Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implantation af Loop-recorder

Klargøring af pt. til Loop-recorder

Implantation af Loop-recorder i Kard. Lab.

Patientfunktion/teknikfunktion

Sterilfunktion

Anlæggelse af Loop-recorder på børn

Rasering til Loop-recorder

 

Klargøring af pt. til Loop-recorder

Pt. Møder på 7 sal og får målt BT, TP , u-stix, raseres og får anlagt venflon. Pt. Skal informeres om proceduren, og forholdsregler efter proceduren.  Pt. skal klæde om til hospitalstøj. Går selv til kard lab. Efter implantationen tager pt hjem straks efter seponering af venflon. Der medgives ekstra plaster.

 

Implantation af Loop-recorder i Kard. Lab.

Patientfunktion/teknikfunktion

Inden implantationen:

Tilstræbe at navnet er lagt ind i Allura røntgensystem inden patienten ankommer til stuen

Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt, og dokumentere dette på

implantationsskemaet

Lyseblå Loop-implantationsskema udfyldes med patientlabel og device-label

Patientlabel i proceduremappen i forrummet (under PM-procedure)

Patienten modtages på rummet

Patienten skal ikke være fastende

Navn, cpr. nr. samt allergi og intolerens kontrolleres

Identifikation af patient dokumenteres på implantationsskemaet

Patienten lejres på ryggen med evt. pude under knæene

Patienten informeres om indgrebet

Vurdere om patienten har brug for beroligende eller smertestillende medicin

4 ekstremitetsafledninger

Hjælpe sterilsygeplejerske med påklædning

Åbne sterile utensilier til sterilsygeplejerske

Bekræfte overfor operatøren, at medfølgende oplysninger er i overensstemmelse med patientens identitet og dokumentere dette på implantationsskemaet

Medvirke til Time Out

 

Under proceduren:

Patienten observeres under hele proceduren

Klargøre og udfylde: Patientkort med label fra Loop-recorder.

 

 

Efter proceduren i Kardiologisk Laboratorium:

Loop-recorder aktiveres, testes og programmeres i henhold til Loop-recorder instruks (St. Jude)

Patienten instrueres i aktivering af loop-recorder og medgives instruks

Ved Medtronic Linq indtastes alle felter med *

Patient informeres om at henvende sig i PM-amb ved symptom/aktivering (besvimelse) og evt. infektionstegn

Indkaldes til kontrol efter 1-3 måneder

Skanne utensilier i Implant Trace Modul (Stregkode)

Monitorerings- og programmeringsudstyr aftørres

 

Sterilfunktion

Sterilsygeplejersken er ansvarlig for hygiejnen på stuen, bl.a. hvor mange personer, der må være tilstede ved proceduren

Inden implantationen:

Fremstilling af utensilier:

1 stk. instrumentkasse

1 stk. PM-pakke

1 stk. knivsblad

1 stk. Lidokain 10 mg/ml

1 stk. Lampehåndtag

Klorhexidin

250 ml. heparin-vand eller NaCl isotonisk

Kun ved St. Jude:

2 stk. Ticron (lille nål)

1 stk. Vicryl 3-0

1 stk. vicryl 4-0

Plaster (Lille)

Steristrips

 

Ansvarlig for at den implanterende læge bliver tilkaldt

Kirurgisk håndvask

Steril påklædning

Modtage sterile utensilier

Tælle servietter, instrumenter m.v.

Individuel opdækning af utensilier

Afspritte pt.

Afdække patienten

 

Efter implantationen:

Optælling af instrumenter og servietter

Instrumenter lægges i det grønne papir og lægges tilbage i pacemakerkasen.

Hjælpe med at lægge patient i seng

Instrumentkassen sættes ud i rtg. Skyllerummet

 

Anlæggelse af Loop-recorder på børn

Medbring følgende:

1 stk. pacemakerpakke

1 stk. instrumentkasse

2 stk. Loop-recorder (Medtronic eller St. Jude)

1 stk. programmer - passende til den valgte Loop-recorder

1 stk. lidokain

1 stk. Vicryl 3-0 (lille nål)

1 stk. Vicryl 4-0

1 pk steristrips

1 stk. lille plaster

1 stk. 50 ml. NaCl.

1 stk. ”oplukker”

1 stk. knivsblad 24

1 stk. blåt Loop implantationsskema

1 stk. rødt procedureskema

Evt. taxa-kort

 

Forløbet:

Der tages taxa til Aalborg Universitetshospital Nord

Barnet lægges i generel anæstesi inden vi kommer ind på operationsstuen

Forældrene informeres om indgrebet mens barnet lægges til at sove

Loop-recorderen programmeres med navn og CPR. nr

Lægen går i vask og sygeplejersken er teknikfunktion

Loop-recorderen anlægges

Efter implantationen lægges programmerhovedet over Loop-recorderen, der måles en R-tak og Loop-recorderen gøres ”aktiv”

Mens barnet vækkes pakkes tingene sammen

Forældrene tilkaldes til information om forløbet og aktivering af Loop recorderen

Barnet og forældrene følges på opvågningen af operationspersonalet

Der tages taxa retur til Aalborg Universitetshospital Syd

 

Efter endt procedure:

Husk at få patientlabels med retur til registreringsmappen i pacemakerrummet

Papirer udfyldes

 

Rasering til Loop-recorder

 

untitled