Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Stitching/Lange optagelser

 

OBS: + kugle første gang

I betjeningsrummet:

Vælg patient.

Vælg EDIT EXAM for at tilføje stitching. Obs sideangivelse: Hø, Ve, Begge. Tryk OK.

 

I undersøgelsesrummet:

 • • Lejet skal være i nul position

 • • Autopositioner nu til ”US uden raster”

 • • Den klare plade drejes ind foran detektoren, med en afstand til detektoren på 1-2 cm

 • • Pladen låses fast.

 • • Laser lyset tændes, for at placere fodskammelen.

 • • Patienten positioneres så laser lyset ses midt på det aktuelle ben.

 • • Måle linealen placeres ved siden af det aktuelle ben, indenfor lysfeltet. (Obs. ved tynde pt. kan linealen med fordel placeres medialt for benet.)

 • • Afstanden fra detektoren til pt’s forkant af låret måles og angives på røntgenrøret.

 • • Patella placeres medialt. (Noter på billedet om foden er neutral, ind- eller udadroteret.)

 • • Indblændingen må kun ændres i bredden.

 • • Røntgenrøret vinkles så centreringen rammer spina iniaca ant. Og angives på røret.

 • • Røntgenrøret vinkles så centreringen rammer fodledet. Og angives på røret.

 • • Accepter start og slut position. Apparatet er nu klar til at eksponere.

 • • Se på røret hvor mange billeder der tages.

 

I betjeningsrummet:

Der eksponeres ved at holde den sorte knap nede kontinuerligt, til alle billederne er taget.

 

Billedbehandling:

 • • Tryk Stitch

 • • Billedet forstørres ved tryk på + og derefter på billedet, til man ser den ønskede forstørrelse. Tryk ok.

 • • Billederne sættes nu sammen udfra målelinealen og knoglerne. Tryk ok.

 • • Nu kan den almene billedbehandling udføres.

 

Ved afsluttet undersøgelse, drejes den klare plade væk, og der trykkes OK på røntgenrøret.

 

Clipboard01.jpg