkode)

 • • Skabet fyldes op med evt mangler

 • • Rummet opryddes og efterlades som ved dagens start

 • • Instrumenter registreres i T-Doc

 

 

 

Rasering til Loop-recorder

 

untitled