Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstensorsene læsioner i zone 3

Formål

Angiver retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med traumatiske ekstensorsene læsioner i zone 3.

Definition af begreber

Instruksen omfatter behandling og diagnostik af akutte, traumatiske strækkesenelæsioner i zone 3. Denne repræsenterer området over fingrenes proksimale interphalangealled.

En Boutonniere-deformitet er en fleksionskontraktur af det proksimale interphalangealled (PIP) med samtidig hyperekstension af det distale interphalangealled (DIP).

 

http://pri.rn.dk/pri/O/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a5bc4ab6124443ae002577a7003fe6c8&name=topic1_img0001.jpeg

DIP: Distale interfalangealled

PIP: Proksimale interfalangealled

MCP: Metacarpofalangealled

Beskrivelse

Ætiologi

Ekstensoraponeurosens centrale senesnip fæster på phalanx intermedius, umiddelbart distalt for PIP-leddet. En læsion af denne sene kompromitterer ekstensionen af PIP-leddet.

Årsager: Traume, gigt, forbrænding, infektion.

Symptomer

I det akutte stadie er der hævelse af PIP-leddet og smerter, men som regel ingen ekstensionsdefekt.

Boutonniere-deformiteten udvikles i løbet af 2-3 uger, såfremt behandling ikke initieres.

Det er ikke usædvanligt, at senelæsionen overses i det akutte stadie. Kontrakturen kommer først, når de laterale bånd migrerer palmart.

Diagnostik

Den bedste undersøgelse ved mistanke om en lukket læsion af midtersnippen er Elson´s test:

PIP-leddet på den engagerede finger holdes i 90 graders fleksion. Undersøgeren beder patienten om at strække yderleddet samtidig med, at der udøves et modtryk over phalanx intermedius. Samme procedure gentages med den tilsvarende finger på den ikke-tilskadekomne hånd. Fingeren med en central slip læsion vil ekstendere DIP-leddet mere end på den normale finger og kraften over PIP-leddet vil være nedsat.

 

Behandling

Konservativ behandling

Lukket læsion, ingen kontraktur:

Immobilisering af PIP-leddet i 5 uger. MCP- og DIP-leddene skal kunne bevæges.

Efterfølgende mobilisering af PIP-leddet med hjælp af en dynamisk ekstensionsskinne (Carpener-skinne) i 3 uger.

Lukket læsion, manifest kontraktur:

Behandling med dynamisk ekstensionsskinne for at opnå normal passiv bevægelighed.

Operativ behandling

Indikation for operation: Avulsionsfraktur fra basis af phalanx intermedius med dislokation.

Åbne læsioner. Senen syes med ikke-resorberbar sutur.

Postoperativ behandling

Som efter en lukket læsion.

Ergoterapeutisk efterbehandling

Efterbehandling er beskrevet i Ergoterapiens PRI-instruks: Ergoterapi til patienter med ekstensorsenelæsioner i zone III på 2. - 5. finger.

Komplikationer

Elongation af senen eller adhærencer kan kompromittere bevægeligheden af fingeren.

Såfremt diagnosen stilles sent, kan der udvikles en fikseret kontraktur af PIP-leddet.

Infektion kan forekomme efter åbne læsioner.

Tommelfingeren

Som regel åbne læsioner, der kræver sutur af senen.

Referencer

Rockwell WB, Butler PN, Byrne BA. Extensor Tendon: Anatomy, Injury, and Reconstruction. Plast. Reconstr. Surg. 2000;106: 1592-1603.