Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi eller analgesi til patienter ved operationer på antebrachium og hånd

Formål

Sikre, at overstående patienter får et godt og mere ensartet behandlingsforløb ved operationer på antebrachium og hånd.

 

Definition af begreber

Patientkategorier:

Børn og voksne i alle aldre.


Forskellige operationer:

Osteosyntese:

Fraktur på finger-, hånd-, håndrods- og underarmsknogler. Forskellige fikseringsmuligheder og osteosyntese.

Materiale:

K-tråde, Smart-Nails, C-Nails, intern fiksation, f.eks. Variax, ekstern fiksation, f.eks. Ortofix, eller Hoffmann apparatur.

Artroskopi:

Håndledsartroskopi.

Suturering af kar/nerver/sener:

Skaden er ofte sket traumatisk, også ofte i forbindelse med fraktur af hånd eller underarmsknogler.

Fasciotomi:

Skaden kommer ved dannelse af kompartment (nervepåvirkning). Traume på underarm, især efter stort klem/tryk på underarmsmusklerne. Muskelfascien bliver spaltet, så der ikke sker nekrose.

Sårrevision:

Såroprensning efter traume eller brandsår/ætsning.

 

Beskrivelse:

Modtagelse:

  • • Patienten modtages gerne i forrum til Operationsstuen.

Klargøring, modtagelse og afslutning af anæstesi i O-anæstesi

  • • Kirurgisk journal og anæstesiskema foreligger.

  • • Personalet sikrer, at kirurgen er kontaktet.

  • • Patienten monitoreres med SaO2, EKG samt NIBT.

  • • Patienten skal have i.v. adgang (i samme arm som blodtryksmåling), fungerer med NaCL.

  • • Ortopædkirurg skal have ordineret evt. antibiotika på OP-tilmelding eller i journal.

 

Anæstesiform:

Meget ofte udføres overekstremitetsoperationer i regionalt blok. Ofte anvendes infraklavikulært blok, anlagt ultralydsvejledt af anæstesilæge.

Anæstesilæge bestemmer valg af medicin, men et valg kan være blandet 40 ml: 5mg/ml Bupivacain, 20 ml, og 1% Lidocain med Adrenalin, 20 ml. (Regionalt blok kan også anlægges med nervestimulator).

Generel anæstesi vælges ofte, når det gælder børn.

Generel anæstesi anvendes også i kombination med regionalt blok. Her bliver blokket ofte anlagt inden vækning af patienten, således at man har lang smertelindring postoperativt.

Nogle gange vælges at lægge smertekateter infraklavikulært, hvis der forventes gentagne skiftninger eller længere sygdomsforløb.

Ved risiko for kompartment af underarm, må blok ikke anvendes.

Ortopædkirurgen skal altid spørges om tilladelse før blokanlæggelse, især ved skader på nerver.

 

Lejring:

Patienten skal som regel ligge i rygleje - med armen, der skal opereres, ud på kirurgisk armbord.

 

Specielle forhold:

Hvis det regionale blok er velfungerende, og patienten ikke har behov for sedering, kan anæstesipersonale gå fra patienten peroperativt. Operationspersonale skal orienteres om, hvordan de kan kontakte os ved behov.

 

Postoperativt:

Anæstesisygeplejersken kan tilkaldes af operationspersonale for at hjælpe med at få patienten tilbage i sengen, og herefter kan patienten køres tilbage til sengeafsnit udenom Opvågningen.

Patienter, der har været i generel anæstesi, skal observeres på Opvågningsafsnittet.

Spørg kirurg efter specielle ordinationer.