Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på O-OP

 

Formål

 At behandle den afdøde værdigt og ifølge gældende lovgivning.

 

Ansvar

Ved dødsfald på operationsstuen er det den assisterende operationssygeplejerskes ansvar at istandgøre den afdøde, vise respekt for den afdøde og omsorg for de pårørende.

Det er den assisterende operationssygeplejerskes ansvar at instruksen overholdes. Det er afdelingssygeplejerskens ansvar at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Beskrivelse

Fremstilling

 • ▪ Fade

 • ▪ Vand

 • ▪ Forbinding

 • ▪ Ligblanket (tåseddel)- findes i morsmappen i ”buret”

 • ▪ Blanket til ”Fortegnelse over efterladenskaber”- findes i morsmappe i ”buret”.

 • ▪ Lagner

 • ▪ Patientskjorte

 • ▪ Blåt liggeunderlag

 

Procedure

Ved dødsfald skal operatør eller anæstesilæge tage stilling til evt. anmeldelse til politi/embedslæge. Dette sker ved følgende omstændigheder:

 1. 1. Pludselig død og ikke forudset af lægelige grunde.

 1. 2. Døden antages at være sket pga. fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.

 1. 3. Dødfald skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.

 

Retsmedicinsk tilsyn sker kun, såfremt politi og embedslæge er enige om, at oplysningerne omkring patientens død synes unaturlige. Hvis læge skønner, at der ifølge lov skal tages kontakt til politi/embedslæge, skal alt på operationsstuen forblive, som da døden indtraf og den afdøde må ikke røres.

Operationssygeplejersken:

 • ▪ Fjerner, efter aftale med operatør, eventuelle katetre og dræn. Der kan være tale om, at intet må fjernes, hvis der skal foretages retsmedicinsk ligsyn

 • ▪ Istandgør den afdøde sammen med det øvrige personale på operationsstuen

 • ▪ Anlægger forbinding

 • ▪ Ligblanket (tåseddel) udfyldes med blokbogstaver. I flg. Sundhedsstyrelsen må labels ikke anvendes, i tilfælde af at sedlen skal bruges som retsligt dokument.

 • ▪ Forsendelse af eventuelle præparater

 • ▪ Klargøre morsseng (standard blå seng) med ekstra lagner og blåt liggeunderlag.

 • ▪ Patienten lægges i seng

 • ▪ Portør tilkaldes. Der gøres opmærksom at der skal køres med mors.

 • ▪ Stamafdeling eller Skadestue kontaktes med henblik på at underrette de pårørende om, at patienten er på vej

 • ▪ Hvis patienten ikke har en stamafdeling køres patienten tilbage til Skadestuen.

 • ▪ Anmoder kirurgen om at kontakte stamafdelingen eller Skadestue

 • ▪ Har patienten nogen form for værdieffekter med på operationsgangen anbringes disse i plasticpose, som opføres på ”Fortegnelse over efterladenskaber” og bringes til Informationen, der kvitterer og anbringer dem i boks. Værdieffekter er IKKE toilettaske, brille og beklædning

 

 

Oprydning

Operationsstuen rengøres og klargøres som vanligt.

 

Referencer

”Vejledning om ligsyn og udstedelse af dødsattester”, http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/ligsyn-og-obduktion