Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsteknik – vurdering af teknik og inhalationskapacitet

 

 

Beskrivelse

Ved indlæggelse:

  1. 1. Plejepersonalet laver fløjtetest på den aktuelle inhalations device.

Bruger diverse testfløjter, som findes på markedet.

 

Plejepersonalet vurderer, om test aktiveres som den skal. Vurderer ligeledes om de er i stand til at holde vejret minimum 3 sekunder efter, de har suget for at sikre, at medicinen kommer ned i lungerne. Testfløjten skal være med mundstykket så langt inde i munden at tænderne bider om den, for at undgå det lægger sig på tænderne.

 

Ovennævnte testfløjter er til ”single patient use” og kasseres når patienten udskrives eller sendes med patienten hjem til selvkontrol i tvivlstilfælde med nedsat inhalationskraft.
 

Sugekraft kan også vurderes ved in-check. Se instruksen ”Indåndingsflowmeter (in-check apparat) – brugsvejledning”.

 

Ved brug af device med kapsler, skilles den originale medicinkapsel efter brug, for at se om der er pulver tilbage. Er den tom, og patienten samtidig har kunnet holde vejret få sekunder efter, så er medicinen taget korrekt. Mundstykket skal her ligeledes være så langt inde mellem tænderne at det ikke lægger sig på tænderne.

 

Ved brug af aerosol og AeroChamber. Vurdere om patienten kan koordinere at trykke aerosol og holde AeroChamber samtidig med, at der suges stille og rolig 5-10 gange. AeroChamberen må ikke fløjte, da der så suges for kraftigt.

 

Ved brug af system 22. Se instruksen ”System 22 Inhalation”.

 

Det skal vurderes af plejepersonalet, om patienten har en tilfredsstillende teknik og inhalationskapacitet på det anvendte device, eller der skal forsøges en anden for at opnå bedst mulig compliance.
De fleste devices kan ses under
pro.medicin.dk, hvor der vises film omkring brugen af det enkelte device, når der søges på et inhalationspræparat.

 

 

Under indlæggelse:

  1. 2. Fløjtetest og teknik skal gentages efter behov under indlæggelsen, hvis der er ændringer i inhalationskapaciteten med mistanke om at inhalationskraften er forringet.

 

  1. 3. Der skal af læge ændres til andet inhalationsdevice, hvis den aktuelle device midlertidigt eller varigt ikke kan anvendes.

 

 

Inden udskrivelse:

  1. 4. Inhalationsteknik og kapacitet vurderes, når patienten er klar til udskrivelse. Vurderes her i samråd mellem plejepersonale og læge, om patienten kan komme tilbage til vanlig inhalationsdevice, hvis der har været ændret under indlæggelsen.

 

  1. 5. Plejepersonale vurderer om patienten selv kan administrere inhalationsdevice efter udskrivelse, eller der skal bestilles hjælp hertil fra hjemmeplejen. Dette gælder både teknik og om det kan huskes til de angivne tider.

 

 

Definition af begreber

Device:

Forskellige typer af inhalationsapparater til inhalationsmedicin, fx. turbohaler, diskos etc.

Compliance:

Evnen til at forstå/mestre/efterleve.

Single patient use:

Må genbruges flere gange af den samme patient.

 

 

Formål

At patienter, der enten starter med eller er i behandling med inhalationsmedicin, får en ensartet vejledning, der gør at de har en tilfredsstillede inhalationsteknik og -kapacitet.

 

 

Referencer

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10) (rn.dk)