Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Testis, afsnit Nord

 

Indikation:

 • • udfyldning

 • • akutte og kroniske smerter

 • • infektion

 • • hæmospermi

 • • cryptorchisme/retineret testis

 • • trauma

 • • kontrol, af epididymit trauma eller microlithiasis testis

 

Procedure:

Der er ingen patient forberedelse,

der anvendes en lineær høj frekvent transducer,

lægen bruger én gangs handsker,

patientens underkrop dækkes til så han føler sig anstændig,

 

Der skal altid foretages sammenligning af begge testis på samme niveau/ dybde (hvis muligt).

 

Ved udfyldninger:

Hyppigste cyster:

 • • I relation til epididymis: ses spermatocele,

 • • Hydrocele: er ansamling mellem vicerale og parietale lag af tunica vaginalis, bemærk om den er énkamret eller multikamret, hydrocelen er enten kommunikerende eller ikke kommunikerende

 • • Varicocele: er en abnorm dilatation af plexus pampiniformis pga. klapdefekt af vena spermatica, men evt. tumoral årsag til stasen på nyre vene niveau bør udelukkes især varicocele på hø. side.

 • • Velafgrænset simpel cyste i selve testis er en benign tilstand.

 

NB: nogle skrotale udfyldninger kan være pga. skrotal hernie.

OBS: Skrotal vægsødem, primær eller sekundær tilstand.

 

Malign udfyldning:

Testikulær tumor: Den hyppigste form er germcelle tumor, deraf seminom, non sminom, teratom og sjældent choriocarcinom. Tumoren ultrasonisk er som regel relativ vel afgrænset generel ekkofattigere tumor, nogle gange med dårlig afgrænsede cystedannelse beliggende i selve testiklen, 10 % har ledsagende mindre hydrocele.

 

Som sekundær tumor type i testis: ses leukæmi og eller lymfom men som multiple forandringer (i begge testis)

 

NB: Ved maligne ensidige eller dobbeltsidige forandringer måles på testis volumina

 

Forkalkninger:

 • • Microlithiasis testis er en parenkym forandring, tubulærdegeneration, ses som punkt formede forkalkninger i testis à ca. 2mm størrelse

 • • Forkalkninger ses også ved germinal celletumor, atrofi, torsio trauma, infertilitet, følger efter infarkt, fåresyge, kryptorkisme og syndromer

 • • Skrotalvægs forkalkning fortolkes som følger efter tidligere torsion af appendix testis

 

Ved infektion:

Hyppigst epididymit i varierende grader, +/- absces dannelse, som regel med ledsagende orkit med affektion af hele eller dele af testis, her vil farve Doppler være til en diagnostisk hjælp.

 

Ved testikulær torsion:

Er blod forsyningen til testiklen kompromitteret, pga. testiklens fri bevægelighed

Er enten ekstravaginal hos nyfødte, eller intravaginal hos pubertets drenge og voksne, men epididymis torsion ses hos drenge 7-12 år.

Ultrasonisk: størrelses forskel af testis, med ødem (ekkofattig testis), farve og spektral Doppler kan være til diagnostisk hjælp. Reaktiv mindre hydrocele i 20 %.

PS: En normal ultralydskanning af testis udelukker ikke torsion.

 

Ved trauma:

Sjælden, ultralydsskanningen er ikke specifik men kan hjælpe til klinikken. Der kan ses: fortykkelse af skrotalvæg, akut hæmatocele (ekkogen) kronisk hæmatocele (væske i niveauer), testis kontusion med intratestikulær hæmatomdannelse (ekkogen forandring), testis fraktur er svær at bevise ved ultralydskanning. Doppler undersøgelse som led i vurdering af blod forsyningen i testiklen.

En normal ultralyds undersøgelse af testis kan bekræfte en intakt testis.

 

Cryptorchisme:

Kryptorkisme eller retentio testis.

Den retineret testis er nemmest at identificere i ingvinal kanalen. Det er vanskeligere at identificere denne højere oppe, men i princippet kan denne ligge langs med iliaca karrene, VCI og på nyre niveau.

Den retineret testis skal ikke forveksles med en hævet lymfeknude: testis anatomien kan genkendes ved visualisering af testis + epididymis (sidstnævnte er større hos børn end hos voksne).

Kongenit kryptorkisme behandles tidlig: Se dansk pædiatrisk selskabs anbefalinger.

Bilateral kryptorkisme kan være led i syndrom.

 

NB: Der tages ALDRIG biopsier fra testis på Radiologisk Afdeling.

 

Der skal som minimum foreligge billeddokumentation i PACS for alle patologiske fund.