Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Status epilepticus

Indhold

Indhold1

Definition:1

Inddeling:1

Konvulsiv status (Tonisk-Klonisk)1

Non konvulsiv status:1

Baggrund:1

Årsager:1

Undersøgelser:1

Konvulsiv status:1

Præmonitorering:1

Tidlig status/ved ankomst:1

Etableret status:1

Refraktær status:1

Non konvulsiv status:1

Typer:1

Kontrol:1

Behandling:1

Litteratur:1

Fosfenytoin (Pro-Epinautin)1

 

Definition:

Et mere end 30 min. varende epileptisk anfald eller flere tilbagevendende anfald uden at barnet opnår bevidsthed mellem anfaldene.

 

Inddeling:

Konvulsiv status (Tonisk-Klonisk)

 1. 1. Begyndende status:> 5 min varende

 2. 2. Etableret status: >30 min varende eller recidiverende anfald uden mellemliggende bevidsthed

 3. 3. Refraktært Status: Ingen respons på 3 eller flere antiepileptika og > 60 min varighed.

 

Non konvulsiv status:

Absencer eller kompleks partielle anfald med ændret bevidsthed og/eller adfærd

 

Baggrund:

Konvulsiv status er en livstruende tilstand, hvor risikoen for hjerneskade afhænger af tilstandens varighed. Jo længere status har været til stede, jo svære er det at bryde. Der bør derfor handles hurtigt, men samtidigt er det vigtigt at have tålmodigheden til at vente til de enkelte medikamina har haft tid til at virke. Derfor anvendelse af stopur for at undgå overmedicinering.

 

Ses hos:

 • • Tidligere raske børn (start af epilepsi, neuroinfektion, forgiftning etc.)

 • • Ved feberkramper

 • • Patienter med kendt epilepsi

 

Årsager:

 • • Infektion

 • • Pludselig seponering/forglemmelse af antiepileptika

 • • Forgiftning

 • • Rumopfyldende proces

 

Undersøgelser:

 • • Infektionstal

 • • Elektrolytter

 • • Syre/base

 • • S-antiepileptika

 • • Ca++

 • • Mg++

 • • Blodsukker

 • • Levertal, DIC-parametre og s-myoglobin

 • • Evt. serum værdier af antiepileptika

 • • Lumbalpunktur på klinisk indikation (glas til celletælling, mikroskopi, dyrkning og virusundersøgelser)

 

Eeg hvis patienten ikke genvinder bevidstheden for at udelukke non-konvulsivt status.

Kontinuerligt EEG i aftale med neurofysiologisk afdeling ved refraktær status og ved sederede patienter på børneintensiv afdeling.

 

Konvulsiv status:

Indledes hvis ikke anfaldet er ophørt spontant efter 5 min.

 

Præmonitorering:

Det vil sige inden ankomst kan af forældre eller ambulance folk gives 5 mg stesolid rektalt

(Vægt <15 kg) – 10 mg stesolid (vægt>15kg.) eller Bucculam

 

Tidlig status/ved ankomst:

 

Start stopur

 

Indgiv 5 mg Stesolid rektalt ved vægt <15 kg 10 mg Stesolid> 15 kg

 

Eller

 

Bucculam 0,1-0,3 mg/kg (gives i mundslimhinden)

 

3 – 11 mdr.

2,5 mg

Gul

1-4 år

5 mg

Blå

5-9 år

7,5 mg

Lilla

> 10 år

10 mg

Rød

 

Vent 5 min.

 

Hvis ikke anfaldet er stoppet anlægges iv. adgang, Ekg, blodtryk, saturation og respiration monitorering etableres, Narcosevagthavende tilkaldes og der startes indgift af

 

 • • Midazolam 0,2 mg/kg iv.

 

Midazolam administreres ved langsom intravenøs injektion (1 mg/30 sekund). (”Iv –Vejledning”)

 

Vent 5 min

 

Hvis ikke anfaldet er stoppet gives

 

 • • Valproat 30 mg/kg iv. over 2-5 min.

 • •  (Kan gentages efter 5 min, hvis ikke pt. er i valproatbehandling)

 

Vent 5 min

 

Hvis ikke anfaldet er stoppet gives

 

 • • Leviteracetam (Keppra) 50mg/kg (max 1500mg) over 10-15 min.

 

Tilberedning af infusionsvæske: Ordineret dosis (250 - 1500 mg, 2,5-15 ml) fortyndes med 100 ml infusionsvæske. Kan blandes med isotonisk NaCl og isotonisk glucose. Dosis opblandet i 100 ml infusionsvæske infunderes over 15 min ( Iv-Vejledning)

 

Valproat undlades ved mistanke om eller kendt leversygdom eller metabolisk lidelse, dvs. at Leviteracetam er 2. valg efter Midazolam iv.

