Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – Visitation – Booking instruks for patienter henvist OBS sarkom

 

Procedure

 

For at få et hurtigt forløb, sikret mod uhensigtsmæssige ventetider skal alle patienter med mistænkt sarkom udredes via et fastlagt udredningsforløb.

 

 

Indgangen kan være fra:

  • • Ortopædkirurgisk afdeling, tumorsektionen

  • • Praktiserende speciallæge

  • • Andre kliniske afdelinger

  • • Egen læge

 

Kun Ortopædkirurgisk afdeling kan i princippet bestille en MR- skanning, uden at patienten har været til tumorkonference. Henvisninger fra praktiserende læger og fra andre kliniske afdelinger bør omvisiteres til ortopædkirurgisk afdeling.

I princippet skal alle henvisninger til tumorkonference.

På tumorkonference gennemgås alle patienter sammen med ortopædkirurgen, herefter beskrives alle undersøgelser endeligt. (Helst samme dag)

 

Udredningsforløb:

Patienterne skal indpasses i et af flg. udredningsforløb:

  • • Hvis problemstillingen peger i retningen af sarkom, skal undersøgelsen bookes på sarkomtid.

 

Booking:

  • • Undersøgelser på sarkomtid skal bookes 14 kalenderdage fra oprindelig henvisning til ORTO er modtaget.

  • • Henvisende læge skriver i RTG-henvisningen, dato for, hvornår patienten senest skal lave foretaget MR-scanning

  • • Sekretærer for ORTO sikrer sig gennem telefonisk kontakt til sekretær Radiologisk Afdeling, at patienten tilbydes en tid i Radiologisk Afdeling indenfor 14 kalenderdage fra oprindelig henvisning til ORTO er modtaget.

  • • Sekretærer i Radiologisk Afdeling sikrer, at der gives tid indenfor fristen på kalender14 dage – er dette ikke umiddelbart muligt, skal der prioriteres blandt patienterne i samråd med specialeansvarlig overlæge.