Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for patienter > 14 år Opvågningsafsnit, Anæstesi Nord

Beskrivelse1

Generelt1

Konventionel smertebehandling1

Specielt for sectiopatienter2

Epidural smertebehandling2

Behandling af kvalme2

Graviditet/amning2

Behandling af kløe (opioid-bivirkning)3

Behandling af shivering efter gasanæstesi3

Behandling af blærespasmer3

Indgift af øvrige farmaka3

Kompetence3

Dokumentation3

Formål3

Definition af begreber3

Patientgruppe3

Forkortelser3

Referencer3

Beskrivelse

Generelt

Som hovedregel anvendes intravenøs og/eller peroral dosering.

Er der på anæstesi-skemaet anført andre ordinationer, skal disse følges frem for rammeordinationer.

I Opvågningsafsnittet anvendes VAS-score som smertevurderingsredskab.

Mål for smertebehandlingen

I hvile VAS ≤ 3-4

Ved mobilisering VAS ≤ 5

Konventionel smertebehandling

Som hovedregel anvendes:

 Tbl. Paracetamol 1 g x 4 p.o. alternativt i.v.

Dette kan suppleres med:

 Inj. Morfin (2,5) - 5 – 7,5 - 10 mg i.v. maksimalt x 3 og/eller

 Tbl. Morfin 10 mg p.o.

Hvis morfin ikke tåles gives eller ved VAS > 7-8:

  1. 1. Inj Fentanyl 25-75 µg iv eller

  2. 2. Inj. Ketogan® (1,25) - 2,5 – 5 mg i.v. begge maksimalt x 3

  3. 3. Tbl. Oxynorm 5 mg po.

Hvis der skønnes at være utilstrækkelig effekt af kombinationsbehandling med Paracetamol og Morfin, og der ikke er givet præ- eller peroperativ behandling med NSAID-præparat kontaktes vagthavende anæstesiolog i forhold til ordination af:

 Tbl. Bonyl® 500 mg p.o. alternativt

 Inj Toradol 30 mg iv.

(Behandling med NSAID præparat betragtes dog som kontraindiceret til patienter med præeclampsi, peroperativt blodtab > 1000 ml, symptomer på ulcussygdom, kendt intolerance overfor NSAID præparater, allergi overfor acetylsalicylsyre, samt ved forhøjede nyretal)

Specielt for sectiopatienter

Man skal huske, at denne patientkategori ikke har fået præmedicin, de har derimod fået fentanyl intrathekalt i forbindelse med anlæggelse af spinal-analgesi. Dette forlænger analgesien (men ikke motor-blokaden) postoperativt. Derfor gives til disse patienter ca. 30 minutter forinden udskrivelse til barselsgangen og/eller ved begyndende bevægelse af underekstremitet(er).

Tbl. Paracetamol 1 g + tabl. Morfin 10 mg

Suppleret med

 Tbl. Bonyl® 500 mg (under hensyntagen til kontraindikationer herfor)

Patienter der har fået foretaget sectio i epidural anæstesi seponeres EDK hurtigst muligt.

Ved sectio i generel anæstesi gives paracetamol/NSAID ved slutning af OP intravenøst.

Hvis sectiopatienten fortsat er i opvågningen 4 timer efter forløsning gives:

Inj Fragmin® 5000 IE sc. (ved massiv postpartum blødning dog kun efter ordination).

Epidural smertebehandling

Procedureinstruks findes her.

Klargjort CaddSolis pumpe tilsluttes og startes.

Som hovedregel anvendes

Medicinblanding

 Ropivacain 0,1% med Sufentanil 0,4 µg/ml i et totalt volumen på 100 ml

Programmering

Programmeret intermitterende bolus standarddosis 6 ml (4-9 ml)

Interval    45 min

PCEA    5 ml

Lockout    10 min

Maksimal dosis   25 ml/time

Behandling af kvalme

Profylakse med
Behandling af PONV
Ingen
Ondansetron 1 mg iv. evt. +
Dexametason 4 mg iv.
Dexametason
Ondansetron 1 mg iv. evt. +

Droperidol 0,25 mg iv.

Ondansetron
Droperidol 0,25 mg iv. evt. +
Dexametason 4 mg iv.
Dexametason
Ondansetron
Droperidol 0,25 mg iv.
Dexametason
Ondansetron
Droperidol
Antihistamin, konf. læge

Graviditet/amning

Så vidt muligt undgås indgift af antiemetika. Om nødvendigt gives standardbehandling som ovenfor.

Behandling af kløe (opioid-bivirkning)

Som hovedregel anvendes

 Inj. Naloxon 0,04 mg i.v. max. x 2

Behandling af shivering efter gasanæstesi

Som hovedregel anvendes

 Inj. Alfentanil (Rapifen®) 0,25 mg iv max x 3

Behandling af blærespasmer

Som hovedregel anvendes

 Tabletter/suppositorier indeholdende morfin, atropin og papaverin (MAP) x 1

 HUSK – suppositorier er kontraindiceret efter cystectomi og prostatektomi

I øvrigt vanlig smertebehandling

Indgift af øvrige farmaka

Ved oliguri efter urologisk kirurgi, hvor der er blødning fra blære kan der gives

 Inj. Furosemid 5 - 10 mg i.v.

under forudsætning af at patienten har modtaget tilstrækkelig væskebehandling, samt har stabilt blodtryk

Ved pulsfald (pulsfrekvens <30) og bevidsthedspåvirket patient må gives

 Inj. Atropin 0,5 mg i.v., hvorefter anæstesiolog tilkaldes.

Ved blodtryksfald i forbindelse med anlæggelse af EDK kan der gives

 Inj. Ephedrin 10 mg i.v.

Kompetence

Ovenstående rammeordinationer må udføres af sygeplejersker oplært i opvågningsafsnittet.

Dokumentation

Observationer og givet medicin dokumenteres på opvågningsskemaet.

Der henvises i øvrigt til klinisk instruks: Postoperativ observation og behandling, AUH Anæstesiologisk Afdeling, Nord.

Formål

Formålmed rammeordinationer er at optimere behandlingskvalitet og patientflow i Opvågningsafsnittet ved 1. afdeling.

Definition af begreber

Patientgruppe

Postoperative patienter >15 år.

Forkortelser

VAS: Visuel Analog Skala

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. 2006,

Medicin.dk

Anæstesiologiskafdeling Nord, Region Nordjylland:

Postoperativ observation og behandling, AUH Anæstesiologisk Afdeling, Nord.