Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Sikkerhed

MR rummet er markeret med advarselsskilte på begge døre omkring at der er et kraftigt magnetfelt og at det er et højfrekvent område.

Dørene er aflåst når der ikke er personale i MR.

Røntgenpersonalet og andre samarbejdspartnere der kan forventes at have sin arbejdsgang omkring MR er informeret omkring hvad man skal være opmærksom på i MR-rummet.

Ved tvivl om sikkerhed i MR rum, er det MR personalet der har det afgørende ord.

Evt. afbrydning af magnetfelt vil normalt være en beslutning der varetages af MR personale.

Det er ikke tilladt at komme ind i MR-rummet med pacemaker, ur, smykker samt elektronisk apparatur.
Graviditet i første trimester frarådes adgang i MR-rummet.
Indopererede proteser eller andre fremmedlegemer i kroppen drøftes med MR-personalet.

I forberedelsesrummet findes der hjælpemidler markeret med BLÅ tape, der er godkendt til MR-rummet.
Ting der er markeret med
RØD tape må IKKE tages med ind i MR-rummet.
Der må ikke komme andre ting og hjælpemidler med ind i MR-rummet førend MR-personalet har givet tilladelse hertil.

Ved uheld er MR-personalet informeret om hvornår der skal afbrydes for strømmen eller hvornår der skal trykkes på Magnet STOP/ Magnet quench som sidder i midten af alarmboksen.
Dette i samråd med teknisk afd. Begge procedurer er omkostningsfulde og det tager flere dage at genetablere funktionen i skanneren. Så vidt det er muligt skal det undgås at benytte disse afbrud.

Er der en person i klemme eller i fare i MR-skanneren trykkes der på Magnet STOP/ Magnet quench knappen.

Ved ting der sidder fast i skanneren kan man i første omgang ’nøjes’ med at afbryde strømmen.