Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Føtal fibronectin

 

Formål

At skelne mellem gravide i høj risiko for præterm fødsel fra andre gravide for at kunne målrette observation og behandling.

Baggrund:

Føtalt fibronektin (FFN) et et ekstracellulært glykoprotein, der produceres i decidua og chorion. FFN findes normalt i meget lav koncentration i cervicovaginalt sekret op til 21. gestationsuge. Tilstedeværelsen af FFN i vaginalsekret mellem uge 24 og 34 er blevet associeret med præterm fødsel. Et FFN niveau større end eller lig med 50 ng/mL er associeret til spontan præterm fødsel.

 

Definition af begreber:

 

Symptomatiske gravide dækker over kvinder der kommer ind med præterme kontraktioner, tegnblødning eller mistanke om afgang af slimprop fra uge 22+0 til 33+6. (ved PPROM se særskilt instruks)

 

Asymptomatiske dækker over kvinder der har påvist afkortet collum ved ultralydsscanning.

Indikation for ultralydsscanning af asymptomatiske er gravide i øget risiko for præterm fødsel.

For singletons:

  • • tidligere singleton spontan præterm fødsel (før uge 34)(collumscanning fra uge 16)

  • • tidligere sen 2. trimester abort med mistanke om cervixinsufficiens (collumscanning fra uge 16)

  • • tidligere konisatio (scannes uge 20)

  • • kendt uterusmalformation (scannes uge 20)

For gemelli; alle collumkontrolleres i henhold til gemelliinstruks

 

 

Indikation for måling af føtalt fibronectin:

 

Mistanke om øget risiko for præterm fødsel. Gestationsalder mellem 22+0 og 33+6. Orificium < 3 cm.

 

Vurdering ved Cervixscanning kombineret med kvantitativ Fibronektin test.

 

Skal ikke tages ved orificium ≥ 3 cm, sikker vandafgang, moderat eller kraftig vaginal blødning, placenta prævia.

 

Prøven kan først tages efter 24 timer ved samleje, vaginal eksploration, podning, vaginalscanning.

 

Symptomatiske gravide:

Klinikken er vigtigst i henhold til behov for observation og behandling. Obs chorioamnioitis og randløsning.

FFN-test skal tages inden vaginaleksploration og vaginalscanning ellers vent 24 timer.

Singleton graviditet:

Collum < 15 mm:Indlæggelse, steroid til lungemodning, tokolyse. FFN-test kan bestemmes men ændrer ikke behandlingen

Collum 15-30 mm:FFN-test. Ved positiv test; steroid til lungemodning, tokolyse. Ved negativ test; observation uden behandling med steroid/tokolytika. Evt. gentage scanning efter 4-6 timer ved fortsat veaktivitet.

Collum > 30 mm:Kan udskrives hvis kontraktioner går i ro. Ikke indikation for bestemmelse af FFN-test. Fornyet scanning ved forværring eller persisterende symptomer.

Gemelli graviditet:

Collum < 25 mm:Indlæggelse, steroid til lungemodning, tokolyse. FFN-test kan bestemmes men ændrer ikke behandlingen.

Collum ≥ 25 mm:FFN-test. Ved positiv test; steroid og tokolyse. Ved negativ test; observation uden behandling med steroid/tokolytika. Gentage collumscanning ved fortsat veaktivitet efter 4-6-timer.

 

Asymptomatiske gravide:

Collumscanning udført hos kvinder med øget risiko for præterm fødsel.

FFN-test kan først tages 24 timer efter vaginalscanning.

 

Singleton graviditet:

Collum < 15 mm:FFN-test. Ved positiv test gives steroid og Progesteron. Indlæggelse overvejes. Ved negativ test; kontrol efter 1 uge med collumscanning og fornyet FFN-test.

Collum 15-25 mm:FFN-test. Ved positiv test gives steroid og Progesteron, og kvinden aflastes hjemme eller under indlæggelse. Ved negativ test; kontrol efter 2 uger med fornyet FFN-test og collumscanning.

Collum > 25 mm:FFN bestemmes ikke. Evt. kontrolscanning hver 4. uge indtil uge 28.

 

Gemelli graviditet:

Collum < 25 mm:FFN-test. Ved positiv test gives steroid og indlæggelse overvejes. Ved negativ test kontrol efter 1-2 uger

Collum ≥ 25 mm:FFN bestemmes ikke. Overvej kontrolscanning.

 

Metode:

Sekret tages inden vaginaleksploration og vaginalscanning. Ellers vent 24 timer.

Der anvendes specielle polyester pinde. Brug spekel.

Prøven tages fra fornix posterior ved at rotere polyester pinden i ca. 10 sekunder. Polyesterpinden sættes i buffer, og glasset roteres et par gange. Knæk skaft på pind ved glassets top. Sæt låg på glas, så pind fæstnes i låg.

Prøven kan gemmes 8 timer ved stuetemperatur, 3 døgn i køleskab også efter 8 timer i stuetemp., eller fryses i op til 3 mdr.

Bestemmelse af FFN:

2 ml afpipetteres fra væsken i bufferglasset med speciel pipette.

Resultatet angives som positivt eller negativt

 

Progesteron:

  1. A. Progesteron behandling af alle gravide kvinder med tidligt afkortet cervix (< 15 mm før 32 uger), såvel uden forudgående veer (cervixinsufficiens), som efter

vehæmmende behandling.

  1. B. Progesteron behandling af alle gravide kvinder, der tidligere har født spontant

før 34 uger.

  1. C. Progesteron behandlingen indledes tidligst muligt fra 18-20 uger og senest 32

uger. Den fortsættes indtil 34 uger.

  1. D. Progesteron doseres vaginalt som naturligt, mikroniseret progesteron i doser på

(90 –) 200 mg.

FFN-test kan tages og man kan regne med svaret uanset hvornår Progesteronvagitoriet er lagt op. Der skal således ikke gå 24 timer.

Referencer

Sandbjerg guidelines