Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bagvagtsinstruks

 

Personsøger 620.

 

Arbejdstider

Vagtarbejde:

Bagvagten møder kl. 15.00 – 23.00, herefter rådighed til kl. 07.30 næste morgen. Lørdag, søndag og helligdage møder bagvagten kl. 09.00 – 18.00 ved dagvagt.

Ved aften/nattevagt er mødetiden kl. 17.00 - 23.00 og for overlæges vedkommende, der overtager vagten, fra kl.16.00-23.00, herefter rådighed til kl. 07.30, dog til kl. 09.00 ved weekend og helligdage.

Det pålægges bagvagten ikke at forlade afdelingen, uden at det er omstillingen på sygehuset samt vagthavende personale på Radiologisk Afdeling bekendt, hvilket telefonnummer man opholder sig på.

 

Vagten på Radiologisk Afdeling består af en forvagt og en bagvagt, der sammen varetager arbejdet på afsnit Nord og Syd samt enkelte undersøgelse fra Farsø og Hobro samt Thisted (ved systemnedbrud, når TMC har vagten).

 

Bagvagtsfunktionen varetages af en 1. reservelæge eller en afdelingslæge og overlæge, der er ansat som vagtbærende overlæge, der fungerer som stedfortræder for de respektive overlæger indenfor de enkelte organområder.

 

Forvagten skal, i den grad hvor vedkommende er kvalificeret, medinddrages i ultralyds-, CT- og, MR-skanninger etc. i samarbejde og efter aftale med bagvagten.

 

Det er bagvagtens ansvar at uddelegere mere komplicerede undersøgelser såsom ultralydsvejledt intervention. For at forvagten kan lave ovenstående, skal vedkommende være godkendt af Gastro-sektionen til selvstændig intervention.

 

Primære arbejdsopgaver

Det er bagvagtens ret og pligt

 

  • • at visitere alle akutte henvisninger til afdelingen og uddelegere arbejdet, forstået således, at i tilfælde, hvor der er spidsbelastning eller komplicerede problemstillinger, skal overlæge på de respektive sektioner kontaktes, evt. tilkaldes Med henblik på råd, visitation og gennemførelse af undersøgelser

  • • at sørge for en prioritering af arbejdsopgaverne, således at de mest syge patienter har højeste prioritet. I tvivlstilfælde, eller hvor der opstår konflikt med henvisende afdeling, skal overlæge kontaktes.

  • • at udføre interventionelle undersøgelser, herunder CT-skanninger og ultralydsskanninger

  • • at vurdere undersøgelser på neonatale patienter, gennemførelse af colonindhældning med henblik på invagination, evt. vurdering af røntgenundersøgelser af thorax på intensive patienter i den udstrækning tiden tillader det

  • • at vejlede kliniske afdelinger, således at den mindst ressourcekrævende og mindst risikofyldte billeddiagnostiske undersøgelse anvendes. Ved eventuel tvivl eller diskrepans i opfattelse af, hvilken undersøgelse der bør gennemføres, skal der altid rettes henvendelse til en af de ansvarlige radiologiske overlæger indenfor området

  • • at arrangere at undersøgelser omlægges til dagtid, hvis dette er uden væsentlig risiko for patienten

  • • at afveje egne evner til, uden væsentlig risiko, at gennemføre en undersøgelse/et indgreb. I tvivlstilfælde er det bagvagtens pligt at kontakte radiologisk overlæge med henblik på hjælp til gennemførelse af undersøgelsen/indgrebet.