 

Etableret status:

Det vil sige krampeanfaldet har varet mellem 30 – 60 (90) min. foregår viderebehandling under intubationsberedskab (intensivafdeling)

 

 • • Midazolam 0,1 mg/kg/time

 • • Kan øges successivt med 0,1mg/time (max 2mg/kg/time)

 

Efter konf med neuropædiater kan forsøges:

 

Phenobarbital (Fenemal) 10-20 mg/kg (max1000 mg) iv. givet over 10-15 min.

 

Fosfenytoin (Pro-Epinautin) 15 PÆ/kg (max 1000 PÆ) iv over 5-10 min (se skema)

Cave: Aldrig Fosfenytoin til børn under 5 år.

 

Pyridoxin (børn <2 år uden kendt ætiologi) bør overvejes.

Der gives 100 mg iv. Ved manglende effekt gentages dosis op til en max dosis på 500 mg.

Der fortsættes med 30/mg/kg/dag fordelt på 3 doser i 3-5 dage

 

Refraktær status:

Krampeanfald over 60(90) min etableres koma

 

 • • Propofol, bolus 1 - 3mg/kg iv.

 

Der etableres døgn EEG eller daglige EEG

 

Non konvulsiv status:

Diagnose baseres på klinik og EEG.

 

Mistanken fås ved ændret adfærd, somnolens, ”psykotisk adfærd” ofte hos kendt epileptiker og/eller retarderet patient.

 

Typer:

 • • Absence status

 • • Kompleks partiel status

 • • Atypisk abcenceepilepsi

 

Kontrol:

Daglige EEG – optagelser

 

 

Behandling:

Benzodiazepiner, Valproat, Fenemal (efter samme retningslinjer som konvulsivt status).

Prenisolon, Lamotrigin, Topiramat, Leviteracetam kan også anvendes.

Litteratur:

Shorvon S.:Status Epilepticus. Cambridge University Press 1994

Ubrall MA,Trollmann R, Wunsiedler D.: Intravenous valproate in pedriatic epilepsy patient with refractory status epilepticus. Neurology;2000;1, 2188-89

Ramsay RE, Uthmann B, Leppik I E et al. The tolerability and safety of Valproate Sodium infection given as an intravenous infusion. F. Epilepsy 1997; 10: 187-93

Pellock J. Fosfenytoin use in children. Neurology 1996;46(suppl.,1): 514-16

Garr RE,Appeleton RE, Robertson WJ et al. Children presenting with convulsions (including status epilepticus) to bea paediatric accident and amergency department. An audit of a treatment protocol. Dev Med Child Neurol 1999, 41: 44-47Ricard MO, Chivon C, Ahtus D et al. Fenytoin monitoring in status epilpticus I infants and children. Epilesia 1993,34; 144 -50

 

 

Fosfenytoin (Pro-Epinautin)

Udskrives i PÆ (Phenytoin Ækvivalenter):

Således at 1,5 mg fosfenytoin = 1mg PÆ = 1mg fenytoinnatrium

1ml Pro-Epinautin indeholder 75 mg fosfenytoinnatrium = 50 mg PÆ = 50 mg fenytoinnatrium

Forefindes i 2 og 10 ml hætteglas

 

Skal fortyndes med lige dele 0,9 % NaCl således at koncentrationen er 25 mg PÆ/ml

 

Injektionshastigheden for børn er max 3 mg/kg/min

For voksne/store børn 100 – 150 mg PÆ/min

 

Der bruges infusionsapparat.

 

Der mættes med 15 mg PÆ/kg efter nedenstående blandingsskema

 

  

Vægt i kg

Total mg PÆ

ml Pro-Epi

ml NaCl

Total volumen

mg PÆ / min

Antal ml/time

Tidsforbrug i minutter

10

150

3

3

6,0

30

72

5,0

15

225

4,5

4,5

9,0

45

108

5,0

20

300

6,0

6,0

12,0

60

144

5,0

25

375

7,5

7,5

15,0

75

180

5,0

30

450

9,0

9,0

18,0

90

216

5,0

35

525

10,5

10,5

21,0

105

252

5,0

40

600

12,0

12,0

24,0

120

288

5,0

45

675

13,5

13,5

27,0

135

324

5,0

50

750

15,0

15,0

30,0

150

360

5,0

55

825

16,5

16,5

33,0

150

360

5,5

60

900

18,0

18,0

36,0

150

360

6,0

65

975

19,5

19,5

39,0

150

360

6,5

70

1050

21,0

21,0

42,0

150

360

7,0

 

 

S-fenytoin måles efter 1-2 timer. Hvis i niveau (60-80 μmol/liter) gives intet ekstra. Ellers suppleres med 5 mg PÆ/kg ekstra.

Hvis der fortsættes med fosfenytoin gives næste dosis efter 8-10 timer og herefter hver 12. time

Dog gives til spædbørn hver 8. time

 

Vedligeholdelsesdosis:

 • • 6 - 8 mg PÆ/kg/døgn fordelt på 2 (3) doser for børn < 2 år

 • • 5 – 6 mg PÆ/kg/døgn fordelt på 2 doser for børn > 2 år

 

S-fenytoin måles dagligt så længe der gives iv.

 

Ved overgang til pr. os er dosis den samme.