Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejring af patient i rygleje

 

Formål

 • • At sikre optimal operationsadgang.

 • • At undgå tryk på nerver kar og hud

 • • Ved planlejring er der størst tryk på baghovedet (Occiput), albuer (Olecranon, N.Ulnaris, skulderblade (Scapula), Tuber Iskiadica (Iskias nervens forløb), korsben (Os Saccrum) og hæle (Calcaneus)

 • • At undgå træk på nerver og led

 • • Ved planlejring er der størst risiko for træk på N.Radialis, N.Ulnaris, Plexus Brachialis og Achillessenen.

 • • At sikre patienten fri respiration

 • • At imødegå påvirkning af cirkulationen

 • • At patienten opretholder normal legemstemperatur

 • • At respektere patientens blufærdighed og lejres med hensyntagen til individuelle behov

 • • At give kirurg, anæstesi- og operationspersonale bedst mulige arbejdsstillinger 

 

 

Definition af begreber

Bariatriske patienter = svært overvægtige patienter.

 

Beskrivelse

 

 

 

Fremstilling/ forberedelse til procedure

 • • Lejet er monteret med trykaflastende Tempur madras og puder.

 • • Man tjekker at øverste del af lejet (hoveddelen) er spændt fast

 • • Man tjekker, om bendelene sidder fast, - dvs. at den i låst tilstand ikke kan sænkes eller flyttes ud til siden 

 • • 2 armborde med trykaflastende pude med stofble over. Tjek om de kan hæves/sænkes og vinkles.

 • • Formstøbt operationshovedpude med stofble over.

 • • Knæpølle.

 • • Stiklagen på lejefladen.

 • • Tæpper x 2

 • • Linned forefindes i tøjskabet på stuen.

 • • Lejring af patienten er i samarbejde med anæstesi og operationspersonale.

 

Billede 8

 

Fremgangsmåde

 • • I journalen/Clinical Suite orienterer operationspersonalet sig om, hvorvidt der skal tages ekstra hensyn i forhold til patientens fysik.

 • • Ved mamma-operationer knappes patientens skjorte op på den side, hvor vi skal operere, når patienten sover.

 • • Ved abdominale operationer glattes patientens skjorte, eller foldes op på ryggen.

 • • I samarbejde med anæstesipersonale lejres armene. Armbordene skal være i niveau med lejet. (for at undgå skader på N. Radialis)

 • • Armen må max. vinkles 900 ud fra kroppen. (For at undgå skader på Plexus Brachialis) (Man bør tilstræbe max. 700).

 • • Armen lejres,så tommelfingeren vender opad. Obs at rotationen sker i skulderleddet og ikke kun i albueleddet

 • • Patient accept af lejring

 

Nyt%20billede%20(2)

 • • Hvis patienten skal have lagt blærekateter, trækkes trusserne ned, så de ikke generer nogen steder eller de tages helt af. Dette foregår under tæppet.

 • • Knæpølle lægges under knæene for at udligne lændesvajet, trykaflaste hælene og for behagelighedens skyld. Eller der kan tilbydes Tempur skråkile til at understøtte.

 • • Patienten bedøves og evt. blærekateter lægges.

 • • Operationspersonalet sikrer, at patienten ikke har krydsede ben, og at hælene ligger på glat underlag og uden spidsfod.

 • • Hovedet lejres, så næsen peger mod loftet.

 • • Tæppe lægges over ben, - ved abdominale operationer under symphysen, - ved mamma operationer til ca. 10 cm under brystet. Ved langvarige operationer lægges guldfolie mellem tæpperne, således patienten ikke afkøles, eller bear-hugger.

 • • Hvis patienten skal have bear-hugger på til en abdominal operation, lægges den lidt over Xifoideus (brystbens-spids).

 • • Lårremmen fixeres over knæene. Der skal være plads til en flad hånd mellem rem og lår.

 

Billede 14

 • • Ved mamma-operationer lægges tæppe på den arm, der ikke skal opereres.

 • • Narkosebøjlen placeres proximalt for armbord.

 • • Ved mamma-operationer sættes narkosebøjlen på modsat side af operationsfeltet. Bøjlen vinkles, således der er plads til en kirurg på hver side armbordet. Eller afdækningen fixeres på dropstativer med klemmer i stedet for narkosebøjle.

Fremgangsmåde for lejring af armene ved

 1. 1. lap. ingvinal-hernie

Pt. Skal have en tætsiddende, kortærmet undertrøje på og ingen skjorte

Ekstra lejelagen på tværs af lejet

En blød pude

 

 1. 2. lap. ventral-hernie

 

 • • Den ene arm lejres i plexiglasskuffe (Hvilken arm afhænger af operationstype, se proceduremappen)

 • • Ve. Arm lejres ind langs siden

 • • Lejelagen med en blød pude foldes om patientens ve. arm og ind under patienten. Obs. At lejelagnet er helt glat under pt. Og ikke generer eller strammer. Pt. Lejres inden anæstesi for således at kunne tilkendegive sin accept af lejringen

 • • Hø. Albue lejres i gelepude på brystet og den kortærmede undertrøje foldes op for at sikre armen ligger stabilt.

 • • Ve. Armbord tages efterfølgende af lejet.

 

 

 

 

 

 • • Højre arm lejres på armbord ellers som ovenstående

 

Generelle principper

 • • At underlaget er tørt og glat, og der ikke er hudkontakt til metal

 • • At lår-rem og andet nødvendigt lejringstilbehør anvendes, for at sikre patienten på lejet.

 • • At være opmærksom på at der ikke laves tryk på patienten fra f.eks assistancebord, eller personale.

 • • Ved langvarig og belastende lejring, være opmærksom på evt. lejringsskift.

 • • Ved operationens afslutning omlejres patienten hurtigst muligt, for at minimere belastende lejring.

Sikkerhed/ hygiejniske forholdsregler

 • • I NordEPJ dokumenteres lejringen i ”Perioperativ dokumentation” i afsnittet ”Under indgrebet”.

 • • Der tages altid individuelle hensyn til patienten og evt. afvigelser fra gældende instruks noteres i ”Perioperativ dokumentation, ”Under indgrebet”.

 • • Ved forflytning fra leje til seng observeres for evt. trykmærker. Hvid ser er trykmærke, dokumenteres dette i NordEPJ under ”Efter indgrebet” i afsnittet ”Medicinsk ordination/observation” under ”Andet”.

 • • Bariatriske patienter skal evt. have overkroppen eleveret med skråkile (af hensyn til ventilation).

 

 

 

Note

Maksimal vægt på leje og undervogne.

Maquet leje stue C og B og G: 200 kg og undervogn 135kg

Lejet stue 5: 380 kg

Ekstra billedmateriale findes i lejringsmappe

 

Referencer

E-dok Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, kirurgisk afd. P

Standarder fra afd. AKO

Jørn Fryd ”huskeseddel”

Klinisk retningslinje for trykskadeforebyggelse. Udarbejdet af Trykskadeforebyggelsesrådet Århus Universitetshospital, Skejby.

Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark: "Bariatri på danske sygehuse. Anbefalinger til god praksis".

Simonsen & Weel: "Grundbog i lejring. Det betaler sig at forebygge tryksår".