Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med gipsbandage

 

Formål

At beskrive sygeplejen til patienter, der gennemgår behandling med gipsbandage og beskrive de opgaver, sygeplejersken har, for at sikre:

 • ➢ at patienten medinddrages i pleje og behandling

 • ➢ at patienten oplever tryghed ved behandlingen

 • ➢ at patienten får en optimal gipsbandage

 • ➢ at patientens egenomsorg styrkes, således at risiko for komplikationer minimeres og bedst mulig ADL-funktion opnås
   

Målgruppe – modtagelse

Patienter med gipsbandage

 

Definition af begreber

Ordet gipsbandage dækker i denne tekst over bandager fremstillet af gips, plastik og glasfiber. Bandagerne er individuelt fremstillet og kan være skinner eller cirkulære bandager.

 

Beskrivelse

Gipsbehandlingen udføres i henhold til gældende principper for gipsanlæggelse (link 1+2+3).

Gipsbandager anlægges af specialistsygeplejersker på gipsestue,

der har gennemgået en længere oplæring i principper omkring gipsanlæggelse

 

Observationer inden anlæggelse:

 • ➢ ødem/hæmatom

 • ➢ cicatricer, suturer, agraffer

 • ➢ infektionstegn

 • ➢ intern + ekstern fiksation

 • ➢ DVT

 • ➢ allergi

 • ➢ sensibilitet

 • ➢ smerter

 

Patienten informeres mundtligt og skriftligt om:

 • ➢ infektionstegn

 • ➢ ødemprofylakse

 • ➢ bandagekomplikationer

 • ➢ eventuelle smerter og afhjælpning af disse

Der udleveres relevant informationsmateriale (link 4+5+6+7+8).

Sygeplejersken vurderer behov for og formidler eventuelle hjælpemidler og instruerer i brug af disse.

Ved behov henvises til fysioterapi eller ergoterapi.

 

Ved kontrol i bandageringsperioden, f.eks. stillingskontrol, observerer sygeplejersken:

 • ➢ om gipsen er korrekt anlagt og intakt

 • ➢ om der er ødemer/hæmatomer

 • ➢ gener fra gipsen

Eventuelle spørgsmål afklares.

Eventuel tilretning af gipsen udføres.

Hvis der er taget røntgenbilleder, skal disse konfereres med lægen. Resultat/beslutning samt lægens navn skal dokumenteres.

 

Seponering - patienten informeres om:

 • ➢ eventuelt ubehag i forbindelse med seponering af bandage

 • ➢ forventet muskelatrofi

 • ➢ ledstivhed

Gipsen fjernes og huden soigneres.

 

Sygeplejersken observerer:

 • ➢ reaktion/symptomer på vasovagalt chok

 • ➢ ledstivhed

 • ➢ muskelatrofi

 • ➢ cicatricer

 • ➢ trykmærker

 • ➢ ødemer

 • ➢ udslet

 • ➢ sensibilitet

 • ➢ smerter

 • ➢ funktionsniveau

 

Patienten vejledes i:

 • ➢ genoptræning/gangtræning

 • ➢ midlertidig begrænsning i ADL-funktionen

 • ➢ restriktioner i forbindelse med fysisk aktivitet

Ved behov formidles kontakt til fysioterapeut eller ergoterapeut.

 

Referencer

 1. 1. Håndbog for X-lite brugere (Osmedic 2003)

 2. 2. At arbejde med softcast (3M 1994)

 3. 3. Gipsbandagering…. sådan ( Lohmann 1989)

 4. 4. Informationsmateriale: ”Sådan gør du, når du har arm eller ben i plastikgips”

 5. 5. Informationsmateriale: ”Sådan gør du, når du har fået et plastkorset til behandling af brud på rygsøjlen”

 6. 6. Informationsmateriale: ”Sådan bruger du Softcast-bandage”

 7. 7. Informationsmateriale: ”Anlæggelse og brug af testkorset”

 8. 8. Informationsmateriale: ”Sarmiento-bandage”

 9. 9. Ugeskrift for læger: Anlæggelse af gipsskinne/bandagering af underben og ankel. 169/18 april 2008 s. 1666-1668

 10. 10. Arbejdspladsbrugsanvisning nr. P0405 Softcast/scotchcast