Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Lægemiddeldispensering

 

Beskrivelse

 • • Medicinophældning, foregår på Børn og Ungeafsnittet, til ét barn ad gangen og til én udlevering ad gangen

 • • Tabletter og andre fast doserede lægemidler og orale væsker dispenseres i medicinbæger, infusionsposer eller sprøjter

 • • Al medicinhåndtering skal foregå i overensstemmelse med Infektionshygiejniske retningslinjer for sygehusene i Region Nordjylland

 • • Præparat og styrke kontrolleres på beholderen før og efter dispensering og kontrolleres i Medicinmodulet

 • • Patientens identitet kontrolleres ved udleveringen

 • • Den, der hælder medicinen op/afmåler, har ansvaret for, at det er den korrekte medicin og at der foretages korrekt mærkning af medicinen, hvis den ikke udleveres eller gives straks af samme person

 • • Infusionsvæsker inkl. sprøjter til infusionspumper, der er tilsat lægemiddel, skal mærkes med patientens navn, cpr-nummer, navn, styrke, dosis på tilsat lægemiddel, dato, tidspunkt for holdbarhed og initialer på den, der er ansvarlige for blandingen

 • • Ved blanding og dispensering af i.v. medicin henvises til instrukser i i.v. vejledning – www.samnet.dk

Identifikation

 • • Den rette patient vælges ud fra navn og CRP-nummer i Medicinmodulet

 • • Den rette medicin vælges ud fra oplysninger i medicinoversigten i Medicinmodulet

 • • Ved uoverensstemmelser mellem oplysninger i patientens journal og Medicinmodulet tager den ordinerende/”vagthavende” læge stilling til den korrekte ordination, som herefter dokumenteres i Medicinmodulet

Dokumentation af dispenseret medicin

 • • Det skal dokumenteres i Medicinmodulet, at medicinen er dispenseret (ophældt, udleveret og givet)

 • • Hvis en ordineret fast medicin ikke gives, skal årsagen dokumenteres i Medicinmodulet ellers ændres til p.n.

Rammer og arbejdsvilkår for sikker dispensering

 • • Igangværende brug af Medicinmodulet må ikke afbrydes

 • • Man må aldrig forstyrre en person, der er i færd med at udføre handling omkring medicinhåndtering

 

Formål

 • • Sikre, at lægemiddeldispensering foregår efter gældende love og regler og med en høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

Referencer

PRI-dokumentet: Medicinering – Lægemiddeldispensering en regional klinisk retningslinie

Børneafdelingens IV-mappe (placeret i medicinrummet)

Infektionshygiejniske retningslinier, Region Nordjylland