Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetssikring af data - Dokumentation og monitorering af kvalitet og patientsikkerhed

 

Problemstilling

 • • 

Monitorering og dokumentation af kvalitet på afdelingen.

 • • 

Sikre at afdelingen indrapporterer korrekt til landsdækkende kvalitetsdatabaser.

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland involveret i udredning, behandling samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for patienter.

 

Definition af begreber

 • • Dansk hysterektomi database (DHD):

 

En landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase der monitorerer kvaliteten af hysterektomi i Danmark

Ansvarlig: Overlæge Annemette Jørgensen
 

 • • Dugabase:

 

Landsdækkende database, der registrerer kvaliteten i uro-gynækologiske operationer.

Ansvarlig: Overlæge Karin Glavind
 

 • • Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD):

 

En landsdækkende klinisk database for kræft i ovarier, uterus og cervix.

Ansvarlig: Overlæge Erik Søgaard Andersen
 

 • • Føto-databasen:

 

Monitorering og kvalitetssikring af den prænatale screening for Downs syndrom og den prænatale diagnostik af medfødte misdannelser. Landsdækkende.

Ansvarlig: Afdelingslæge Ann Nygaard Jensen
 

 • • Fødselsregisteret:

 

Landsdækkende register, hvortil alle fødsler og indgreb i forbindelse med fødslen indberettes.

Ansvarlig: Overlæge Margrethe Møller
 

 • • Fertilitetsdatabasen:

 

Databasen indeholder oplysninger om alle kvinder og mænd i den frugtbare alder i Danmark samt deres børn.

Ansvarlig: Overlæge Merete Husth
 

 • • Abortregisteret:

 

Registeret dækker over legalt provokerede abortindgreb med angivelse af lovgrundlaget og med oplysninger om blandt andet svangerskabsuge, tidligere svangerskab, kvindens alder, indgrebets art samt eventuelle komplikationer

Ansvarlig: Overlæge Annemette Jørgensen
 

Monitorering af pakkeforløb:

 

Monitorering af patientforløb på kræftområdet

Ansvarlig: Overlæge Erik Søgaard
 

DKF: Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler.

 

Ansvarlig: Afdelingslæge Stine Leenskjold

 

Formål

 • • Monitorering og dokumentation af kvalitet på afdelingen.

 • • Sikre at der indrapporteres til de landsdækkende kvalitetsdatabaser.

 • • Sikre, at afdelingens resultater præsenteres til relevante ledelsesniveauer og relevante personaler.

 

Metode

Der er en ansvarshavende overlæge/gruppe af overlæger der er ansvarlige for at indberetningen til databaserne. Derudover er der ofte tilknyttet en sekretær.

En gang årligt gennemgås registreringerne af de ansvarshavende.

På afdelingen er desuden ansat kodeansvarlige overlæger, som har det overordnende ansvar for, at der anvendes de rette koder.

 • • Gynækologi: Overlæge Annemette Jørgensen

 • • Obstetrik: Overlæge Margrethe Møller

 

Referencer til evidens

 • • 

Kompetencecenter for Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.
 

 • • 

 

 

 • • 

”Guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)”.

 

Databasernes fællessekretariat